• Farligt gods

  Varor som är farliga att transportera. Hit hör t.ex. radioaktiva, explosiva, lättantändliga, giftiga och frätande kemikalier.

 • Fast tid

  En fast tid föreligger när man vid avtal om ett transportuppdrag kommit överens om en bestämd tid då lastbilen ska lastas eller lossas. Det är då en del av avtalet att hålla denna tid. Begreppet: Fast tid ersätter det föråldrade begreppet "brådskande

 • Flotthantering

  Betecknar målinriktad planering, styrning och kontroll av fordonsflottor (lastbil, personbil, fartyg, tåg). Digital flotthantering är en programvara med t.ex. GPS-system. En sådan programvara gör det möjligt att följa ett fordon i realtid.

 • Fordonstyp

  Betecknar olika lastbilstyper som t.ex. bil och släp, ledat fordon/ semitrailervagn.

 • Frakt

  Begreppet betecknar allt gods som en speditör åtar sig att transportera i enlighet med avtal med avsändaren.

 • Frakt- och lastrumsbörs

  En frakt- och lastutrymmesbörs är en virtuell marknadsplats för – för det mesta – speditörer och fraktförare. Här kan de handla med överskjutande resp. saknade frakt- och lastrumserbjudanden, och får på så sätt ett optimalt kapacitetsutnyttjande.

 • Fraktbörser

  Fraktbörser är virtuella marknadsplatser - mestadels - för speditörer och transportörer. Om det saknas transportmöjlighet för en frakt kan användarna lägga ut frakten i fraktbörsen.

 • Fraktbörser på Internet

  I dag finns det nästan bara elektroniska, webbaserade fraktbörser. Vid andra enklare system läggs gratisannonser med information om fraktuppdrag upp på Internet. Dessa portaler finansieras främst av reklam. Dessutom finns det också avgiftsbelagda webb-baserade

 • Frakterbjudande

  När någon lägger bud på en frakt som någon annan mot ersättning skall transportera så skapar klienten ett frakterbjudande. I erbjudandet kan hen specificera erbjudandet och ange vilket typ av fordon som krävs för den vara som ska transporteras.

 • Fraktförare

  En fraktförare genomför transporten av en frakt via land, vatten eller luft.

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan