skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V

CEMT-tillstånd

Ett CEMT-tillstånd (CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports / Europeiska transportministerrådet) ger företag tillstånd att transportera varor i den gränsöverskridande godstrafiken mellan CEMT-medlemsstater (förutom OECD är detta även många öst- och sydosteuropeiska stater). CEMT-tillståndet ger inte rätt till trafik inom en CEMT-medlemsstat eller till transport mellan en CEMT-medlemsstat och en icke-medlemsstat.
Tillstånden delas ut av Transportstyrelsen. Deras tillämpning följer stränga regler som bl.a. omfattar fordonskategorierna (EURO 1–4). Det föreligger inget rättsanspråk på tilldelning av tillstånd. Tillståndet måste medföras för varje körning – med eller utan last – och fyllas in innan respektive körning påbörjas. Tillståndet gäller för ett kalenderår.

Till toppen av sidan