skip navigation

LTL (Less Than Truckload)

Som LTL (Less Than Truckload) betecknar man en lastbils dellast. Vanligtvis söker man ytterligare dellaster till endast delvis fyllda lastbilar för att transporten ska löna sig. Som alternativ till fler dellaster finns även samlastning.

Teoretiskt skulle flera dellaster ge transportören mer pengar än en komplett last med samma vikt och volym, men då kan det istället uppstå väntetider vid lastnings- och lossningsställena som kan försena hela transporten avsevärt. Vid särskilt brådskande gods kan det därför även förekomma att en lastbil kör en längre sträcka med endast dellast.

Dellast i en containrar kallar man LCL ("less than container load").

Till toppen av sidan