skip navigation

Fraktbörser på Internet

I dag finns det nästan bara elektroniska, webbaserade fraktbörser. Vid andra enklare system läggs gratisannonser med information om fraktuppdrag upp på Internet. Dessa portaler finansieras främst av reklam. Dessutom finns det också avgiftsbelagda webb-baserade frakt- och lastrumsbörser med betydligt fler erbjudande, bättre användarvänlighet och bättre servicenivå. Användaren får i de fallen antingen ett lösenord att logga in med eller ett användar-id. Du betalar sedan för varje inlägg eller en fast månadskostnad till programvaruleverantören.

Till toppen av sidan