skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V
 • Kabotage

  När en utländsk firma används för inhemska transporter mot ersättning (EU-stat) kallar man detta för [...]

 • Kapell

  Ett kapell är ett täckande skydd på lastbilen. På ett lastflak med kapell lastas t.ex. godset under kapellet för skydd mot väder och [...]

 • KEP

  Förkortning för Kurir-Express-Paketservice. Betecknar transport av styckegods med låg vikt. Ett enstaka styckegods får inte väga mer än 31 [...]

 • Kolli

  Kolli är enskilda fraktstyckegods. De är de minsta förpackningsenheterna i en [...]

 • Kontraktlogistik

  Kontraktlogistik betecknar en affärsmodell mellan produktions- eller handelsföretag och en logistikleverantör. Affärsmodellen bygger på ett långfristigt samarbete, där en betydande affärsvolym [...]

 • Kontraktmarknaden

  Kontraktmarknaden är den ekonomiska marknadsplats, där långristiga avtal gällande komplexa logistiktjänster blir [...]

 • Kontraktsaffär

  Vid en kontraktsaffär sluter stora transportköpare ramavtal med sina tjänsteleverantörer. I dessa fastställs transportpriser och alla villkor för en bestämd [...]

 • Kurirservice

  (från latinets currere = löpa, springa). En kurirservice levererar små försändelser direkt från avsändare till mottagare med kort [...]

 • KVO

  Förkortning för ”Kraftverkehrsordnung" och är en transportföreskrift för fjärrgodstrafik med [...]

 • Kyl- och frystransport

  Transport av varor som måste hållas kylda eller [...]

 • Kylgods

  Varor som måste transporteras kylda. Hit räknas bl.a. livsmedel såsom frukt, med även mediciner resp. farmaceutiska [...]

Till toppen av sidan