• Samlastningsgods

  Detta gäller styckegodsuppdrag från flera avsändare som av speditören fördelas samlade, buntade och som sammanhållen last till de enskilda mottagarna.

 • Silo

  En silo är ett stort magasin för bulklast. Inom lantbruket används t.ex. silos som är 10 till 20 meter höga för att förvara spannmål. I dessa fall rör det sig om cylinderformade byggnader av betong, sten, stål, trä eller plast.

 • Sjutbart kapell / Presenning

  Ett skjutbart kapell är en lastbilspresenning som fungerar som ett dragspel. Med ett sådant kan man öppna/flytta på lastbilsflakets tak eller sida. På så sätt kan man lasta och lossa varorna ovanifrån, t.ex. med hjälp av en kran.

 • Skrymmande gods

  Med detta menas varor eller gods som har stor volym eller stora mått och som inte kan staplas utan är ”skrymmande”.

 • Skrymmande transport

  Vid transport av skrymmande gods utförs transporter av gods som överskrider standardmåtten, dvs. är högre, bredare eller längre än normalt.

 • Skåp

  Utvändigt lådformad, dvs. lastbilskonstruktion som är sluten runtom och övertäckt.

 • Soliditetskontroll

  Soliditet är en synonym för kreditvärdighet. Vid en soliditetskontroll kontrolleras ett företags kreditvärdighet, t.ex. hos en kreditupplysningsbyrå.

 • Specialtransport

  Specialtransporter är t.ex. tunga transporter, skrymmande transporter eller tidskritiska transporter.

 • Spedition

  En speditionsfirma är ett företag som i kommersiellt syfte och i eget namn organiserar transporten av varor för uppdragsgivaren, utan att själv utföra själva transporten. Beroende på vilken typ av godstransport det handlar om, köper man transporttjänster

 • Speditör

  En speditör är en näringsidkare som organiserar transport av varor resp. gods via en fraktförare.

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan