Kort och enkelt kan även användas för utformningen av dina transport- och logistikprocesser. Oavsett om det gäller att genomföra en transport, att hitta rätt affärspartner eller om du är intresserad av digital uppdragshantering så hittar du en passande applikation i Smart Logistics System från TIMOCOM.

CMR

CMR står för ett internationellt avtal kring transporter över landsgränser som sker med vägtransport.

CMR är en förkortning för "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route", översatt: Konvention om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg. Konventionen reglerar tilldelning och genomförande av uppdrag, ansvar vid försening samt förlust av eller skada på transportgodset. Avtalet innehåller dessutom föreskrifter beträffande reklamationen och fall med flera fraktförare efter varandra. Om ett sakförhållande inte regleras tillräckligt genom CMR gäller nationell lag som komplement. Regelverket är endast avsett för transport med vägfordon. Containrar eller släpvagnar är inte fordon som sådana enligt CMR. För internationella transporter utfärdas en standardiserad CMR-fraktsedel.

Historia
Avtalet ingicks 1956 under ledning av FN. Det skrevs först under av tio stater. De grundande medlemmarna av CMR var Belgien, Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Polen, Sverige och Schweiz.

I förbundsrepubliken Tyskland ratificerades avtalet 1961, i DDR 1974. Efter hand har alla europeiska stater anslutit sig, och dessutom två afrikanska länder (Marocko och Tunisien) samt flera stater i Centralasien och Mellanöstern.

Begreppet:
Begreppet CMR betecknar egentligen själva avtalet, men används ofta i praktiken (felaktigt) för CMR-fraktsedeln. Detta standardiserade formulär krävs egentligen bara vid transport över landsgränser, när (minst) avsändar- eller mottagarlandet är en CMR-medlemsstat. I transportvardagen används det dock även ofta vid nationella transporter.

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Till toppen av sidan