skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V

Företagslogistik

Företagslogistik är samlingsbegreppet för ett företags hela logistik. Den omfattar alla interna samt företagsövergripande aspekter av logistiken. Dit hör inköp, intern logistik för produktionen samt sändning och distribution av de producerade varorna.

Begreppet:
Inom företagsekonomin definieras begreppet "logistik" som planering, styrning, genomförande och kontroll av det fysiska varuflödet och det tillhörande informationsflödet genom hela den värdeskapande kedjan i ett företag.

Logistikuppgifter finns i princip inom alla företag – oberoende av bransch. Företagslogistik är samlingsbegreppet för de många olika krav som ställs på ett visst företags logistik. Företag som är verksamma inom logistikbranschen är dessutom specialiserade på det fysiska varuflödet och tar som leverantör åt andra företag hand om detta och andra tillhörande uppgifter, särskilt transport av gods.

Till toppen av sidan