skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V

Farligt gods

Varor som är farliga att transportera. Hit hör t.ex. radioaktiva, explosiva, lättantändliga, giftiga och frätande kemikalier.

Till toppen av sidan