• ADR

  ADR (farligt gods) ADR är ett Europa-gemensamt avtal med regelverk för transport av farligt gods. Det innehåller föreskrifter för vägtransport avseende förpackning, lastsäkring och märkning av farligt gods. Begreppet: ADR är en förkortning för "Accord

 • ADSP

  Förkortning som står för ”Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen” (= Allmänna tyska affärsvillkor för speditörer).

 • Anbudsinfordring

  En anbudsinfordring är en inbjudan till budgivning. Den utgör en del av förfarandet vid den konkurrensbaserade upphandlingen av uppdrag. De företag som är intresserade av att anta ett uppdrag, så kallade anbudsgivare, kan lämna motsvarande anbud fram

 • Avi

  Med en leveransavi meddelar respektive transportföretag fordonets ungefärliga ankomsttid hos mottagaren, antalet artiklar samt varans vikt resp. volym i förväg så att man kan vidta nödvändiga åtgärder på lossningsplatsen.

 • Avsändare

  Avsändaren är övervägande ett transportföretags uppdragsgivare. Transportföretaget får transportgodset från avsändaren och transporterar det till mottagaren.

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan