• Vara

    Är ett handelsgods, dvs. en sak (produkt, materiellt gods) som endast kan förvärvas genom köp eller byte och som tjänar till att tillfredsställa människans behov.

  • Vägavgift

    Vägavgift erläggs för utnyttjande av vägar, motorvägar, tunnlar och broar. Kan även mer specifikt i vissa fall kallas broavgift eller tunnelavgift.

  • Växelcontainer

    Detta är en utbytbar fordonspåbyggnad för transport av last. Växelcontainrar är standardiserade och kan ställas av eller kopplas på utan extra stationära tekniska hjälpmedel. De används övervägande för kombinerad trafik (väg/järnväg).

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan