skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V

Logistik 4.0

Med Logistik 4.0 menas den modernaste logistiken inklusive sammankoppling, digitalisering och moln-tjänster. Följdaktligen begränsas logistikernas uppgift inte längre till – som tidigare – endast transport, utan handlar om logistikens funktions- och företagsövergripande koordinationsfunktion i hela leveranskedjan.

Begreppet:
Logistik 4.0 har uppstått med begreppet Industri 4.0 som förebild, vilket användes för första gången 2011 i Hannover på transportmässan IAA Nutzfahrzeuge. Enligt detta begrepp befinner vi oss i den fjärde industriella revolutionen. Den första kom med användningen av ångkraft, den andra med användningen av elektrisk energi och införandet av löpande band. Den tredje industriella revolutionen – även kallad den digitala revolutionen – började med automatiseringen av produktionen och användning av elektronik som t.ex. programmerbara styrsystem.

Logistik 4.0 för denna trend vidare genom användning av modern informations- och kommunikationsteknik. Med intelligenta och digitalt sammankopplade system ska människor, maskiner, anläggningar, logistik och produkter kunna kommunicera direkt med varandra. När man integrerar logistik så tidigt som möjligt i distributionskedjan får man en optimering av just-in-time-produktionen. Å andra sidan hoppas transportörerna på bättre planeringssäkerhet, ett ännu bättre utnyttjande av sina fordonsparker och kortare väntetider vid lastningsställena.

Till toppen av sidan