• Lager

  Plats där flyttbara materiella tillgångar förvaras. Ett lager fungerar särskilt för mottagande, kommissionering och spedition av material.

 • Lagerbörs

  En webbaserad lagerbörs är en sökmaskin för lager. Via denna förmedlas lediga lagerutrymmen och lagerplatser. Den som har lediga lagerutrymmen använder plattformen för att lägga in sina lediga utrymmen med all relevant information. Företag som har varor,

 • Lagerlogistik

  Lagerlogistik är ett delområde inom logistiken hos företag med lagerhållning. Det handlar här om systematisk förvaring och administration av varor i lager. För optimering av lageradministrationen använder företagen en logistikprogramvara. På så sätt kan

 • Lagerutnyttjande

  Lagerutnyttjandet hänger främst ihop med en lagerhalls resp. lagerytas egenskaper och utformning. Beroende på vilken vara som ska förvaras där måste lagerutrymmena utrustas på lämpligt sätt. För lagring av kylvaror behövs t.ex. ett lagerutrymme med ett

 • Lagring

  Lagring är när en lagerhållare affärsmässigt förvarar gods.

 • Landtransporter

  Begreppet landtransport innefattas all typ av trafik som sker på fast mark, dvs. på land. Rent konkret är det transport av varor på väg och järnväg med lastbil, personbil eller tåg.

 • Lastbil

  Även långtradare. Motorfordon som i första hand lämpar sig för godstransport. För detta finns en för resp. godstyp lämplig påbyggnad bakom förarkabinen.

 • Lastbilslast

  Lastbilslast innebär transportgods som transporteras med lastbil.

 • Lastmeter

  Ett standardiserat mått inom lastbilstransport. En lastmeter är 1 meter på längden av lastrummet i en lastbil. Baserat på en lastbils bredd på ca 2,40 m motsvarar 1 lastmeter ungefär 2,4 m2 (2,40 m bredd x 1 m längd).

 • Lastpall

  Lastpallar, eller närmare bestämt transportpallar, är platta lastanordningar som används för transport av staplingsbara varor. Det finns olika typer (t.ex. plana lastpallar eller fatpallar) av olika material som trä, plast eller stål. Den vanligaste lastpallen

 • Lastplats

  Lastplatsen är den plats där transportföretagen lastar godset. För det mesta handlar det här om lastningsort.

 • LCL

  Förkortning för den engelska termen "less than container load", som betyder „mindre än en containerlast", och som här framför allt relaterar till sjöcontainrar.

 • Ledat fordon, bil och släp

  En lastbil där släpvagnens framaxel är monterad på en vridkrans. På så sätt har ett ledat fordon en vridpunkt vid släpvagnskopplingen och en vid vridkransen, vilket underlättar att köra i kurvor.

 • Leverantör

  (Under)leverantören levererar varor och material till tillverkaren.

 • LIT

  Engelsk förkortning för Letter of Intent (avsiktsförklaring för ett samarbete)

 • Login

  När man laddar ned program från TIMOCOM laddas även en personlig säkerhetsnyckel ned till kundens dator som efter installation och aktivering möjliggör bekväm och auktoriserad åtkomst till TIMOCOMs system. Man behöver inte ange användarnamn och lösenord.

 • Logistik

  Logistik är processen när varorna förflyttas från beställning till leverans hos kunden. Detta innefattar alla planerings-, verkställande och kontrollerande åtgärder inklusive hjälpmedel för att skapa ett optimalt godsflöde. Deldiscipliner är t.ex. anskaffnings-,

 • Logistik 4.0

  Med Logistik 4.0 menas den modernaste logistiken inklusive sammankoppling, digitalisering och moln-tjänster. Följdaktligen begränsas logistikernas uppgift inte längre till – som tidigare – endast transport, utan handlar om logistikens funktions- och företagsövergripande

 • Logistikbörs

  Med en lagerbörs kan man hitta och erbjuda passande lager- och logistikytor. Europas största lagerbörs online kommer från IT-leverantören TIMOCOM. Denna hjälper transportföretag att reducera onödiga tomma utrymmen, förbättra kapacitetsutnyttjandet och

 • Logistiker, disponent, spedition

  Säljare för spedition och logistik arbetar på speditions- och logistikföretag. De organiserar transporten av olika varor, även lagringen och omlastningen samt säljer transport-/logistiktjänster. De arbetar med godstransport på vägar och järnväg, eller

 • Logistikkedja

  Betecknar alla nödvändiga businessprocesser som gör att en produkt tar sig från tillverkaren till slutkunden.

 • Lossningsplats

  Beteckning på den plats (leveransställe) där varorna lossas eller tas emot.

 • LTL (Less Than Truckload)

  Som LTL (Less Than Truckload) betecknar man en lastbils dellast. Vanligtvis söker man ytterligare dellaster till endast delvis fyllda lastbilar för att transporten ska löna sig. Som alternativ till fler dellaster finns även samlastning. Teoretiskt skulle

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan