• BAG

  Står för Bundesamt für Güterverkehr. BAG sysslar bland annat med trafiklagstiftning och trafiksäkerhet, vägtullar för lastbilar, yrkesförare och marknadsobservation. Mer information hittar du på www.bag.bund.de.

 • Befraktare

  Med befraktare avses i allmänhet ett företag som köper logistiktjänster av en logistikfirma. Industri- och handelsföretag kallas befraktande företag.

 • BGL e.V.

  BGL är ett förbund med sammanslutning för godstrafik, logistik och avfallshantering i Tyskland. Här representeras olika intressen inom områdena godstrafik, logistik, spedition, lagring och avfallshantering för tusentals företag. Bundesverband Güterkraftverkehr

 • Bidder

  Engelsk term för anbudsgivare. I anbudsinfordringsplattformen TCeBid® finns transporttjänsteleverantörer (speditörer eller fraktförare), som lägger en anbudsinfordran resp. ett anbud.

 • Biltransport

  En biltransport eller fordonstransport innebär transport av ett fordon som t.ex. personbil, lastbil, terrängfordon eller skåpbil som transporteras på en lastbil med särskild släpvagn (biltransportfordon).

 • Bulklast

  Med detta menas tippbart gods, dvs. styckegods eller kornigt gods som t.ex. spannmål, kol, malm, grus, sand eller sten.

 • BVL

  BVL står för ”Bundesvereinigung Logistik e.V.” och är den största logistikförening i Tyskland. Den grundades 1978 och har ca 7 500 medlemmar på ledningsnivå inom industri, handel, service och vetenskap.

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan