skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V
  • Vara

    Är ett handelsgods, dvs. en sak (produkt, materiellt gods) som endast kan förvärvas genom köp eller byte och som tjänar till att tillfredsställa människans [...]

  • Vägavgift

    Vägavgift erläggs för utnyttjande av vägar, motorvägar, tunnlar och broar. Kan även mer specifikt i vissa fall kallas broavgift eller [...]

  • Växelcontainer

    Detta är en utbytbar fordonspåbyggnad för transport av last. Växelcontainrar är standardiserade och kan ställas av eller kopplas på utan extra stationära tekniska hjälpmedel. De används övervägande [...]

Till toppen av sidan