Integritetspolicy

Vi är glada över att du besöker vår webbsida och tackar för ditt intresse för vårt företag.

Dataskydd är för oss inte bara en skyldighet enligt lag, utan ett viktigt instrument för att öka transparensen vid vår dagliga hantering av dina personliga data. Skyddet av dina personliga data (nedan endast ”data”) är viktigt för oss. Nedan vill vi därför ge dig mer utförlig information om vilka data som samlas in när du besöker vår webbplats och använder dig av de erbjudanden du hittar där samt hur dessa sedan behandlas eller används av oss, och vi vill även informera om vilka ytterligare skyddsåtgärder vi vidtagit ur tekniskt och organisatoriskt hänseende.

Ansvarig för databehandlingen

Ansvarig i enlighet med art. 4 stycke 7 GDPR är TIMOCOM GmbH, jmf. vår företagsinformation.


Dataskyddsombud

Ansvarig för att övervaka och följa dataskyddet är vårt dataskyddsombud. Denna person står gärna till ditt förfogande vad gäller ytterligare frågor om dataskydd och kan nås via följande kontaktuppgifter:

 • TIMOCOM GmbH
 • -Dataskyddsombud-
 • Timocom Platz 1
 • DE-40699 Erkrath, Tyskland
 • E-post: datenschutz@timocom.com


Insamling och användning av dina data

Omfattning av och typ för insamlingen och användningen av dina data skiljer sig åt beroende på om du bara besöker vår hemsida och våra erbjudanden för att hämta information, eller om du använder dig av våra tjänster.

Om vi för enskilda funktioner i vårt erbjudande använder oss av externa leverantörer eller om vi skulle vilja använda oss av dina data i reklamsyfte kommer vi att i detalj att informera dig om respektive process. Vi kommer även att nämna fastställda kriterier för lagringstid.

I annat fall vidarebefordrar vi endast dina data till tredje part när vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Användning i informationssyfte

För användning av våra webbsidor i informationssyfte samlar vi endast in de personliga data som din webbläsare automatiskt skickar till oss, t.ex.:

 • IP-adress
 • Datum och tid för sökningen
 • Tidszonsskillnad i förhållande till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i begäran (konkret sida)
 • Överförd datamängd och åtkomststatus (fil överförd, fil ej funnen osv.)
 • Webbsida från vilken begäran kommer
 • Webbläsartyp / Version / Språk
 • Operativsystem och dess gränssnitt

Ovan nämnda uppgifter krävs av tekniska skäl för att visa dig vår webbsida och för att säkerställa stabilitet och säkerhet.

Kontaktformulär

På olika undersidor kan du ta kontakt med oss via kontaktformulär. De uppgifter som samlas in i kontaktformuläret (efternamn, förnamn, företag, telefon, e-postadress, ev. gata, postnummer, ev. ort) samt ditt meddelande används av oss endast för att besvara din förfrågan. När behandlingen slutförts raderas dessa uppgifter. Endast inom ramen för lagstadgad arkivering av e-postkorrespondensen (e-postmeddelanden är affärs- och handelsbrev) kommer dina data att sparas i max 10 år.

Dina uppgifter sparas dock om du till följd av kontakten ingår ett avtal med oss. I detta fall krävs databehandlingen för att vi ska kunna fullfölja avtalet eller genomföra åtgärder inför avtalet. Dina data raderas när de efter fullföljt avtal inte längre behöver finnas sparade, såvida inte lagstadgade lagringsskyldigheter tvingar oss till att spara dem under längre tid.

Vi vidarebefordrar endast dina data till tredje part när vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Registrering

På olika undersidor krävs att du ska registrera dig för att du ska kunna använda dig av våra tjänster (användning av TIMOCOM:s transportplattform). De uppgifter som samlas in i registreringsformuläret (förnamn, efternamn, telefon, e-postadress, företag, företagstyp, ev. gata, postnr, ort, land) kommer att lagras av oss så länge du som kund använder dig av våra tjänster.

Dina uppgifter sparas sedan om du till följd av registreringen ingår ett avtal med oss. I detta fall krävs databehandlingen för att vi ska kunna fullfölja avtalet eller genomföra åtgärder inför avtalet. Dina data raderas när de efter fullföljt avtal inte längre behöver finnas sparade, såvida inte lagstadgade lagringsskyldigheter tvingar oss till att spara dem under längre tid.

Vi vidarebefordrar endast dina data till tredje part när vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Kontakt med medarbetare per e-post

Du kan ta kontakt med oss genom att ringa oss eller skicka ett e-postmeddelande. Detta kan du t.ex. skicka till info.se@timocom.cominkasso@timocom.comjobs@timocom.com eller till våra medarbetares personliga e-postadresser. De data som vi vi får när ditt e-postmeddelande skickas till oss (t.ex.: ditt namn, din e-postadress samt själv meddelandet) används av oss endast för att besvara din förfrågan. När behandlingen slutförts raderas dessa uppgifter. Endast inom ramen för lagstadgad arkivering av e-postkorrespondensen (e-postmeddelanden är affärs- och handelsbrev) kommer dina data att sparas i max 10 år.

Vi vidarebefordrar endast dina data till tredje part när vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vid kommunikation per e-post kan vi inte garantera fullständig datasäkerhet, varför vi rekommenderar att du skickar per post när det gäller information med hög sekretess.

Nyhetsbrev

För att kunna anmäla sig till vår e-post-nyhetsbrevstjänst behöver vi utöver ditt dataskyddsrättsliga samtycke även ditt för- och efternamn samt din e-postadress dit nyhetsbrevet ska skickas. Eventuella ytterligare uppgifter (som tilltal) används för att kunna tilltala dig personligen och för att utforma innehållet i nyhetsbrevet samt för att kunna skicka meddelanden till e-postadressen.

För att skicka nyhetsbreven använder vi i regel det så kallade Double Opt-In-förfarandet, dvs. vi skickar nyhetsbrevet först när du bekräftat din anmälan via en länk som skickats ut i ett bekräftelse-e-postmeddelande. På så sätt vill vi säkerställa att endast du som ägare av angiven e-postadress kan anmäla dig till nyhetsbrevet. Din bekräftelse av detta måste ske i nära anslutning till att du mottagit bekräftelse-e-postmeddelandet eftersom din anmälan till nyhetsbrevet annars automatiskt raderas i vår databank.

Du kan när som helst avanmäla dig från ett nyhetsbrev som du abonnerar på hos oss genom att klicka på motsvarande länk i slutet av nyhetsbrevet.

HubSpot

 1. Vi använder HubSpot för marknadsföring på vår webbsida. HubSpot är ett programvaruföretag från USA med en filial med följande adress: HubSpot Ireland Limited in 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland.
 2. Denna integrerade programvarulösning använder vi för vår egen marknadsföring, lead-generering och för kundtjänstsyften. Hit räknas bland annat e-postmarknadsföringen som reglerar utskicken av nyhetsbrev samt automatiska e-postutskick, publicering på och rapportering från sociala medier, kontakthantering som användarsegmentering och CRM, landningssidor och kontaktformulär.
 3. HubSpot använder cookies, små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet i din enhets webbläsare och som gör det möjligt för oss att analysera din användning av webbsidan. Den insamlade informationen (t.ex. IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp, besökets längd och öppnade sidor) utvärderas av HubSpot på uppdrag av oss så att vi kan generera rapporter om de besökta sidorna.
 4. Information som samlats in med hjälp av HubSpot samt innehållet på vår webbsida sparas på servrar hos HubSpots internetleverantörer. Om du samtyckt till detta enligt artikel 6 stycke 1 s. 1 punkt a GDPR sker bearbetningen på denna webbsida för webbsideanalysen.
 5. Eftersom det sker en överföring av personuppgifter till USA krävs ytterligare skyddsmekanismer som säkerställer dataskyddsnivån i GDPR. För att garantera detta har vi avtalat om standardskyddsklausuler med leverantören enligt artikel 46 stycke 2 punkt c GDPR. Dessa förpliktigar mottagaren av uppgifterna i USA att behandla dem på en skyddsnivå som motsvarar den i Europa. I fall där detta inte kan säkerställas ens med detta tilläggsavtal försöker vi få till extra regleringar och godkännanden från mottagaren i USA.
 6. Alla data raderas så fort de inte behövs längre för det syfte de samlats in.
 7. Du kan hindra HubSpots insamling av data och sättning av cookies permanent genom att du stoppar lagringen av cookies i dina webbläsarinställningar. Du kan när som helst stoppa behandlingen av dina personuppgifter för framtiden.

Användning av cookies

För våra webbsidor använder vi oss av cookies. Cookies är små textfiler som inom ramen för ditt besök på våra webbsidor skickas från vår webbserver till din webbläsare och som sedan lagras på din dator till nästa gång du går in på webbsidan.

Denna webbsida använder cookies i följande omfattning:

 • Tillfälliga cookies (temporär användning)
 • Beständiga cookies (tidsbegränsad användning)
 • Tredje-part-cookies (från tredje part)
 • Flash-cookies (långvarig användning)

Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Hit räknas särskilt sessions-cookies. Dessa lagrar ett så kallat sessions-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan läggas till i samma session. På så sätt känns din dator igen när du återkommer till webbsidan. Sessions-cookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

Beständiga cookies raderas automatiskt efter en angiven tid, vilken kan skilja sig åt beroende på cookie. Du kan när som helst radera alla cookies i säkerhetsinställningarna på din dator.

Din webbläsarinställning kan du konfigurera efter önskemål och t.ex. avböja cookies från tredje part eller alla cookies. Vi vill dock påpeka att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbsida.

Använda flash-cookies registreras inte av din webbläsare, utan av din flash-plug-in. Dessa lagrar nödvändiga data oberoende av den webbläsare du använder och har inget automatiskt slutdatum. Om du inte önskar någon behandling av dessa flash-cookies måste du installera en motsvarande add-on, t.ex. ”Better Privacy” för Mozilla Firefox eller Adobe-Flash-Killer-Cookie för Google Chrome.

I detta sammanhang samlar vi inte in eller lagrar personliga data i cookies. Vi använder inte heller tekniker som kopplar samman information som inhämtas av cookies med användaruppgifter.

Mer Information om ”cookies” hittar du på portalen för Berlins tekniska universitet: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

Webbanalys

Det är viktigt för oss att utforma våra webbsidor så optimalt som möjligt och på så sätt göra dem så attraktiva som möjligt för våra besökare. För att göra detta är det viktigt att vi vet vilka delar som går hem hos våra besökare. För att göra detta använder vi följande erkända teknologier.

Google AdWords konverteringsspårning

Som Google AdWords-kund använder vi även Google konverteringsspårning, en extra analystjänst från Google Inc. Om du kommer till vår webbshop via en Google-annons (AdWords - reklam ovanför / bredvid sökresultaten i Google) så placeras en extra cookie i din dator av Google, den sk. konverterings-cookien. Denna cookie är inte till för att identifiera dig utan gör det möjligt för oss att jämföra vidarebefordringarna till vår webbsida via Google-annonser och de köp av våra erbjudna produkter som dessa leder till.

För denna cookie erbjuder Google för närvarande ingen opt-out-cookie. Du kan inaktivera lagringen av konverterings-cookien genom att göra en inställning i din webbläsare eller genom att använda extra webbläsar-plugins.

Mer information om konverteringsspårning med Google AdWords hittar du på: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de

Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Mer information om dataskydd hos Google Inc. hittar du på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Google Tag Manager

Google Tag Manager är ett verktyg för att infoga taggar och som aktiverar dessa taggar som registrerar data utifrån särskilda villkor. Google Tag Manager påverkar inte dessa data. När du genomfört en deaktivering på domän- eller cookie-nivå kvarstår denna för alla trackingtaggar som implementerats med Google Tag Manager.

Google Analytics

Inom våra webbsidor använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google. Google Analytics använder cookies som sparas på din dator som gör det möjligt för oss att analysera användningen av webbsidorna. Den information som cookien har skapat om din användning av våra webbsidor överförs i regel till en server hos Google i USA där den sparas. Vi har aktiverat IP-anonymiseringen på våra webbsidor. På så sätt förkortas din IP-adress av Google inom EU-medlemsstater eller inom andra avtalsstater inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs. Google använder denna information på uppdrag av oss för att utvärdera din användning av webbsidorna, för att sammanställa rapporter om webbsideaktiviteterna och för att tillhandahålla ytterligare tjänster kopplade till användningen av webbsidan och Internet. Den IP-adress som inom ramen för Google Analytics överförs av din webbläsare läggs inte samman med andra data från Google. Du kan förhindra lagringen cookies genom att göra en inställning i din webbläsare. Du kan dessutom förhindra registreringen av de data som cookien skapat (inkl. din IP-adress) samt Googles behandling av dessa data genom att ladda ner och installera den webbläsar-plug-in som du hittar via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Användningen av alternativa plug-ins eller inaktivering av samtliga cookies i inställningarna i din webbläsare förhindrar även analysen av ditt användningsbeteende.

Alternativt kan du förhindra att Google använder dina data med hjälp av följande länk. En opt-out-cookie sätts som förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker våra webbsidor: Google Analytics deaktivieren.

OBS! När du raderar dina cookies resulterar detta i att även denna opt-out-cookie raderas och i förekommande fall måste aktiveras av dig igen.

Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Mer information om dataskydd hos Google Inc. hittar du på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Sistrix

På vår webbsida använder vi webbanalysverktygen från SISTRIX GmbH (”Sistrix”). Det är analysverktyg som används för att förbättra sökbarheten för vår webbsida i sökmotorer. I detta sammanhang samlar vi uteslutande in och sparar keyword-, domän- och sökdata. Inga personuppgifter samlas in, sparas eller behandlas. Mer information om insamling och användning av data finner du på http://sistrix.de/sistrix/datenschutz.

Mouseflow

Denna webbsida använder Mouseflow, ett webbanalysverktyg från Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn, Danmark, för att tillfälligt registrera utvalda enskilda besök (endast med anonymiserad IP-adress). Det skapas ett protokoll över musrörelser, musklick och tangentinteraktion med avsikt att återge ett stickprov av enskilda besök på denna webbsida som sk. Session-Replays samt att utvärdera dem i form av sk. Heatmaps och att från detta härleda potentiella förbättringar av denna webbsida. De data som registreras av Mouseflow är inte personrelaterade och lämnas inte vidare till tredje part. Lagring och behandling av registrerade data sker inom EU.

Om du inte vill att Mouseflow ska registrera data kan du blockera detta på alla webbsidor som använder Mouseflow via följande länk: https://mouseflow.com/opt-out/.

Inkluderade tjänster

För utformning av vår webbsida och tillhandahållande av extrafunktioner inkluderar vi följande externa tjänster.

Alla nedan beskrivna tjänster kan inaktiveras, eller mer konkret, den nödvändiga kopplingen till respektive server stoppas, med hjälp av särskilda plug-ins för din webbläsare. Observera dock att användning av sådana verktyg kan medföra att du förlorar den bekanta vardagskomforten eftersom mycket inte kommer att fungera som det brukar till följd av detta.

YouTube

Vissa bidrag på våra webbsidor innehåller även YouTube-videor från vår kanal. YouTube-videor läggs i princip på våra webbsidor i utvidgat dataskyddsläge (YouTube-intern funktion) så att inga cookies kan överföras till din webbläsare av YouTube och därmed inte heller någon information om dig sparas hos YouTube. Detta gäller dock endast så länge du inte tittar på videorna. Oberoende av om du tittar på en video eller inte så kommer din IP-adress att överföras till YouTube och Googles annonseringsnätverk Doubleclick. Om du är inloggad på YouTube med ett befintligt användarkonto samtidigt som du besöker våra webbsidor kan YouTube eventuellt även lägga till ditt besök på våra webbsidor i ditt användarbeteende. Vi vill påpeka att vi som leverantör av våra webbsidor inte får någon information om innehållet i överförda data samt vad de används till av YouTube och att vi inte heller har någon möjlighet att ytterligare begränsa överföringen av data till YouTube och deras partners.

Leverantör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Mer information om dataskydd hos YouTube Inc. hittar du på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Användning av Vimeo-videor

(1) Vi har Vimeo-videor på vår hemsida som sparas och kan ses på Vimeos webbsida. Vimeo är en plattform som tillhör Vimeo LLC med säte i White Plains i staten New York, USA. Enbart Vimeo-videor som skapats och bäddats in av oss använder vi med den så kallade ”Do-No-Track-beteckningen”. Detta innebär att dina data som nämns i stycke 2 först överförs till USA via webbläsaren / Vimeo-plugin när du spelar upp videon (t.ex. klickar på startknappen). USA:s är inget säkert tredje land ur rättssäkerhetssynpunkt jämfört med dataskyddsnivån inom EU. Att klicka på och därmed spela upp videon utgör ett elektroniskt samtycke enligt art. 7 i samband med art. 49 stycke 1 lit. a DSGVO. Samtycket kan du när som helst återkalla via våra cookieinställningar på https://www.timocom.se/.

(2) Rättsligt underlag för användningen av Vimeo-videorna på vår webbsida är enligt art. 6 stycke 1 S. 1 lit. f DSGVO vårt berättigade intresse för presentation av vårt företag.

(3) Närt du besöker vår webbsida får Vimeo information om att du öppnat motsvarande undersida samt de data som nämns under ”Informatorisk användning”. Detta sker oberoende av om du har ett Vimeo-användarkonto eller ej. Om du har ett Vimeo-användarkonto och är inloggad via ditt Vimeo-konto när du besöker vår webbsida läggs dessa data till direkt på ditt användarkonto. Om du inte önskar en sammanslagning av dessa data med ditt användarkonto så måste du logga ut innan du trycker på knappen.

(4) Vimeo använder dessa data för att skapa användarprofiler, men även för reklamändamål, marknadsundersökningar eller för behovsbaserad utformning av sina webbsidor. Vimeo överför dessutom dina data till och delar dem med andra tredje parts-leverantörer. Du har möjlighet att invända mot skapandet av sådana användarprofiler. Denna invändning måste du dock skicka direkt till Vimeo (Vimeo, Inc., Att: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011; privacy@vimeo.com ).

(5) Vimeo följer det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdets och Schweiz dataskyddsrättsliga krav avseende insamling, användning, överföring, lagring och övrig behandling av personrelaterade data från det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz. Alla överföringar av personrelaterade data till ett tredje land eller en internationell organisation är underkastade lämpliga garantier enligt beskrivning i artikel 46 DSGVO. Rättslig grund för detta är kravet på uppfyllande av ett avtal med Google enligt art. 6 stycke 1 S. 1 lit. b i samband med art. 46 stycke 2 lit. c DSGVO.

(6) I Vimeos integritetspolicyer får du mer information om typ och omfattning av databehandlingen. Ytterligare rättigheter, justeringsmöjligheter och annan information om skydd av dina data hittar du på: https://vimeo.com/privacy.

Länkar till sociala medier

På våra webbsidor finns det länkar till olika sociala medier med respektive logotyper. Här handlar det inte om plug-ins för sociala medier, utan endast om en koppling till våra erbjudanden inom dessa medier. Om du klickar på dessa länkar så överförs din IP-adress till leverantörerna av respektive plattform. Om du skulle använda dig av dessa tjänster och även är inloggad med ditt specifika konto kan eventuellt även uppgifter om ditt surfbeteende registreras av leverantörerna av dessa sociala medier. Överföringen av din IP-adress till leverantörerna av de öppnade webbsidorna är en teknisk nödvändighet och gäller för alla webbsidor.

För närvarande länkar vi till vårt Facebook-, Twitter-, Xing-, LinkedIn- och Instagram-konto.

Plug-ins för sociala medier

Vi använder för tillfället följande plug-ins för sociala medier:

Facebook-plug-ins

På våra webbsidor finns plug-ins integrerade för det sociala nätverket Facebook. Dessa Facebook-plug-ins känner du igen på Facebook-logotypen eller ”Gilla”-knappen på vår sida. En översikt över dessa Facebook-plug-ins hittar du här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När du besöker våra sidor skapas via denna plug-in en direkt koppling mellan din webbläsare och Facebook-servern. Facebook får på så sätt informationen att du besökt våra webbsidor med din IP-adress. När du klickar på ”Gilla”-knappen för Facebook eller ”Gilla sidan” eller ”Dela”-knappen när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du koppla innehållet på våra (Facebook-)webbsidor till din Facebook-profil och/eller dela det med andra Facebook-användare. På så sätt kan Facebook koppla ditt besök på våra webbsidor till ditt Facebook-konto. Dessutom kan Facebook skicka ytterligare cookies till din webbläsare. Vi vill påpeka att vi som leverantör av våra webbsidor inte får någon information om innehållet i överförda data samt vad de används till av Facebook. Om du inte vill att Facebook ska koppla ditt besök på våra webbsidor till ditt Facebook-konto ska du först logga ut från Facebook.

Leverantör är Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA.

Mer information om dataskydd hos Facebook Inc. hittar du på: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

På våra webbsidor finns plug-ins integrerade för det sociala nätverket Instagram. Dessa plug-ins kännetecknas av en Instagram-logotyp (t.ex. i form av en ”Instagram-kamera”). Dessa funktioner levereras av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plug-in så skapar din webbläsare en direkt koppling till Instagrams servrar. Instagram får på så sätt informationen att din webbläsare öppnat denna sida på vår webbplats, även om du inte har någon Instagram-profil eller inte är inloggad på Instagram just då. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en server hos Instagram i USA och sparas där. Om du är inloggad på Instagram kan Instagram koppla besöket på vår webbsida till ditt Instagram-konto. När du interagerar med olika plug-ins, t.ex. trycker på ”Instagram”-knappen skickas denna information också direkt till en server hos Instagram och sparas där. Informationen publiceras dessutom på ditt Instagram-konto och visas där för dina kontakter. I Instagrams skydd av personuppgifter kan du läsa om syftet med och omfattningen av den information som Instagram samlar in och hur de behandlar och använder den, samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda ditt privatliv i samband med detta. https://help.instagram.com/155833707900388/

Om du inte vill att Instagram ska koppla de data som samlats in via vår webbplats till ditt Instagram-konto måste du logga ut från Instagram innan du besöker vår webbsida. Du kan även helt förhindra att Instagram-plug-ins öppnas med hjälp av add-ons för din webbläsare, t.ex. med så kallade skriptblockerare.

Twitter

På våra webbsidor finns funktioner integrerade för tjänsten Twitter. Genom att använda Twitter och funktionen ”Re-Tweet” kopplas de webbsidor du besökt till ditt Twitter-konto och visas för andra användare. Data överförs även till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av våra webbsidor inte får någon information om innehållet i överförda data samt vad de används till av Twitter. Dina dataskyddsinställningar hos Twitter kan du ändra i kontoinställningarna på http://twitter.com/account/settings.

Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Ytterligare information om detta hittar du i Twitters integritetspolicy på http://twitter.com/privacy

XING (Dela-knapp)

På våra webbsidor finns funktioner integrerade för nätverket XING. Varje gång en av våra webbsidor öppnas som innehåller funktioner från XING så skapas en koppling till servrar hos XING. Så vitt vi vet sparas inga personliga data i denna process. Din IP-adress sparas inte och ditt användarbeteende analyseras inte.

Leverantör är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland.

Mer information om dataskydd och Dela-knappen från Xing hittar du i Xings integritetspolicy på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

På våra webbsidor finns funktioner integrerade för nätverket LinkedIn. Varje gång en av våra webbsidor öppnas som innehåller funktioner från LinkedIn så skapas en koppling till servrar hos LinkedIn. LinkedIn får därmed information om att du besökt våra webbsidor med din IP-adress. När du klickar på ”Dela”-knappen för LinkedIn och är inloggad på ditt LinkedIn-konto kan LinkedIn koppla ditt besök på vår webbsida till dig och ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av våra webbsidor inte får någon information om innehållet i överförda data samt vad de används till av LinkedIn.

Leverantör är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Ytterligare information hittar du i LinkedIns integritetspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

På våra webbsidor använd plug-ins eller andra kopplingsmöjligheter till videoplattformen YouTube. När du besöker våra webbsidor som har en YouTube-plug-in eller en YouTube-koppling skapas en koppling till servrar hos YouTube. YouTube meddelas därmed vilka av våra webbsidor du har besökt.

Om du samtidigt är inloggad på YouTube så får YouTube mer information om ditt surfbeteende. Om du inte önskar detta ska du först logga ut från YouTube. Vi vill påpeka att vi som leverantör av våra webbsidor inte får någon information om innehållet i överförda data samt vad de används till av YouTube.

Leverantör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Mer information om dataskydd hos YouTube Inc. hittar du på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Profiler i sociala medier

Vi har profiler inom sociala nätverk och plattformar (t.ex. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing). För databehandlingen hos Facebook och förmodligen även hos alla övriga sociala nätverk och plattformar har de ansvariga för respektive nätverk och plattform samt TIMOCOM ett gemensamt ansvar.

Vi erbjuder dig möjligheten att kommentera våra inlägg, lämna omdömen eller att kontakta oss via dessa sociala medier.

I princip finns ingen fastställd lagringslängd för dina inlägg. Du kan när som helst själv radera dina inlägg från vår Facebook-sida och övriga plattformar.

Vi driver vår Facebook-sida och alla övriga sociala nätverk och plattformar för vår egen skull och för alla användare som har intresse av att kunna delta på våra plattformar i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. f) GDPR. Om respektive leverantörer ber användarna lämna samtycke för databehandlingen har behandlingen sin rättsliga grund i art. 6 stycke 1 lit. a) GDPR.

Vi vill påpeka att användarens data kan komma att behandlas utanför EU. Detta kan medföra risker för användarna eftersom användarnas rättigheter därför kan vara svårare att driva igenom.

Facebook och övriga plattformar sparar dina data som användarprofil och använder dem för reklam, marknadsundersökning och/eller utformning av sina webbsidor. En sådan utvärdering sker särskilt (även för ej inloggade användare) för att ta fram reklam och för att informera andra användare inom det sociala nätverket om dina aktiviteter på våra webbsidor. Du har rätt att motsäga dig att en sådan användarprofil skapas, men du måste vända dig till Facebook för att utnyttja denna rättighet. Se Facebooks datariktlinjer.

Ubermetrics

Ubermetrics är en AI-baserad lösning för innehållsintelligens som automatiskt analyserar och filtrerar stora mängder text från alla relevanta globala mediekanaler. Samtal om produkter, varumärken, kampanjer och ämnen från nyheter, pressmeddelanden, sociala nätverk, bloggar, forum och liknande behandlas i realtid, så att man kan erhålla värdefulla insikter för PR, marknadsföring och marknadsundersökningar. I detta syfte analyserar Ubermetrics kommunikation från miljontals källor på nätet och sociala medier med hjälp av toppmoderna metoder för text mining och naturlig språkbearbetning.

Ubermetrics Delta behandlar endast offentlig tillgänglig information. Via nyhetsflödet i webbgränssnittet Ubermetrics listas publikationer enligt de lagrade nyckelord som är relevanta för TIMOCOM. I detta sammanhang måste namnen eller pseudonymer på de personer som har publicerat texten behandlas.

Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder har införts särskilt för användning av denna programvara hos TIMOCOM. Riktade sökningar efter personer utanför företaget TIMOCOM genomförs inte.

För en meningsfull användning och utvärdering av uppgifterna begränsas databehandlingen dessutom till den nödvändiga perioden. De innebär att uppgifterna raderas senast i slutet av första kvartalet påföljande år.

Rättsgrund för behandling

Rättsgrund för behandlingen är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är att tidigt identifiera vilket genomslag vår pressarbete har och att optimera våra pressaktiviteter och våra webbplatser. Vi har också ett intresse av att tidigt identifiera trender, så att vi kan reagera på lämpligt sätt.

Därför har vi också ett stort, ekonomiskt berättigat intresse av databehandling i syfte att förbli konkurrenskraftiga.

Överföring av uppgifter till tredje part

Ubermetrics Technologies GmbH är en leverantör av mediaövervakning online i Tyskland och driver sitt system på sina egna servrar i datacentra hos en tysk datacenteroperatör i Sachsen och Bayern. Företaget omfattas därför av tysk och europeisk dataskyddslagstiftning (GDPR, BDSG och LDSG).

Programvaran är en SaaS-lösning (Software as a Service). Vi överför och lagrar inte uppgifter i tredjeländer som inte har adekvat dataskyddsnivå enligt EU:s regler.

Möjlighet till invändning och borttagning

I enlighet med artikel 21.1 i GDPR kan du när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation. Om du inte vill att dina uppgifter ska lagras i rapporter ska du skicka ett meddelande till oss på de kontaktuppgifter som anges.

Om du återkallar ditt samtycke påverkas inte lagligheten hos den databehandling som redan har skett.

Tänk på att TIMOCOM inte kan påverka de metoder för webbspårning som används på sociala medier. Mer information finns i sekretesspolicyn från respektive operatör. Du kan göra dina rättigheter för förhindrande av dessa spårningsmetoder gällande direkt hos operatörerna av de sociala medierna. Om du vill göra dina rättigheter gällande i detta avseende kommer TIMOCOM att vidarebefordra dina ärenden direkt till operatörerna.

