• Lager

  Plats där flyttbara materiella tillgångar förvaras. Ett lager fungerar särskilt för mottagande, kommissionering och spedition av material.

 • Lagerbörs

  En webbaserad lagerbörs är en sökmaskin för lager. Via denna förmedlas lediga lagerutrymmen och lagerplatser. Den som har lediga lagerutrymmen använder plattformen för att lägga in sina lediga utrymmen med all relevant information. Företag som har varor,

 • Lagerlogistik

  Lagerlogistik är ett delområde inom logistiken hos företag med lagerhållning. Det handlar här om systematisk förvaring och administration av varor i lager. För optimering av lageradministrationen använder företagen en logistikprogramvara. På så sätt kan

 • Lagerutnyttjande

  Lagerutnyttjandet hänger främst ihop med en lagerhalls resp. lagerytas egenskaper och utformning. Beroende på vilken vara som ska förvaras där måste lagerutrymmena utrustas på lämpligt sätt. För lagring av kylvaror behövs t.ex. ett lagerutrymme med ett

 • Lagring

  Lagring är när en lagerhållare affärsmässigt förvarar gods.

 • Landtransporter

  Begreppet landtransport innefattas all typ av trafik som sker på fast mark, dvs. på land. Rent konkret är det transport av varor på väg och järnväg med lastbil, personbil eller tåg.

 • Lastbil

  Även långtradare. Motorfordon som i första hand lämpar sig för godstransport. För detta finns en för resp. godstyp lämplig påbyggnad bakom förarkabinen.

 • Lastbilslast

  Lastbilslast innebär transportgods som transporteras med lastbil.

 • Lastmeter

  Ett standardiserat mått inom lastbilstransport. En lastmeter är 1 meter på längden av lastrummet i en lastbil. Baserat på en lastbils bredd på ca 2,40 m motsvarar 1 lastmeter ungefär 2,4 m2 (2,40 m bredd x 1 m längd).

 • Lastpall

  Lastpallar, eller närmare bestämt transportpallar, är platta lastanordningar som används för transport av staplingsbara varor. Det finns olika typer (t.ex. plana lastpallar eller fatpallar) av olika material som trä, plast eller stål. Den vanligaste lastpallen

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan