skip navigation

FTL (Full Truck Load)

Som FTL (Full Truck Load) betecknar man en transport där en lastbil transporterar en enda last och därför är fullt utnyttjad. Detta kallas komplett last.

Både för föraren, transportföretaget och uppdragsgivaren är kompletta laster mycket bekväma. Transportföretaget slipper extraarbete med avisering, fakturering och väntetider vid flera lastnings- och lossningsställen. Föraren får mindre arbete vid lastning och lossning samt när lasten ska säkras. Uppdragsgivaren har fördelen att detta är den snabbaste transportvarianten för att transportera godset utan omlastning direkt från lastningsorten till mottagaren.

Motsatsen till FTL är dellast, även kallat LTL (Less Than Truckload). En full container kallas FCL (Full Container Load), vid järnvägstransport talar man om en vagnslast.

Till toppen av sidan