• Delparti

  Betecknar en last som inte fyller lastbilen helt (full last) utan endast delvis.

 • DFL

  Är en förkortning för del- och fullastning.

 • Dieselfloater

  En "dieselfloater" är en kostnadsberäkningsmetod som används för att kompensera för sjunkande resp. stigande dieselpriser. Varje transportleverantör och kund kommer överens om en individuell beräkning.

 • Distribution

  (från latinets distributio = fördelning). Betecknar alla de processer som sker i försäljningskanalen mellan producenter och distributörer ända till konsumenterna.

 • Djurtransport

  Begreppet djurtransport betecknar transport av levande djur med lastbil, personbil, tåg, båt, eller flyg.

 • Dragbil med påhängsvagn

  Kallas även (tung) lastbil med släpvagn (semitrailer på engelska). Denna består av en dragbil utan lastflak och en (utbytbar) släpvagn. Dragbilen transporterar alltså inget gods utan drar endast släpvagnen, vilken i sin tur transporterar godset – därav

 • DSLV e.V.

  Står för Deutsche Speditions- und Logistikverband e.V. När detta förbund grundades 2003 slogs Bundesverband Spedition und Logistik (BSL) och Vereinigung Deutscher Kraftwagenspediteure (VKS) samman. Förbundet fungerar som leverantör och rådgivare för sina

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan