• IAG

  IAG är en förkortning för Interna Användargruppen för engelskans ”Closed User Group” (CUG). IAG är en grupp användare som har åtkomst till resurser och tjänster som endast är tillgängliga för dem. Inom en frakt- och lastrumsbörs är en IAG t.ex. en intern

 • Ilfrakt, Expressgods

  Här handlar det om varor som snabbt och kortfristigt måste transporteras från en ort till en annan. Denna typ av transport tillhör budbilsbranschen (kurir, express och pakettjänst).

 • Import

  Import betyder införande av varor i ett land.

 • Inkasso

  Ordet ”inkasso“ (italienska och betyder drivning, indrivning) är ett begrepp från finansväsendet. Med detta menas indrivande av förfallna finansiella fordringar, särskilt fakturor och räkningar.

 • ITT

  Engelsk förkortning av Invitation to Tender (inbjudan till anbudsinfordran)

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan