skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V
 • Farligt gods

  Varor som är farliga att transportera. Hit hör t.ex. radioaktiva, explosiva, lättantändliga, giftiga och frätande [...]

 • Fast tid

  En fast tid föreligger när man vid avtal om ett transportuppdrag kommit överens om en bestämd tid då lastbilen ska lastas eller lossas. Det är då en del av avtalet att hålla denna tid. [...]

 • Flotthantering

  Betecknar målinriktad planering, styrning och kontroll av fordonsflottor (lastbil, personbil, fartyg, tåg). Digital flotthantering är en programvara med t.ex. GPS-system. En sådan programvara gör [...]

 • Fordonstyp

  Betecknar olika lastbilstyper som t.ex. bil och släp, ledat fordon/ [...]

 • Frakt

  Begreppet betecknar allt gods som en speditör åtar sig att transportera i enlighet med avtal med [...]

 • Frakt- och lastrumsbörs

  En frakt- och lastutrymmesbörs är en virtuell marknadsplats för – för det mesta – speditörer och fraktförare. Här kan de handla med överskjutande resp. saknade frakt- och lastrumserbjudanden, och [...]

 • Fraktbörser

  Fraktbörser är virtuella marknadsplatser - mestadels - för speditörer och transportörer. Om det saknas transportmöjlighet för en frakt kan användarna lägga ut frakten i [...]

 • Fraktbörser på Internet

  I dag finns det nästan bara elektroniska, webbaserade fraktbörser. Vid andra enklare system läggs gratisannonser med information om fraktuppdrag upp på Internet. Dessa portaler finansieras [...]

 • Frakterbjudande

  När någon lägger bud på en frakt som någon annan mot ersättning skall transportera så skapar klienten ett frakterbjudande. I erbjudandet kan hen specificera erbjudandet och ange vilket typ av fordon [...]

 • Fraktförare

  En fraktförare genomför transporten av en frakt via land, vatten eller [...]

 • Fraktsedel

  Är ett dokument som utfärdats av avsändaren och som följer med varan. Fraktsedeln fungerar som skriftligt bevis på att fraktavtal ingåtts och på vad detta innehåller, samt som mottagningsbevis när [...]

 • Fraktsökning

  Med detta menas en specifik sökning efter frakter för till exempel förare, åkerier och speditörer. I en sökning kan man lägga in de önskemål man har och får efter sökningen sedan ett utval av [...]

 • Franko

  Ordet franko (ibland även franco) används i handelsspråk och står för leveranser där avsändaren står för fraktkostnaderna (eller portot) och inte mottagaren.

  Motsatsen är beteckningen [...]

 • FTL (Full Truck Load)

  Som FTL (Full Truck Load) betecknar man en transport där en lastbil transporterar en enda last och därför är fullt utnyttjad. Detta kallas komplett last.

  Både för föraren, [...]

 • Full last

  Vid full last beställer en kund en hel lastbil som går till en enda [...]

 • Företagslogistik

  Företagslogistik är samlingsbegreppet för ett företags hela logistik. Den omfattar alla interna samt företagsövergripande aspekter av logistiken. Dit hör inköp, intern logistik för produktionen samt [...]

Kort och enkelt kan även användas för utformningen av dina transport- och logistikprocesser. Oavsett om det gäller att genomföra en transport, att hitta rätt affärspartner eller om du är intresserad av digital uppdragshantering så hittar du en passande applikation i Smart Logistics System från TIMOCOM.

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som underlättar ditt dagliga arbete och vidga din affärshorisont.

Anmälan till nyhetsbrev

Alla fält som är markerade med '*’ är obligatoriska och måste fyllas i.

Genom att skicka registreringsformuläret (Registrera dig nu) bekräftar du att du godkänner våra Dataskyddsriktlinjer.

Anmälan till nyhetsbrev:


Din personliga information (e-post, för- och efternamn) kommer användas för att skicka information till dig och kommer skickas från TIMOCOM GmbH till SC-Networks GmbH:s databas. (Domstol: Hovrätten i München, Registernummer: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH följer tysk dataskyddslag samt instruktioner från TIMOCOM GmbH.

Till toppen av sidan