Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V

Logistik 4.0

Med Logistik 4.0 menas den modernaste logistiken inklusive sammankoppling, digitalisering och moln-tjänster. Följdaktligen begränsas logistikernas uppgift inte längre till – som tidigare – endast transport, utan handlar om logistikens funktions- och företagsövergripande koordinationsfunktion i hela leveranskedjan.

Begreppet:
Logistik 4.0 har uppstått med begreppet Industri 4.0 som förebild, vilket användes för första gången 2011 i Hannover på transportmässan IAA Nutzfahrzeuge. Enligt detta begrepp befinner vi oss i den fjärde industriella revolutionen. Den första kom med användningen av ångkraft, den andra med användningen av elektrisk energi och införandet av löpande band. Den tredje industriella revolutionen – även kallad den digitala revolutionen – började med automatiseringen av produktionen och användning av elektronik som t.ex. programmerbara styrsystem.

Logistik 4.0 för denna trend vidare genom användning av modern informations- och kommunikationsteknik. Med intelligenta och digitalt sammankopplade system ska människor, maskiner, anläggningar, logistik och produkter kunna kommunicera direkt med varandra. När man integrerar logistik så tidigt som möjligt i distributionskedjan får man en optimering av just-in-time-produktionen. Å andra sidan hoppas transportörerna på bättre planeringssäkerhet, ett ännu bättre utnyttjande av sina fordonsparker och kortare väntetider vid lastningsställena.

Till toppen av sidan

Jag godkänner att cookies från den här sidan används till analys, personifierat innehåll och reklam. Vill du veta mer