Spedition Günther Andres e.K.

Känslan av att inte stå ensam

"En inkassobyrå borde egentligen inte behövas, eftersom det inte borde få finnas dåliga betalare", menar Patrick Andres, civilekonom och chef på företaget Spedition Günther Andres e.K. i Hanau, Tyskland. "Tyvärr fungerar detta inte alltid i verkligheten. I värsta fall har fakturor sedan länge förfallit till betalning, och i sådana fall är det bra att koppla in en oberoende inkassobyrå. Denna kan då bättre klara upp det otrevliga inkassoärendet till fordringsägarens fördel. Företag bör åtminstone överväga möjligheten innan de beslutar sig för att gå den långa och kostsamma vägen via domstol", säger den erfarne civilekonomen.

Vad gäller affärspartners som är dåliga på att betala har Patrick Andres upplevt en hel del. Han är chef för en medelstor speditionsfirma och är väl förtrogen med varutransporter och organisationen kring dessa. När man tänker på hur många varor som måste transporteras varje dag så inser man snart att allt inte kan fungera helt utan problem. T.o.m. seriösa företag missar ibland fakturor som då inte blir betalda i tid. Orsaker till detta är bl.a. att fakturaprocesser inte följts till punkt och pricka, att räkningar kommit bort bland en mängd andra dokument eller att det skett missförstånd mellan olika avdelningar. 

Därutöver finns det de så kallade "svarta fåren" som avsiktligt beter sig illa och betalar först när man sätter press på dem. Även om sådana fall är ovanliga i förhållande till den totala verksamheten så får man, när det verkligen behövs, hjälp av en inkassobyrå att driva in pengarna utan att behöva gå till domstol. Patrick Andres har redan tagit hjälp av flera olika institutioner, så som Creditreform och bett advokater om råd. För tre år sedan bestämde han sig slutligen för att använda inkassotjänsten hos TIMOCOM Soft- und Hardware GmbH, som han sedan tio år tillbaka är kund hos.

Korta reaktionstider och snabba svar

Patrick Andres uppskattar särskilt att TIMOCOM reagerar och löser inkassofallen så snabbt. Han motiverar detta på följande sätt: "Det beror dels på att TIMOCOM genom sin frakt- och lastrumsbörs sitter i händelsernas centrum och att de både har nationell och internationell kännedom om transportmarknaden. Dessutom sitter TIMOCOM på ett effektivt verktyg med sina olika plattformar. Företaget kan nämligen spärra tillgången till börsen för de dåliga betalarna - ett påtryckningsmedel som även fungerar bra internationellt. Många "svarta får" blir t.o.m. avskräckta i förväg och försöker därför inte ens bli medlemmar."

Bra informationsflöde

Utöver detta uppskattar Patrick Andres det goda informationsflödet hos TIMOCOM samt det okomplicerade tillvägagångssättet med att lösa inkassofallen. Här finns det tydliga regler. Så snart de första 30 dagarna gått efter förfallodatum och gäldenären, trots påminnelse fortfarande inte har betalt, tar TIMOCOM över inkassofallet med officiellt myndighetstillstånd. De modersmålstalande medarbetarna hos TIMOCOM ger då så snabbt som möjligt sina drabbade kunder besked om huruvida de kan räkna med att få in pengarna. Detta besparar kunderna onödiga advokat- och processkostnader. För att TIMOCOM ska kunna sätta igång med inkassofallet, måste fordringsägaren skicka in ett utfyllt uppdragsformulär samt relevanta transportdokument till TIMOCOM. Till dessa dokument räknas, en kopia på fakturan för den utförda transporttjänsten, leveransbekräftelsen samt påminnelsen. Patrick säger entusiastiskt: "Det är nästan ett nöje att fylla i inkassoformuläret eftersom man vet att nu händer det något, och man sitter inte bara och hoppas när andra institutioner först ska diskutera ytterligare en gång med den dåliga betalaren. I sådana fall förlorar man onödig tid, vilket kan vara förödande för det egna företaget."

Kunderna kan ladda ner inkassoformuläret från www.timocom.com under rubriken "Säkerhet" och vidare under "TC Cash Care". Eller så skriver man helt enkelt ordet "inkasso" i det övre högra sökfältet. Under hela inkassoförloppet sker ett nära informationsutbyte mellan TIMOCOM och fordringsägaren.

Kvalitet till förmånligt pris

Patrick Andres har bara gott att säga: "Jag tycker att TIMOCOMs inkassoservice är nästintill perfekt. Framgångskvoten är hög, kommunikationen med inkassoavdelningen föredömlig, och både nationellt och internationellt sett ett bra pris-/ prestandaförhållande." Så här beräknar TIMOCOM ut arvodet som tas ut vid inkassouppdrag. När uppdraget genomförts med positiv utgång, vilket det gjorts i 85% av alla fall de senaste åren, är denna avgift redan inkluderad i det prestationsrelaterade arvodet. Detta prestationsrelaterade arvode beräknas enligt den tyska lagen för advokatarvoden, RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Man kan läsa mer om detta på Internationell Inkassotjänst från TIMOCOM.

Förebyggande åtgärder mot opålitlig affärspartners

För Patrick Andres är det även avgörande att TIMOCOM stödjer sina kunder redan på förhand genom sitt egenkonstruerade säkerhetsnät TC Secure. Detta innehåller många säkerhetstips, som man kan läsa mer om på www.timocom.com under rubriken "Säkerhet". Målet är att på ett tidigt stadium motverka dåliga betalare. När det t.ex. handlar om ett transportföretag är det en grundläggande regel att kontrollera uppdragsgivaren. Man bör kontrollera om det faxnummer resp. den e-postadress som användes för att sända ut uppdraget stämmer överens med den adress som angivits i uppdraget. Dessutom kan man begära kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag, så som Creditreform. Det finns även möjlighet att på exempelvis www.allabolag.se, www.cvr.dk eller www.handelsregister.de, kontrollera om angivet registreringsnummer stämmer överens med företaget.

Detta är bara några av många förebyggande åtgärder man kan vidta för att få visshet om sina affärspartners. Ytterligare ett bra sätt att skydda sig på är att via TIMOCOMs telefontjänst, TIMOCOM Assist, skaffa sig information om huruvida uppgifterna om kunden är korrekta. Här står måndag till fredag mellan kl. 08.00 och 17.00 på telefonnummer +49 211 88 26 88 26, modersmålstalande medarbetare till förfogande. Dessa kan jämföra TIMOCOM-kundens uppgifter om uppdraget med den information som finns i TIMOCOMs kunddatabank.

Även om Patrick Andres följer många goda råd som han får i sitt dagliga arbete, så händer det ändå i sällsynta fall att han gör affärer med ohederliga kunder. Om detta säger han: "Vi kan aldrig vara 100% säkra, men tack vare TIMOCOMs inkassobyrå kan vi ändå i slutändan avsluta de flesta affärer på ett framgångsrikt sätt. Denna tjänst rekommenderar jag gärna till andra."

Till toppen av sidan