• Tank

  En tank är en behållare för lagring av vätskor, för det mesta i form av ett lådformat block eller en cylinder.

 • Tautliner

  En tautliner har inga fasta lastflaksväggar. Den är försedd med skjutkapell och integrerade spännremmar på sidorna. Dessa kapell kan dras upp likt en gardin på sidorna, vilket underlättar lastning och lossning av särskilt skrymmande gods.

 • Tender

  Tender är det engelska ordet för anbudsinfordring. Publiceringen av en anbudsinfordring är en del av proceduren för att tilldela ett uppdrag där potentiella anbudsgivare uppmanas att lägga bud.

 • Tenderer

  Engelsk term för anbudsinfordrare. På auktionsplattformen TC eBid® är det den som skriver in en anbudsinfordran i systemet. Han är även uppdragsgivare för transporterna, som han infordrar anbud på.

 • Termo

  Betecknar transport av temperaturkänsligt gods, särskilt sådant som ska hållas varmt.

 • Tidsfönster för lossning och lastning

  Målet med ett tidsfönster för lossning och lastning är huvudsakligen att undvika väntetider vid lossning- och lastningsstället. För att en speditör eller en chaufför till exempelvis ska få lossa vid en livsmedelsbutik måste hen via en portal boka en tid

 • Tidsfönstersystem

  Ett tidsfönstersystem (TM-system) är ett verktyg för trafikledare. Med tidsfönstersystemet kan hen hantera och förvalta de uppdrag som inkommer från uppdragsgivaren. Även rutter och olika turer kan planeras. När som helst kan hen också se status angående

 • TIMOCOM

  TimoCom Soft- und Hardware GmbH grundades 1997 och är en IT-leverantör för alla företag inom transportsektorn. Tillsammans med ett stort team internationella medarbetare erbjuder TimoCom två europeiska plattformar – TC Truck&Cargo®, den marknadsledande

 • TIMOCOM Assist

  Är vår kund-hotline för allt som rör transporter. TIMOCOM-specialisterna hjälper sina kunder med frågor om produkter eller fakturor eller informerar dem om körförbud och aktuella förändringar i branschen. På så sätt får de snabbt och enkelt all nödvändig

 • TIMOCOM Identify

  När TIMOCOM-kunder tvivlar på den nya affärspartnerns identitet hjälper TIMOCOM Identify till att följa upp detta tvivel. Experter från TIMOCOM kontrollerar då den potentiella samarbetspartnern och dubbelkollar information.

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan