skip navigation

Transportlexikon

Lexikonposter

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V

Bulklast

Med detta menas tippbart gods, dvs. styckegods eller kornigt gods som t.ex. spannmål, kol, malm, grus, sand eller sten.

Till toppen av sidan