Gentemot oss och Facebook Ireland Ltd. (Facebook) och alla övriga plattformar har du följande rättigheter vad gäller berörda personliga data:

 • Rätt till upplysning
 • Rätt till korrigering och borttagning
 • Rätt till begränsning av behandlingen
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten för dataskydd

För en detaljerad beskrivning av respektive behandlingar och invändningsmöjligheter (opt-out) hänvisar vi till leverantörernas uppgifter i nedanstående länkar.

I de flesta fall är det dock bäst att ta direkt kontakt med Facebook Ireland Ltd. resp. de övriga plattformarna eftersom vi inte har åtkomst till alla uppgifter och inte heller kan utöva inflytande på alla typer av databehandling inom Facebook och övriga plattformar. Vi hjälper dig dock gärna om du väljer att utöva dina rättigheter gentemot Facebook och övriga plattformar.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland)

Webbläsartyp / Version / Språk

Operativsystem och dess gränssnitt

Språk och version för webbläsarens programvara

Användningsbaserad online-reklam

Facebook Remarketing / Retargeting

Fortsättningsvis använder denna webbplats Facebook Custom Audiences för det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Denna Facebook-pixel markerar dig i anonymiserad form som besökare av vår webbplats. När du sedan är inloggad på Facebook kan vi använda denna information för att ställa de målgruppsanpassade annonserna på Facebook till förfogande. Vi som driver denna webbplats får inga personrelaterade uppgifter om dig som besökare eller om dina uppgifter på Facebook. Ytterligare information om detta hittar du i Facebooks integritetspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/. Som besökare av vår webbplats kan du inaktivera Facebook Custom Audiences här.

LinkedIn

På vår webbsida använder vi oss av analys- och konverteringsspårningsteknologin från plattformen LinkedIn. Med ovan nämnda teknologi från LinkedIn kan vi visa dig relevant reklam baserat på dina intressen. Dessutom får vi från LinkedIn aggregerade och anonyma rapporter om annonsaktiviteter och information om hur du interagerar med vår webbsida. Mer information om dataskydd hos LinkedIn hittar du på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Du kan motsätta dig LinkedIns analys av ditt användarbeteende samt visningen av intressebaserade rekommendationer (”opt-out”). Klicka på fältet ”Avböj på LinkedIn” (för medlemmar på LinkedIn) eller ”Avböj” (för övriga användare) på följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Behandling av dina personliga data i stater utanför EU och EES

En behandling av dina personliga data i stater utanför EU och EES sker inte, med undantag för sociala medier: Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram.

Rättslig grund för databehandling

Här finner du en översikt över de dataskyddsrättsliga grunderna för behandling av dina data.

Användning i informationssyfte

Behandlingen av dina data, som din webbläsare automatiskt skickar, sker inom ramen för vårt intresse av att över huvud taget kunna visa dig webbsidorna.

 • Art. 6 stycke. 1 lit. f) i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktformulär och registrering

Behandlingen sker för att uppfylla ett avtal, vars avtalspart är berörd person, eller krävs för att genomföra åtgärder inför avtalet som sker vid förfrågan från berörd person.

 • Art. 6 stycke. 1 lit. b) i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Nyhetsbrev

Vi skickar vårt nyhetsbrev efter att du personligen godkänt detta utskick.

 • Art. 6 stycke. 1 lit. a) i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Ditt godkännande kan du när som helst återkalla och på så sätt avbeställa nyhetsbrevet.

Webbanalys, användningsbaserad online-reklam och inkluderade externa tjänster

I reklamsyfte, för marknadsundersökning eller för utformning av webbsidorna analyserar vi våra besökarens användarbeteende i vårt eget intresse.

 • Art. 6 stycke 1 lit. f) GDPR

Denna rättsliga grund gäller för Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, LinkedIn-analys (användarbaserad online-reklam).

Profiler i sociala medier

Behandlingen av användarnas personliga data sker baserat på vårt befogade intresse av en effektiv information till och kommunikation med användarna i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. f. GDPR. Om respektive leverantörer ber användarna lämna samtycke för databehandlingen (dvs. ge sitt godkännande med hjälp av en kontrollruta eller bekräftelse via en knapp) har behandlingen sin rättsliga grund i art. 6 stycke 1 lit. a), art. 7 GDPR.

Datasäkerhet

Vi tillämpar dessutom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda förekommande personliga data, särskilt mot tillfällig eller uppsåtlig manipulation, förlust, förstöring eller mot angrepp från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i enlighet med den tekniska utvecklingen.

Överföringen av dina personliga data med hjälp av kontaktformulären kodas med SSL-teknik (https) för att förhindra åtkomst från tredje part.

Inkassotjänst / Kreditvärdighet / Kreditupplysningsbyråer

(1) Vi erbjuder våra kunder en inkassotjänst i vårt Smart Logistics System. Tjänsten erbjuds alla TIMOCOM-kunder som en extra tjänst.

(2) Via beställningsöversikten tas uppgifter fram om fordringsägare (företagsnamn, TIMOCOM ID), uppgifter om gäldenär (företagsnamn, TIMOCOM ID (om sådant finns), adress inkl. land (om inget TIMOCOM ID angivits), fakturanummer, datum, utestående belopp, valuta, markering av restbelopp (endast när sådant finns) och fordringsorsak till TIMOCOM så att inkassotjänsten och behandlingen av respektive fall kan genomföras. TIMOCOM inhämtar kreditupplysningar från kreditupplysningsbyråer eller tar fram adresser för att kontakta gäldenären och för att skydda fordringsägaren mot uteblivna betalningar. Rättslig grund för detta är artikel 6 stycke 1, s.1 punkt b) och punkt f) i tyska DSGVO (databehandling för uppfyllande av avtal, databehandling utifrån fordringsägarens berättigade intresse).

Ovan nämnda personliga uppgifter sparar vi tills inkassoärendet är avslutat, dvs. så länge den utestående fordran kvarstår och behandlas inom ramen för inkassoärendet. Därefter spärrar vi uppgifterna och när den lagstadgade lagringstiden löpt ut tar vi bort dem helt. Rättslig grund för detta är artikel 17 stycke 3 punkt b) tyska DSGVO i samband med § 35 stycke 3 tyska BDSG.

(3) Om vi får uppgifter från kreditupplysningsbyråer eller inkassoföretag använder vi vid behov även scoring. Då beräknas sannolikheten för att en kund ska kunna uppfylla sin betalningsplikt enligt avtalet. Scoring bygger på ett matematiskt-statistiskt erkänt och beprövat förfarande.

Vi samarbetar med följande kreditupplysningsbyråer och inkassoföretag:

Bisnode; Creditreform; companycheck; Confidas; Creditsafe; Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.; Fonceta OY; Informa; Innolva ; KRD ; KSV1870 Holding AG; Proff Aksjeselskap; Proff Aktiebolag; Schufa; Virk; Wáberer Hungária Biztosító Zrt. Resultatet från kreditupplysningen sparar vi i ett år. Rättslig grund för denna databehandling är art. 6 stycke. 1 s. 1 punkt b) tyska DSGVO.

(4) Till SCHUFA Holding AG eller Creditreform Düsseldorf skickar vi dessutom personliga uppgifter om inkassouppdraget, genomförandet och avslutandet av ärendet som inhämtats inom ramen för avtalsförhållandet samt uppgifter om ej avtalsenligt eller bedrägligt förfarande. Rättslig grund för överlämning av dessa uppgifter är art. 6 stycke. 1 s. 1 punkt b) och f) tyska DSGVO.

SCHUFA och Creditreform Düsseldorf behandlar erhållna uppgifter och använder dem även för scoring för att kunna ge information till sina avtalspartners inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Schweiz samt eventuella tredje länder (såvida det föreligger ett lämplighetsbeslut från Europakommissionen för dessa) för bland annat bedömning av kreditvärdighet hos privatpersoner. Oberoende av kreditvärdighetspoäng stödjer SCHUFA sina avtalspartners genom att skapa profiler vid identifiering av anmärkningsvärda sakförhållanden (exempelvis för att förhindra bedrägeri inom speditionshandel). Härtill sker en analys av förfrågningar från SCHUFA:s avtalspartners för att kontrollera dessa avseende potentiella anmärkningsvärda faktorer. I denna beräkning, som sker individuellt för respektive avtalspartner, kan även adressuppgifter, information om huruvida och i vilken funktion det existerar en offentlig post om en person i allmänt tillgängliga källor med överensstämmande personuppgifter samt aggregerad statistisk information från SCHUFA-databasen ingå. Detta förfarande har inga effekter på kreditvärdighetsbedömningen och kreditvärdighetspoängen. Närmare information om SCHUFA:s och Creditreform Düsseldorfs arbete hittar du på www.schufa.de/datenschutz resp. www.creditreform.de/duesseldorf/datenschutz.

Rättslig grund för denna databehandling är artikel 6 stycke 1, s.1 punkt f) tyska DSGVO.

Dina rättigheter: Upplysning, korrigering, borttagning, begränsning

Du har rätt att när som helst begära fullständig upplysning om dina lagrade personliga data samt att när som helst begära korrigering, borttagning, begränsning av behandlingen eller att överklaga behandlingen samt rätt till dataportabilitet, såvida respektive dataskyddsrättsliga villkor föreligger. Om du har frågor om dina rättigheter kan du när som helst vända dig till oss eller till vårt externa dataskyddsombud per e-post (för kontaktuppgifter, se ovan).

Samtidigt har du rätt att lämna in klagomål hos behörig tillsynsmyndighet. Det är i Tyskland den sk. Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

Om du vill ge ditt godkännande för en särskild databehandling kan du när som helst återkalla denna. Vi behöver i princip endast ett godkännande i särskilda fall, t.ex. vid utskick av nyhetsbrev.

Till toppen av sidan