skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V
 • BAG

  Står för Bundesamt für Güterverkehr. BAG sysslar bland annat med trafiklagstiftning och trafiksäkerhet, vägtullar för lastbilar, yrkesförare och marknadsobservation. Mer information hittar du på [...]

 • Befraktare

  Med befraktare avses i allmänhet ett företag som köper logistiktjänster av en logistikfirma. Industri- och handelsföretag kallas befraktande [...]

 • BGL e.V.

  BGL är ett förbund med sammanslutning för godstrafik, logistik och avfallshantering i Tyskland. Här representeras olika intressen inom områdena godstrafik, logistik, spedition, lagring och [...]

 • Bidder

  Engelsk term för anbudsgivare. I anbudsinfordringsplattformen TCeBid® finns transporttjänsteleverantörer (speditörer eller fraktförare), som lägger en anbudsinfordran resp. ett [...]

 • Biltransport

  En biltransport eller fordonstransport innebär transport av ett fordon som t.ex. personbil, lastbil, terrängfordon eller skåpbil som transporteras på en lastbil med särskild släpvagn [...]

 • Bulklast

  Med detta menas tippbart gods, dvs. styckegods eller kornigt gods som t.ex. spannmål, kol, malm, grus, sand eller [...]

 • BVL

  BVL står för ”Bundesvereinigung Logistik e.V.” och är den största logistikförening i Tyskland. Den grundades 1978 och har ca 7 500 medlemmar på ledningsnivå inom industri, handel, service och [...]

Till toppen av sidan