skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V

Lagerbörs

En webbaserad lagerbörs är en sökmaskin för lager. Via denna förmedlas lediga lagerutrymmen och lagerplatser. Den som har lediga lagerutrymmen använder plattformen för att lägga in sina lediga utrymmen med all relevant information. Företag som har varor, men inte tillräckligt och/eller lämpligt logistikutrymme kan sedan hitta dessa via börsen. En detaljerad sökning ger resultat som är anpassade efter varan. Användaren anger önskade sökkriterier beträffande lagerplatsen, t.ex. lagertyp, storlek eller plats, i sökformuläret. Systemet jämför sedan inlagda erbjudanden om lediga lagerutrymmen med sökningen. Med hjälp av en webbaserad lagerbörs kan företag reagera extra snabbt och flexibelt på eventuella flaskhalsar i organisationen. Dessutom kan man undvika tomma lagerytor och bättre utnyttja kapaciteten. Ju större erbjudandepoolen är, desto större är chansen att man hittar en passande lösning i lagerbörsen. Eftersom lagerytor inte bara utnyttjas av transport- och logistikföretag är en lagerbörs även intressant för andra branscher.

Se även:

  • Lagerlogistik

    Lagerlogistik är ett delområde inom logistiken hos företag med lagerhållning. Det handlar här om systematisk förvaring och administration av varor i lager. För optimering av lageradministrationen [...]

Till toppen av sidan