skip navigation

Trackingsystem / Fordonslokalisering

Ett trackingsystem är ett system som ger användaren möjlighet att få information om var ett visst fordon befinner sig. Dessutom kan användaren, beroende på utrustning, hämta ytterligare uppgifter om fordonet. På så sätt kan man snabbt reagera på eventuella incidenter och måste kanske inte längre ringa föraren.

Till toppen av sidan