Vad är en sluten fraktbörs?

TIMOCOMs nätverk växer och genererar en mängd frakterbjudanden, samtal och e-postmeddelanden från potentiella samarbetspartners. Om du hellre vill ha det mindre och exklusivt har du hos oss möjlighet att publicera dina frakt- och lastrumserbjudanden i ett partnernätverk som du skapat. Ditt frakterbjudande kan då endast ses av denna grupp och kan vid behov efter en på förhand fastställd tid göras offentligt för alla andra i TIMOCOMs fraktbörs.

Nu kan du själv bestämma vem du vill arbeta med i din transportprocess – med TIMOCOMs slutna fraktbörs.

Vilka är fördelarna med en sluten fraktbörs?

Exklusivitet

Anlita endast samarbetspartners som du redan samarbetar med. På så sätt bygger du upp långsiktiga samarbeten.

Tidsbesparing:

Istället för att behöva hantera irrelevanta förfrågningar riktar du här in dig på kända samarbetspartners som du inte måste kontrollera.

Kostnadsbesparing

Genom det exklusiva utbudet av frakt- och lastrum i ditt nätverk kan du förhandla fram bättre villkor.

Kontroll

Som initiativtagare kan du själv bestämma behörigheter och regler för denna grupp. Dessutom får du varje månad statistik över gruppens resultat.

se_lagga_in_frakt_gbg

Hur lägger jag in frakt i en sluten fraktbörs?

  1. Skapa ett tydligt frakterbjudande. 

  2. Under "Begränsa publicering'' väljer du din slutna fraktbörs.

  3. Om du även vill lägga ut frakterbjudandet på spotmarknaden efter en viss tid kan du bestämma hur länge erbjudandet ska förbli exklusivt i den slutna gruppen.

  4. Alternativt kan du även låta ditt frakterbjudande passera flera slutna fraktbörser (kaskader). 

Hur söker jag efter frakt i en sluten fraktbörs?

  1. Klicka på "Sök frakt" och ta fram våra sökfilter.

  2. Under "Företag'' väljer du din slutna fraktbörs.

  3. Hitta de frakterbjudanden som lagts in exklusivt och ge efter behov ett prisförslag.

se_soka_frakt_gbg

Så här säger våra kunder

Roger-Schwarz-Transfrigoroute

Den slutna fraktbörsen skapar en säkerhet och en samhörighet för TRANSFRIGOROUTE-medlemmarna eftersom de samarbetar med "kända experter". 

Roger Schwarz 

VD på TRANSFRIGOROUTE

Till toppen av sidan