skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V

Franko

Ordet franko (ibland även franco) används i handelsspråk och står för leveranser där avsändaren står för fraktkostnaderna (eller portot) och inte mottagaren.

Motsatsen är beteckningen "fritt fabrik" (även "ofrankerat") då mottagaren måste stå för kostnaderna (eller portot) för transporten. Utöver detta finns det fler handelsklausuler (engelska: Incoterms) som reglerar leveransvillkoren inom transportbranschen. När det gäller alla dessa klausuler handlar det inte bara om betalning av transporten, utan även om den så kallade riskövergången som anger till när avsändaren och från när mottagaren ansvarar för godsets tillstånd.

Begreppet:
Ordet franko kommer från det italienska verbet affrancare (på svenska ungefär: frisläppa). Man kan komma ihåg det genom att tänka på frankering med ett frimärke – även där övertas transporten av brevet från avsändaren när det är frankerat (frisläppt).

Det något gammalmodiga ordet franko ersätts allt oftare av "fri leverans" som har samma betydelse.

Till toppen av sidan