Företagsinformation

Leverantör

TIMOCOM GmbH
Timocom Platz 1
DE-40699 Erkrath

 +49 211 88 26 88 26

 +49 211 88 26 10 00

 info.se@timocom.com

Behörig företagsledning:
Jens Thiermann, Tim Thiermann

Företagets säte: Düsseldorf, Tyskland
Företagets rättsliga form: GMbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Registeransvarig domstol: Amtsgericht Düsseldorf, Tyskland, Registernummer: HRB 34489
Momsnummer enligt § 27 a tyska momslagen (Umsatzsteuergetsetz): DE 189 439 213

Deutsche Bank AG, Düsseldorf, Tyskland
BIC: DEUTDEDDXXX
IBAN: DE14300700100678718800

Kreissparkasse Düsseldorf, Tyskland
BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE02301502000002049989

Tillsynsmyndighet för inkassoverksamheten:
Hovrättspresidenten för OLG Düsseldorf,
Cecilienallee 3, 40474 DE-Düsseldorf

Ansvarsförsäkring:
Zurich Insurance plc NfD
DE-Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main
Försäkringsnummer: 810.061.870.158
Giltighetsområde: EU

Friskrivningsklausul

TIMOCOMs erbjudanden riktar sig uteslutande till registrerade företag med momregistreringsnummer.

(1) Ansvarsbegränsning

Denna webbsidas innehåll

Denna webbsidas innehåll upprättas med största möjliga noggrannhet. TIMOCOM GmbH (nedan TIMOCOM) övertar inget ansvar för att informationen på denna webbsida är fullständig, korrekt och ständigt aktuell. Användningen av innehållet sker på användarens eget ansvar. Namngivna bidrag återger respektive författares åsikt och inte TIMOCOMs åsikt. Uppgifter på denna webbplats utgör aldrig någon försäkran eller några garantier, inte heller underförstått, avseende TIMOCOMs tjänster eller produkter.

Denna webbsidas tillgänglighet

TIMOCOM kommer att göra sitt bästa för att i så stor utsträckning som möjligt tillhandahålla tjänsten utan avbrott. Men oavsett omsorg och noggrannhet kan avbrott inte uteslutas. TIMOCOM förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ta bort utbudet.

Externa länkar

Denna webbsida kan innehålla länkar till webbsidor från tredje part.
För dessa webbsidor ansvarar respektive företag eller organisation. TIMOCOM har vid den första kopplingen av de externa länkarna kontrollerat deras innehåll med avseende på eventuella lagöverträdelser. Vid den tidpunkten återfanns inga lagöverträdelser. TIMOCOM har inget inflytande på den aktuella och framtida utformningen av eller innehållet på de länkade sidorna. Förekomsten av externa länkar på webbsidan innebär inte att TIMOCOM tillägnar sig innehållet bakom hänvisningarna eller länkarna. En ständig kontroll av dessa externa länkar kan inte begäras utan konkreta hänvisningar till lagöverträdelser. Vid kännedom om lagöverträdelser tas dock sådana externa länkar bort utan dröjsmål.

Reklam

Respektive författare ansvarar för innehållet i reklam, liksom för innehållet på den webbsida som reklamen berör. Visningen av reklamen utgör ingen acceptans från TIMOCOMs sida.

Inget avtalsförhållande

Genom användningen av TIMOCOMs webbsida uppstår, med undantag av det tvingande godkännandet av användarvillkoren, inget avtalsförhållande mellan användaren och TIMOCOM. I det avseendet är avtalsmässiga eller avtalsliknande anspråk mot TIMOCOM uteslutna.

(2) Upphovsrätt

De innehåll och verk som publiceras på denna sida är upphovsrättsligt skyddade. All användning som inte är tillåten enligt den tyska upphovsrätten kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller upphovsman. Detta gäller särskilt kopiering, bearbetning, översättning, lagring, omarbetning resp. återgivning av innehåll i databanker eller andra medier och system. Innehåll och bidrag från tredje part kännetecknas som sådana. Otillåten kopiering eller återgivning av enskilt innehåll eller hela sidor för kommersiella syften är inte tillåtet och straffbart.

Länkar till TIMOCOMs webbsida är alltid välkomna och kräver inget godkännande från företaget bakom webbsidan. Visning av denna webbsida på främmande webbsidor får endast ske med tillstånd från TIMOCOM.

(3) Tillämpliga lagar

Det är uteslutande lagarna i Tyskland som gäller.

(4) Särskilda användarvillkor

Såvida särskilda villkor för enskilda användningar av denna sida avviker från ovan nämnda punkter (1) till (3) kommer detta uttryckligen att påpekas på respektive ställe. I detta fall gäller i varje enskilt fall de särskilda användarvillkoren.

(5) Bildkälla

© Milan Noga reco - stock.adobe.com 

© Jaroslav Pachý Sr. - stock.adobe.com 

© nd3000 - stock.adobe.com 

© Art_Photo – stock.adobe.com 

(6) Visselblåsarskydd

Visselblåsare kan vända sig till oss via en anonym e-postadress till  whistleblowing@timocom.com eller per post.

Till toppen av sidan