skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V

Lagerlogistik

Lagerlogistik är ett delområde inom logistiken hos företag med lagerhållning. Det handlar här om systematisk förvaring och administration av varor i lager. För optimering av lageradministrationen använder företagen en logistikprogramvara. På så sätt kan processer som inkommande varor, transport och lagring rationaliseras. Inom lagerlogistik kan man dessutom utbilda sig till ett eget yrke – en auktoriserad personal för lagerlogistik. Denna personal ansvarar för logistisk planering och organisation. Arbetsuppgifterna består i att ta emot, plocka, lasta, förvara, transportera och packa varor. Lagringen av varorna måste ske på korrekt sätt utifrån tillstånd och egenskaper (t.ex. fasta, flytande, explosiva, giftiga, skadliga varor). Dessutom måste lastplaner och körplaner utformas utifrån lagar och föreskrifter. Lagerlogistiken tjänar till att reglera och förbättra material-, informations- och värdeflödet, från anskaffande till omsättning.

Se även:

  • Lagerutnyttjande

    Lagerutnyttjandet hänger främst ihop med en lagerhalls resp. lagerytas egenskaper och utformning. Beroende på vilken vara som ska förvaras där måste lagerutrymmena utrustas på lämpligt sätt. För [...]

Till toppen av sidan