skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V
 • Lager

  Plats där flyttbara materiella tillgångar förvaras. Ett lager fungerar särskilt för mottagande, kommissionering och spedition av [...]

 • Lagerbörs

  En webbaserad lagerbörs är en sökmaskin för lager. Via denna förmedlas lediga lagerutrymmen och lagerplatser. Den som har lediga lagerutrymmen använder plattformen för att lägga in sina lediga [...]

 • Lagerlogistik

  Lagerlogistik är ett delområde inom logistiken hos företag med lagerhållning. Det handlar här om systematisk förvaring och administration av varor i lager. För optimering av lageradministrationen [...]

 • Lagerutnyttjande

  Lagerutnyttjandet hänger främst ihop med en lagerhalls resp. lagerytas egenskaper och utformning. Beroende på vilken vara som ska förvaras där måste lagerutrymmena utrustas på lämpligt sätt. För [...]

 • Lagring

  Lagring är när en lagerhållare affärsmässigt förvarar [...]

 • Landtransporter

  Begreppet landtransport innefattas all typ av trafik som sker på fast mark, dvs. på land. Rent konkret är det transport av varor på väg och järnväg med lastbil, personbil eller [...]

 • Lastbil

  Även långtradare. Motorfordon som i första hand lämpar sig för godstransport. För detta finns en för resp. godstyp lämplig påbyggnad bakom [...]

 • Lastbilslast

  Lastbilslast innebär transportgods som transporteras med [...]

 • Lastmeter

  Ett standardiserat mått inom lastbilstransport. En lastmeter är 1 meter på längden av lastrummet i en lastbil. Baserat på en lastbils bredd på ca 2,40 m motsvarar 1 lastmeter ungefär 2,4 m2 (2,40 m [...]

 • Lastpall

  Lastpallar, eller närmare bestämt transportpallar, är platta lastanordningar som används för transport av staplingsbara varor. Det finns olika typer (t.ex. plana lastpallar eller fatpallar) av olika [...]

 • Lastplats

  Lastplatsen är den plats där transportföretagen lastar godset. För det mesta handlar det här om [...]

 • LCL

  Förkortning för den engelska termen "less than container load", som betyder „mindre än en containerlast", och som här framför allt relaterar till [...]

 • Ledat fordon, bil och släp

  En lastbil där släpvagnens framaxel är monterad på en vridkrans. På så sätt har ett ledat fordon en vridpunkt vid släpvagnskopplingen och en vid vridkransen, vilket underlättar att köra i [...]

 • Leverantör

  (Under)leverantören levererar varor och material till [...]

 • LIT

  Engelsk förkortning för Letter of Intent (avsiktsförklaring för ett [...]

 • Login

  När man laddar ned program från TIMOCOM laddas även en personlig säkerhetsnyckel ned till kundens dator som efter installation och aktivering möjliggör bekväm och auktoriserad åtkomst till TIMOCOMs [...]

 • Logistik

  Logistik är processen när varorna förflyttas från beställning till leverans hos kunden. Detta innefattar alla planerings-, verkställande och kontrollerande åtgärder inklusive hjälpmedel för att [...]

 • Logistik 4.0

  Med Logistik 4.0 menas den modernaste logistiken inklusive sammankoppling, digitalisering och moln-tjänster. Följdaktligen begränsas logistikernas uppgift inte längre till – som tidigare – endast [...]

 • Logistikbörs

  Med en lagerbörs kan man hitta och erbjuda passande lager- och logistikytor. Europas största lagerbörs online kommer från IT-leverantören TIMOCOM. Denna hjälper transportföretag att reducera onödiga [...]

 • Logistiker, disponent, spedition

  Säljare för spedition och logistik arbetar på speditions- och logistikföretag. De organiserar transporten av olika varor, även lagringen och omlastningen samt säljer transport-/logistiktjänster. De [...]

 • Logistikkedja

  Betecknar alla nödvändiga businessprocesser som gör att en produkt tar sig från tillverkaren till [...]

 • Lossningsplats

  Beteckning på den plats (leveransställe) där varorna lossas eller tas [...]

 • LTL (Less Than Truckload)

  Som LTL (Less Than Truckload) betecknar man en lastbils dellast. Vanligtvis söker man ytterligare dellaster till endast delvis fyllda lastbilar för att transporten ska löna sig. Som alternativ till [...]

Kort och enkelt kan även användas för utformningen av dina transport- och logistikprocesser. Oavsett om det gäller att genomföra en transport, att hitta rätt affärspartner eller om du är intresserad av digital uppdragshantering så hittar du en passande applikation i Smart Logistics System från TIMOCOM.

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som underlättar ditt dagliga arbete och vidga din affärshorisont.

Anmälan till nyhetsbrev

Alla fält som är markerade med '*’ är obligatoriska och måste fyllas i.

Genom att skicka registreringsformuläret (Registrera dig nu) bekräftar du att du godkänner våra Dataskyddsriktlinjer.

Anmälan till nyhetsbrev:


Din personliga information (e-post, för- och efternamn) kommer användas för att skicka information till dig och kommer skickas från TIMOCOM GmbH till SC-Networks GmbH:s databas. (Domstol: Hovrätten i München, Registernummer: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH följer tysk dataskyddslag samt instruktioner från TIMOCOM GmbH.

Till toppen av sidan