skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V
 • Cargo

  Ett annat begrepp för [...]

 • CEMT-tillstånd

  Ett CEMT-tillstånd (CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports / Europeiska transportministerrådet) ger företag tillstånd att transportera varor i den gränsöverskridande godstrafiken [...]

 • CMR

  CMR står för ett internationellt avtal kring transporter över landsgränser som sker med vägtransport.

  CMR är en förkortning för "Convention relative au contrat de transport international de [...]

 • Coil, rullar

  är beteckningen för ett metallband som rullats ihop till en spole (Coil = engelska för spole). I regel handlar det om rullar med bandstål, men även om ihoprullad ståltråd som råprodukt. Breda platta [...]

 • Consulting-företag

  Consulting är den engelska termen för rådgivning, följaktligen är Consulting företag (företags -) [...]

 • Container

  Från latinets continere = hålla samman, innehålla. Betecknar för det mesta stora standardiserade behållare för transport och förvaring av [...]

Till toppen av sidan