• Kabotage

  När en utländsk firma används för inhemska transporter mot ersättning (EU-stat) kallar man detta för kabotage.

 • Kapell

  Ett kapell är ett täckande skydd på lastbilen. På ett lastflak med kapell lastas t.ex. godset under kapellet för skydd mot väder och vind.

 • KEP

  Förkortning för Kurir-Express-Paketservice. Betecknar transport av styckegods med låg vikt. Ett enstaka styckegods får inte väga mer än 31 kg.

 • Kolli

  Kolli är enskilda fraktstyckegods. De är de minsta förpackningsenheterna i en varusändning.

 • Kontraktlogistik

  Kontraktlogistik betecknar en affärsmodell mellan produktions- eller handelsföretag och en logistikleverantör. Affärsmodellen bygger på ett långfristigt samarbete, där en betydande affärsvolym avvecklas inom ramen av ett leverantörsavtal (kontrakt). Därmed

 • Kontraktmarknaden

  Kontraktmarknaden är den ekonomiska marknadsplats, där långristiga avtal gällande komplexa logistiktjänster blir slutna.

 • Kontraktsaffär

  Vid en kontraktsaffär sluter stora transportköpare ramavtal med sina tjänsteleverantörer. I dessa fastställs transportpriser och alla villkor för en bestämd tidsperiod.

 • Kurirservice

  (från latinets currere = löpa, springa). En kurirservice levererar små försändelser direkt från avsändare till mottagare med kort varsel.

 • KVO

  Förkortning för ”Kraftverkehrsordnung" och är en transportföreskrift för fjärrgodstrafik med motorfordon.

 • Kyl- och frystransport

  Transport av varor som måste hållas kylda eller frysta.

 • Kylgods

  Varor som måste transporteras kylda. Hit räknas bl.a. livsmedel såsom frukt, med även mediciner resp. farmaceutiska produkter.

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan