• Cargo

  Ett annat begrepp för frakt(gods).

 • CEMT-tillstånd

  Ett CEMT-tillstånd (CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports / Europeiska transportministerrådet) ger företag tillstånd att transportera varor i den gränsöverskridande godstrafiken mellan CEMT-medlemsstater (förutom OECD är detta även

 • CMR

  CMR står för ett internationellt avtal kring transporter över landsgränser som sker med vägtransport. CMR är en förkortning för "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route", översatt: Konvention om fraktavtal vid

 • Coil, rullar

  är beteckningen för ett metallband som rullats ihop till en spole (Coil = engelska för spole). I regel handlar det om rullar med bandstål, men även om ihoprullad ståltråd som råprodukt. Breda platta produkter av metaller och legeringar transporteras mellan

 • Consulting-företag

  Consulting är den engelska termen för rådgivning, följaktligen är Consulting företag (företags -) rådgivningsföretag.

 • Container

  Från latinets continere = hålla samman, innehålla. Betecknar för det mesta stora standardiserade behållare för transport och förvaring av gods.

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan