• Nationell trafik / Inlandstrafik

    Vid inrikestrafik transporteras godset endast inom ett lands gränser, last- och lossningsplatsen är då alltid belägna i samma land.

  • Nav, hub

    Inom transportväsendet är ett nav/ hub en central omlastningsplats där varuströmmar samlas, sorteras och lastas om efter målregioner och skickas ut igen i alla riktningar.

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan