skip navigation

Säkerhetsnätet i överblick

Säkerheten och skyddet i vårt system har hög prioritet för oss. Därför kontrollerar vi både nya och befintliga kunder och erbjuder dig som användare av Smart Logistics System många fler säkerhetstjänster.

Alltid säker inloggning till Smart Logistics System

Som TIMOCOM-kund får du en personlig säkerhetsinloggning med en individuell säkerhetsnyckel. På så sätt har du efter aktivering av ditt konto alltid en bekväm, auktoriserad och säker åtkomst till Smart Logistics System.

Även när det gäller mobil inloggning till Smart Logistics System via appen har vi samma höga säkerhetsstandard. Med en individuell PIN-kod får du åtkomst till ditt personliga TIMOCOM-konto och kan använda alla våra applikationer.

Dina fördelar:
 • Du får en personlig säkerhetsnyckel för användning via dator
 • Bekväm och säker inloggning
 • Mobil systeminloggning via app
 • Åtkomst endast för godkända användare

En av våra största styrkor: Den tekniska säkerheten

TIMOCOMs säkerhetsnät omfattar även kontinuerliga investeringar i den senaste IBM- och Oracle-teknologin. Som kund får du därmed tillgång till Smart Logistics System som gör att du kan arbeta snabbt och säkert.

Med TIMOCOM får du inga trista överraskningar. Två datorhallar på olika orter med maximal säkerhetsnivå ser till att du kan arbeta dygnet runt. Våra servrar går nämligen, tack vare fullständiga backupsystem, att nå fullt ut även i katastrofläge, så att Smart Logistics System alltid kan fortsätta fungera med samma kvalitet.

TIMOCOM erbjuder som IT-specialist:
 • ISO/IEC 27001-certifiering certifierade och energisnåla datorhallar
 • Säker dataöverföring tack vare en krypterad SSL-anslutning
 • Övervakning och drift dygnet runt med egen IT-avdelning
 • Redundant internetanslutning
 • Effektiv brandvägg och virusskydd i flera nivåer
 • Alla uppgifter är "Hosted in Germany"
Hosted in Germany – Datasäkerhet hos TIMOCOM
"Vi är extra försiktiga med dina uppgifter! Därför innehar TIMOCOM kvalitetsmärkningen "Hosted in Germany". Våra användares uppgifter lagras i Tyskland och är därmed underkastade tysk lag – och framför allt den tyska dataskyddslagen som är en av de strängaste i Europa.”

Marco Haack , Director IT Infrastructure & Services.

Strikt kontrollerad Inloggningen till Smart Logistics System

Transparenta, tydliga, kompetenta – så ser affärerna med TIMOCOM ut. För att vi ska kunna erbjuda våra kunder den höga säkerhet de är vana vid måste de företag som vill arbeta med systemet uppfylla vissa villkor. På detta sätt befinner sig fler än 147 000 TIMOCOM-användare i goda händer vad gäller säkerhet. Denna strikta godkännandeprocess har lett till att det idag är en kvalitetsaspekt att vara TIMOCOM-kund.

Säkerhet på spot- och avtalsmarknaden
 • Tillgång till börsen får man i regel först efter att företaget varit verksamt i 6 månader.
 • Kontroll av viktiga affärsdokument innan avtal ingås
 • Kontroll av alla nya kunder
 • Permanent kundkontroll även efter att avtal ingåtts

Tillsammans för dina rättigheter

I arbetsvardagen händer det då och då att fakturor inte betalas i tid. I sådana fall finns tjänsten Inkasso International hos TIMOCOM. De agerar snabbt och okomplicerat och utreder om det går att få in pengarna. En fördel är även att rådgivningen till internationella kunder sker via medarbetare med som pratar ditt modersmål.

Vår tjänst Inkasso International har dessutom ytterligare en bieffekt: Det är huvudsakligen seriösa företag som försöker bli medlemmar i TIMOCOMs nätverk.

Läs mer >

Ta det säkra före det osäkra och gör en förhandskontroll

Våra kunder ska varje dag kunna använda Smart Logistics System på ett effektivt och säkert sätt – det är vårt uppdrag. För att samarbetet ska gå så smärtfritt som möjligt mellan olika samarbetspartners är var och en självfallet skyldig att iaktta viss affärsmässig försiktighet.

Kontrollera identiteten på potentiella samarbetspartners:

 • Begär att få det aktuella erbjudandet från Smart Logistics System i form av en utskrift från den potentiella samarbetspartnern. På så sätt kan du direkt kontrollera om samarbetspartnern själv har tillgång till systemet.
 • Sök efter din potentiellt nya samarbetspartners uppgifter i företagsprofilen. Med hjälp av dokumentfunktionen ska de ha laddat upp ofta efterfrågade dokument som tjänar som identifiering.
 • Jämför uppgifterna i de handlingar som har laddats upp med de som finns registrerade i företagsprofilen.
 • Kontrollera att kontaktpersonens uppgifter, t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress är registrerade i företagsprofilen och stämmer överens med de uppgifter du mottagit.

Är du fortfarande tveksam till samarbetspartnern när du kontrollerat uppgifterna så kan TIMOCOM Identify hjälpa till att identifiera den potentiella partnern.

Detta behöver du för identifieringsuppdraget:

 • Utskrift av det erbjudande som samarbetspartnern skickat till dig från systemet
 • Kopia av de dokument som laddats upp till företagsprofilen respektive de företagsuppgifter som samarbetspartnern skickat till dig
 • Fullständigt ifyllt uppdragsformulär där du har angett skälen till betänkligheterna

De fullständiga dokumenten skickas per e-post eller fax till TIMOCOM:

+49 211 88 26 13 00

info.se@timocom.com

Ladda ner uppdragsformulär (PDF, 792 kB)

TIMOCOM Identify-teamet behöver maximalt fem arbetstimmar för en omfattande kostnadsfri kontroll. Svaret sker skriftligen – vardagar mellan 08:00 och 17:00.

Vad kan du själv göra för att säkerställa rena affärer?

Med det genomtänkta säkerhetsnätet med flera dimensioner gör TIMOCOM redan en hel del för att allt ska fungera smidigt för dig. Men du kan även själv med enkla medel och åtgärder bidra till att din säkerhet blir betydligt bättre. Här hittar du några hjälpmedel.

Bekämpa aktivt fraktstölder tillsammans

Kontrollera leveranskedjorna och åtgärda svaga punkter

Fem organisationer har samlat sina kunskaper och erbjuder företag och chaufförer aktivt stöd under hela transportkedjan.

Vårt mål: Information och medvetenhet om risken för godsstölder, utvecklingen av praktiska motåtgärder samt ett aktivt stöd vid tillämpning av sä

I hela Europa orsakar godsstölder varje år en total kostnad på över åtta miljarder euro. För företagen leder försenade respektive uteblivna varuförsändelser ofta till stopp i produktionen och inställda uppdrag. Och lastbilschaufförerna utsätts för en ökad risk, för i vart femte fall blir de angipna och hotade till livet.

Utan aktiva motåtgärder riskerar vi att stölderna ökar ytterligare med organiserade kriminella grupper. Följande organisationer har gått samman på olika ställen i leveranskedjan för att stötta de berörda företagen:

 • Rikskriminalpolisen i Niedersachsen
 • VSWN (Förbund för näringslivssäkerhet i Nordtyskland)
 • Teleroute och TIMOCOM, leverantörer av marknadsledande fraktbörser
 • HDI-Gerling Industrie, försäkringsbolag för industri- och transport med lång erfarenhet

Riskminimerande motåtgärder kan tillämpas inom olika områden som t.ex.:

 • Beroende på lastens typ och sträcka ska fordonet utrustas med motsvarande säkerhetssystem. Generellt måste man säkerställa att fordonet är säkert och redo att köras.
 • Transportinformation ska inte utbytas i närvaro av obehörig tredje part. Ju färre personer som känner till information, är delaktiga i transporten och ju färre gränssnitten är i leveranskedjan, desto lägre är risken att uppgifter missbrukas.
 • Chaufförer ska använda sig av inhägnade och upplysta rast- och parkeringsplatser, särskilt för längre pauser och övernattningar. Lämpliga parkeringsplatser bör tas med redan vid ruttplaneringen.
 • Under transporten får ingen obekannt utomstående tredje part tas med. Transporterna ska spåras genomgående så att ett ständigt kommunikationsflöde mellan ledningscentral och förare säkerställs.
Checklista för kontroll av nya samarbetspartners

Checklista för kontroll av nya samarbetspartners

De viktigaste punkterna för att förbereda för trygga affärer

TIMOCOM kontrollerar som standard sina nya kunder innan de får åtkomst till Europas första Smart Logistics System. På så sätt gör vi ett stort förarbete åt dig. Men även du kan varje dag göra något för säkerheten.

Redan innan man skriver kontrakt med en kund räcker det att följa ett par punkter för att minimera risken av dåliga samarbetspartners. Därför har TIMOCOM sammanställt en lista med de viktigaste punkterna för att kontrollera nya samarbetspartners. Fler tips för att undvika godsstöld finns att läsa om i följande Europaomfattande initivativ framarbetat av TIMOCOM och SCHUNCK.

Checklista för kontroll av nya affärspartners
Säkerhetskontroll för att förhindra godsstölder

Säkerhetskontroll för att förhindra godsstölder

Med denna checklista skyddar du ditt företag effektivt mot bedrägeri

Svarta får är inget nytt fenomen i transportbranschen. Det som är nytt är att bedragarna blir allt fräckare. Då är det desto viktigare att ta till effektiva medel och åtgärder för att hjälpa till att förhindra bedrägeri och stöld.

I samarbete har TIMOCOM GmbH och OSCAR SCHUNCK AG & CO. KG tagit fram en omfattande checklista för företag, som gör det enklare att kontrollera dina samarbetspartners identitet redan innan du tecknar avtal med dem. Vi rekommenderar att ansvariga medarbetare laddar ner det ifyllbara säkerhetskontrollformuläret och kontrollerar hur seriösa olika transporttjänsteleverantörer är utifrån aktuella frågeställningar.

Checklista för att förhindra godsstölder
Till toppen av sidan