skip navigation

Frakt- och lastrumsbörs

En frakt- och lastutrymmesbörs är en virtuell marknadsplats för – för det mesta – speditörer och fraktförare. Här kan de handla med överskjutande resp. saknade frakt- och lastrumserbjudanden, och får på så sätt ett optimalt kapacitetsutnyttjande.

Till toppen av sidan