Kort och enkelt kan även användas för utformningen av dina transport- och logistikprocesser. Oavsett om det gäller att genomföra en transport, att hitta rätt affärspartner eller om du är intresserad av digital uppdragshantering så hittar du en passande applikation i Smart Logistics System från TIMOCOM.

Lagerutnyttjande

Lagerutnyttjandet hänger främst ihop med en lagerhalls resp. lagerytas egenskaper och utformning. Beroende på vilken vara som ska förvaras där måste lagerutrymmena utrustas på lämpligt sätt. För lagring av kylvaror behövs t.ex. ett lagerutrymme med ett kylsystem så att de lagrade varorna inte förstörs. Om man vill lägga upp ett externt arkiv ska man välja en lagerleverantör som erbjuder professionell arkivering. Dessutom är lagerutnyttjandet bundet till lagstadgade, säkerhetstekniska krav. T.ex. får explosiva ämnen endast förvaras i lager som ligger på ett visst skyddsavstånd från bostadsområden och allmänna vägar. Här gäller stränga regler. Lager måste byggas, inredas och säkras enligt gällande föreskrifter, så att särskilt gods eller särskilda varor kan deponeras där. Utbildad personal ser dessutom till att lagringen sker på korrekt sätt. Lagerarbetare ansvarar för att varorna tas emot, lossas och kontrolleras på korrekt sätt. Beroende på användning måste dessutom förhållandena i ett lagerutrymme, t.ex. temperatur och luftfuktighet anpassas. En adminsitrativ lagerprogramvara är ett viktigt hjälpmedel för att ha ständig överblick över var en vara befinner sig.

See also:

  • Lagerbörs

    En webbaserad lagerbörs är en sökmaskin för lager. Via denna förmedlas lediga lagerutrymmen och lagerplatser. Den som har lediga lagerutrymmen använder plattformen för att lägga in sina lediga utrymmen med all relevant information. Företag som har varor,

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan