• Gaffeltruck / Pallyftare

    Gaffeltruckar är motordrivna transportmedel som främst används förflyttning av lastpallar och gallerlådor. På lager används de för att flytta varor och för att lasta och lossa transportfordon.

  • Godstransport

    Med godstransport avses transport av varor eller gods av alla slag med transportmedel så som t.ex. lastbil, personbil, tåg, båt eller flyg. Man skiljer mellan när- och fjärrtrafik. Med närtrafik avses godstransport där avsändare och mottagare geografiskt

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan