skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V
 • Samlastningsgods

  Detta gäller styckegodsuppdrag från flera avsändare som av speditören fördelas samlade, buntade och som sammanhållen last till de enskilda [...]

 • Silo

  En silo är ett stort magasin för bulklast. Inom lantbruket används t.ex. silos som är 10 till 20 meter höga för att förvara spannmål. I dessa fall rör det sig om cylinderformade byggnader av betong, [...]

 • Sjutbart kapell / Presenning

  Ett skjutbart kapell är en lastbilspresenning som fungerar som ett dragspel. Med ett sådant kan man öppna/flytta på lastbilsflakets tak eller sida. På så sätt kan man lasta och lossa varorna [...]

 • Skrymmande gods

  Med detta menas varor eller gods som har stor volym eller stora mått och som inte kan staplas utan är [...]

 • Skrymmande transport

  Vid transport av skrymmande gods utförs transporter av gods som överskrider standardmåtten, dvs. är högre, bredare eller längre än [...]

 • Skåp

  Utvändigt lådformad, dvs. lastbilskonstruktion som är sluten runtom och [...]

 • Soliditetskontroll

  Soliditet är en synonym för kreditvärdighet. Vid en soliditetskontroll kontrolleras ett företags kreditvärdighet, t.ex. hos en [...]

 • Specialtransport

  Specialtransporter är t.ex. tunga transporter, skrymmande transporter eller tidskritiska [...]

 • Spedition

  En speditionsfirma är ett företag som i kommersiellt syfte och i eget namn organiserar transporten av varor för uppdragsgivaren, utan att själv utföra själva transporten. Beroende på vilken typ av [...]

 • Speditör

  En speditör är en näringsidkare som organiserar transport av varor resp. gods via en [...]

 • Spotmarknad

  Benämning för marknaden för kortfristiga transportuppdrag. Anbud och kontrakt sker oftast samma dag, men senast den påföljande [...]

 • Spotmarknaden

  Spotmarknaden är den ekonomiska marknadsplats, där genomförandet av en affär skall verkställas inom en kort [...]

 • Styckegods

  Betecknar allt som kan transporteras styckvis. Det kan vara enskilda pallar eller förpackningar; alltid med en vikt av upp till 2500kg per [...]

 • Suggods

  Betecknar sådant gods som kan lossas med hjälp av ”sughävertar”. Till dessa god räknas t.ex. alla typer av [...]

 • SVG

  Det centrala tyska vägtrafikförbundet (SVG) Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenverkehr eG stöttar företag i transport- och logistikbranschen med mångsidiga tjänster. T.ex. för säkerhet, [...]

Till toppen av sidan