• Tank

  En tank är en behållare för lagring av vätskor, för det mesta i form av ett lådformat block eller en cylinder.

 • Tautliner

  En tautliner har inga fasta lastflaksväggar. Den är försedd med skjutkapell och integrerade spännremmar på sidorna. Dessa kapell kan dras upp likt en gardin på sidorna, vilket underlättar lastning och lossning av särskilt skrymmande gods.

 • Tender

  Tender är det engelska ordet för anbudsinfordring. Publiceringen av en anbudsinfordring är en del av proceduren för att tilldela ett uppdrag där potentiella anbudsgivare uppmanas att lägga bud.

 • Tenderer

  Engelsk term för anbudsinfordrare. På auktionsplattformen TC eBid® är det den som skriver in en anbudsinfordran i systemet. Han är även uppdragsgivare för transporterna, som han infordrar anbud på.

 • Termo

  Betecknar transport av temperaturkänsligt gods, särskilt sådant som ska hållas varmt.

 • Tidsfönster för lossning och lastning

  Målet med ett tidsfönster för lossning och lastning är huvudsakligen att undvika väntetider vid lossning- och lastningsstället. För att en speditör eller en chaufför till exempelvis ska få lossa vid en livsmedelsbutik måste hen via en portal boka en tid

 • Tidsfönstersystem

  Ett tidsfönstersystem (TM-system) är ett verktyg för trafikledare. Med tidsfönstersystemet kan hen hantera och förvalta de uppdrag som inkommer från uppdragsgivaren. Även rutter och olika turer kan planeras. När som helst kan hen också se status angående

 • TIMOCOM

  TimoCom Soft- und Hardware GmbH grundades 1997 och är en IT-leverantör för alla företag inom transportsektorn. Tillsammans med ett stort team internationella medarbetare erbjuder TimoCom två europeiska plattformar – TC Truck&Cargo®, den marknadsledande

 • TIMOCOM Assist

  Är vår kund-hotline för allt som rör transporter. TIMOCOM-specialisterna hjälper sina kunder med frågor om produkter eller fakturor eller informerar dem om körförbud och aktuella förändringar i branschen. På så sätt får de snabbt och enkelt all nödvändig

 • TIMOCOM Identify

  När TIMOCOM-kunder tvivlar på den nya affärspartnerns identitet hjälper TIMOCOM Identify till att följa upp detta tvivel. Experter från TIMOCOM kontrollerar då den potentiella samarbetspartnern och dubbelkollar information.

 • TIMOCOM Secure

  Är TIMOCOMs säkerhetspaket. Detta säkerhetsnät som har följande hjälpmöjligheter omfattar Login, kontroll av nya kunder, fortgående kontroll av befintliga kunder, TIMOCOM Identify, IT-säkerhet, TIMOCOM CashCare och en säkerhetskontroll. Dessa tjänster

 • TIMOCOM to go

  Alla TC Truck&Cargo®-kunder kan enkelt och flexibelt få information om aktuella lastrums- och frakterbjudanden i sin mobiltelefon när de är ute på vägarna. Dessutom kan TIMOCOMs experter efter överenskommelse per telefon lägga in fordonserbjudanden i

 • Tippflak

  är en speciell öppen konstruktion av en lastbil. En lastbil med tippflak har ett flak som kan tippas bakåt och/eller åt sidan (med öppningsbara sidoväggar), eller ett tråg som kan tippas bakåt med fasta sidor som oftast är höga. Tippflak används oftast

 • Tomkörningar

  En tomkörning av ett transportfordon är en körning utan någon frakt. Dvs. alla körningar med en lastbil utan last är tomkörningar. Dessa kan orsaka stora kostnader. Detta kan TIMOCOM råda bot på med hjälp av Europas största frakt- och lastrumsbörs TC

 • Trackingsystem / Fordonslokalisering

  Ett trackingsystem är ett system som ger användaren möjlighet att få information om var ett visst fordon befinner sig. Dessutom kan användaren, beroende på utrustning, hämta ytterligare uppgifter om fordonet. På så sätt kan man snabbt reagera på eventuella

 • Trafikledare

  I allmänhet arbetar en trafikledare på en speditionsfirma med att utarbeta, samordna och övervaka körsträckorna för fordonsflottan.

 • Trafikledning

  I näringslivet är en trafikledningsavdelning en organisationsenhet som ansvarar för riktig varumängd och tidsplanering av transporter.

 • Transport

  Med transport menas fraktning av gods i godstrafik eller personer i persontrafik.

 • Transportbarometer

  TIMOCOMs transportbarometer är en marknadsindikator. Den visar det aktuella utbudsläget för frakt- och lastrumskapacitet på den europeiska vägtransportmarknaden. Den kan användas vid prisförhandlingar och vid fastställande av marknadspriser. Transportbarometern

 • Transportföretag

  Med transportföretag menas ett företag som yrkesmässigt transporterar gods till respektive destinationsort.

 • Transporthemsida, en hemsida om transport

  På en transporthemsida kan man hitta hemsidor och info om andra kunder som erbjuder och utför tjänster inom transportområdet. Där hittar man till exempel information om företaget, fordonsflotta och vilka tjänster de utför.

 • Transportköpare

  Med transportköpare menas i allmänhet ett företag som ger logistikuppdrag till en logistikleverantör. Produktions- och handelsföretag kallas transportköpare.

 • Transportuppdrag

  När ett transportföretag accepterat en körning skickas ett transportuppdrag från speditören till transportföretaget. Detta innehåller all viktig information, t.ex. avsändare/mottagare, datum med motsvarande tidsfönster, lastmeter, tonnage, alla nödvändiga

 • TruckerFreunde e.V.

  Är ett forum för huvudsakligen lastbilschaufförer och deras vänner. Detta tyskspråkiga forum grundades 2003 och används kollegor emellan för diskussion om intressanta ämnen i transportbranschen.

 • Tung transport

  Vid tung transport transporteras extremt tungt gods.

 • Tungt gods

  Beteckning för extremt tung eller ovanligt lång, bred eller hög last som inte kan transporteras utan hjälpmedel som t.ex. lyftkran eller lyftbock.

 • Typ av påbyggnad

  Betecknar olika lastbilskonstruktioner som t.ex. kapell, skåp.

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan