skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V

Produktion

Produktion är ett begrepp som kännetecknar någon slags produktion eller tillverkningav materiella saker samt tjänster .

Produktion är en affärsprocess som börjar vid utvecklingen av en produkt och slutar vid försäljning av produkten. Dettakan ses som en bearbetnings- eller tillverkningsprocess. Under produktion och tillverkning är den tekniska aspekten viktig, detta eftersom det oftast är råvaror som behandlas. Om man tar en titt på tillverkningsprocessen så omfattar den affärsfrågor som typ och mängd av produkterna. Produktionen är en målmedveten kombination av olika produktionsfaktorer.

Till toppen av sidan