skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V
 • Tank

  En tank är en behållare för lagring av vätskor, för det mesta i form av ett lådformat block eller en [...]

 • Tautliner

  En tautliner har inga fasta lastflaksväggar. Den är försedd med skjutkapell och integrerade spännremmar på sidorna. Dessa kapell kan dras upp likt en gardin på sidorna, vilket underlättar lastning [...]

 • Tender

  Tender är det engelska ordet för anbudsinfordring. Publiceringen av en anbudsinfordring är en del av proceduren för att tilldela ett uppdrag där potentiella anbudsgivare uppmanas att lägga [...]

 • Tenderer

  Engelsk term för anbudsinfordrare. På auktionsplattformen TC eBid® är det den som skriver in en anbudsinfordran i systemet. Han är även uppdragsgivare för transporterna, som han infordrar anbud [...]

 • Termo

  Betecknar transport av temperaturkänsligt gods, särskilt sådant som ska hållas [...]

 • Tidsfönster för lossning och lastning

  Målet med ett tidsfönster för lossning och lastning är huvudsakligen att undvika väntetider vid lossning- och lastningsstället. För att en speditör eller en chaufför till exempelvis ska få lossa [...]

 • Tidsfönstersystem

  Ett tidsfönstersystem (TM-system) är ett verktyg för trafikledare. Med tidsfönstersystemet kan hen hantera och förvalta de uppdrag som inkommer från uppdragsgivaren. Även rutter och olika turer [...]

 • TIMOCOM

  TimoCom Soft- und Hardware GmbH grundades 1997 och är en IT-leverantör för alla företag inom transportsektorn. Tillsammans med ett stort team internationella medarbetare erbjuder [...]

 • TIMOCOM Assist

  Är vår kund-hotline för allt som rör transporter. TIMOCOM-specialisterna hjälper sina kunder med frågor om produkter eller fakturor eller informerar dem om körförbud och aktuella förändringar i [...]

 • TIMOCOM Identify

  När TIMOCOM-kunder tvivlar på den nya affärspartnerns identitet hjälper TIMOCOM Identify till att följa upp detta tvivel. Experter från TIMOCOM kontrollerar då den potentiella samarbetspartnern och [...]

 • TIMOCOM Secure

  Är TIMOCOMs säkerhetspaket. Detta säkerhetsnät som har följande hjälpmöjligheter omfattar Login, kontroll av nya kunder, fortgående kontroll av befintliga kunder, TIMOCOM Identify, IT-säkerhet, [...]

 • Tippflak

  är en speciell öppen konstruktion av en lastbil. En lastbil med tippflak har ett flak som kan tippas bakåt och/eller åt sidan (med öppningsbara sidoväggar), eller ett tråg som kan tippas bakåt med [...]

 • Tomkörningar

  En tomkörning av ett transportfordon är en körning utan någon frakt. Dvs. alla körningar med en lastbil utan last är tomkörningar. Dessa kan orsaka stora kostnader. Detta kan TIMOCOM råda bot på med [...]

 • Trackingsystem / Fordonslokalisering

  Ett trackingsystem är ett system som ger användaren möjlighet att få information om var ett visst fordon befinner sig. Dessutom kan användaren, beroende på utrustning, hämta ytterligare uppgifter om [...]

 • Trafikledare

  I allmänhet arbetar en trafikledare på en speditionsfirma med att utarbeta, samordna och övervaka körsträckorna för [...]

 • Trafikledning

  I näringslivet är en trafikledningsavdelning en organisationsenhet som ansvarar för riktig varumängd och tidsplanering av [...]

 • Transport

  Med transport menas fraktning av gods i godstrafik eller personer i [...]

 • Transportföretag

  Med transportföretag menas ett företag som yrkesmässigt transporterar gods till respektive [...]

 • Transporthemsida, en hemsida om transport

  På en transporthemsida kan man hitta hemsidor och info om andra kunder som erbjuder och utför tjänster inom transportområdet. Där hittar man till exempel information om företaget, fordonsflotta och [...]

 • Transportköpare

  Med transportköpare menas i allmänhet ett företag som ger logistikuppdrag till en logistikleverantör. Produktions- och handelsföretag kallas [...]

 • Transportuppdrag

  När ett transportföretag accepterat en körning skickas ett transportuppdrag från speditören till transportföretaget. Detta innehåller all viktig information, t.ex. avsändare/mottagare, datum med [...]

 • Tung transport

  Vid tung transport transporteras extremt tungt [...]

 • Tungt gods

  Beteckning för extremt tung eller ovanligt lång, bred eller hög last som inte kan transporteras utan hjälpmedel som t.ex. lyftkran eller [...]

 • Typ av påbyggnad

  Betecknar olika lastbilskonstruktioner som t.ex. kapell, [...]

Kort och enkelt kan även användas för utformningen av dina transport- och logistikprocesser. Oavsett om det gäller att genomföra en transport, att hitta rätt affärspartner eller om du är intresserad av digital uppdragshantering så hittar du en passande applikation i Smart Logistics System från TIMOCOM.

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som underlättar ditt dagliga arbete och vidga din affärshorisont.

Anmälan till nyhetsbrev

Alla fält som är markerade med '*’ är obligatoriska och måste fyllas i.

Genom att skicka registreringsformuläret (Registrera dig nu) bekräftar du att du godkänner våra Dataskyddsriktlinjer.

Anmälan till nyhetsbrev:


Din personliga information (e-post, för- och efternamn) kommer användas för att skicka information till dig och kommer skickas från TIMOCOM GmbH till SC-Networks GmbH:s databas. (Domstol: Hovrätten i München, Registernummer: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH följer tysk dataskyddslag samt instruktioner från TIMOCOM GmbH.

Till toppen av sidan