Säkerhetsnätet i överblick

Säkerheten och skyddet i vårt system har hög prioritet för oss. Därför kontrollerar vi både nya och befintliga kunder och erbjuder dig som användare av vår marknadsplats många fler säkerhetstjänster.

 

 

Alltid säker inloggning

Som TIMOCOM-kund får du en personlig säkerhetsinloggning med en individuell säkerhetsnyckel. På så sätt har du efter aktivering av ditt konto alltid en bekväm, auktoriserad och säker åtkomst till systemet.

Även när det gäller mobil inloggning till systemet via appen har vi samma höga säkerhetsstandard. Med en individuell PIN-kod får du åtkomst till ditt personliga TIMOCOM-konto och kan använda alla våra applikationer.

 

 

Dina fördelar:
 • Du får en personlig säkerhetsnyckel för användning via dator
 • Bekväm och säker inloggning
 • Mobil systeminloggning via app
 • Åtkomst endast för godkända användare

En av våra största styrkor: Den tekniska säkerheten

TIMOCOMs säkerhetsnät omfattar även kontinuerliga investeringar i den senaste IBM- och Oracle-teknologin. Som kund får du därmed tillgång till ett system som gör att du kan arbeta snabbt och säkert.

Med TIMOCOM får du inga trista överraskningar. Två datorhallar på olika orter med maximal säkerhetsnivå ser till att du kan arbeta dygnet runt. Våra servrar går nämligen, tack vare fullständiga backupsystem, att nå fullt ut även i katastrofläge, så att systemet alltid kan fortsätta fungera med samma kvalitet.

TIMOCOM erbjuder som IT-specialist:

             

                     

This is an embedded image

 • certifierade och energisnåla datorhallar
 • Säker dataöverföring tack vare en krypterad SSL-anslutning
 • Övervakning och drift dygnet runt med egen IT-avdelning
 • Redundant internetanslutning
 • Effektiv brandvägg och virusskydd i flera nivåer

Strikt kontrollerad inloggning

Transparenta, tydliga, kompetenta – så ser affärerna med TIMOCOM ut. För att vi ska kunna erbjuda våra kunder den höga säkerhet de är vana vid måste de företag som vill arbeta med systemet uppfylla vissa villkor. På detta sätt befinner sig fler än 147 000 TIMOCOM-användare i goda händer vad gäller säkerhet. Denna strikta godkännandeprocess har lett till att det idag är en kvalitetsaspekt att vara TIMOCOM-kund.

Säkerhet på spot- och avtalsmarknaden
 • Tillgång till börsen får man i regel först efter att företaget varit verksamt i 6 månader.
 • Kontroll av viktiga affärsdokument innan avtal ingås
 • Kontroll av alla nya kunder
 • Permanent kundkontroll även efter att avtal ingåtts

Vad kan du själv göra för att säkerställa rena affärer?

Med det genomtänkta säkerhetsnätet med flera dimensioner gör TIMOCOM redan en hel del för att allt ska fungera smidigt för dig. Men du kan även själv med enkla medel och åtgärder bidra till att din säkerhet blir betydligt bättre. Här hittar du några hjälpmedel.

Kontrollera identiteten på potentiella samarbetspartners:

 • Begär att få det aktuella erbjudandet från marknadsplatsen i form av en utskrift från den potentiella samarbetspartnern. På så sätt kan du direkt kontrollera om samarbetspartnern själv har tillgång till systemet.
 • Sök efter din potentiellt nya samarbetspartners uppgifter i företagsprofilen. Med hjälp av dokumentfunktionen ska de ha laddat upp ofta efterfrågade dokument som tjänar som identifiering.
 • Jämför uppgifterna i de handlingar som har laddats upp med de som finns registrerade i företagsprofilen.
 • Kontrollera att kontaktpersonens uppgifter, t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress är registrerade i företagsprofilen och stämmer överens med de uppgifter du mottagit.

Är du fortfarande tveksam till samarbetspartnern när du kontrollerat uppgifterna så kan TIMOCOM Identify hjälpa till att identifiera den potentiella partnern.

Detta behöver du för identifieringsuppdraget:

 • Utskrift av det erbjudande som samarbetspartnern skickat till dig från systemet
 • Kopia av de dokument som laddats upp till företagsprofilen respektive de företagsuppgifter som samarbetspartnern skickat till dig
 • Fullständigt ifyllt uppdragsformulär där du har angett skälen till betänkligheterna

De fullständiga dokumenten skickas per e-post eller fax till TIMOCOM:

TIMOCOM Identify-teamet behöver maximalt fem arbetstimmar för en omfattande kostnadsfri kontroll. Svaret sker skriftligen – vardagar mellan 08:00 och 17:00.

Vad kan du själv göra för att säkerställa rena affärer?

Med det genomtänkta säkerhetsnätet med flera dimensioner gör TIMOCOM redan en hel del för att allt ska fungera smidigt för dig. Men du kan även själv med enkla medel och åtgärder bidra till att din säkerhet blir betydligt bättre. Här hittar du några hjälpmedel.

Ihr Schutz im Smart Logistics System

Bekämpa aktivt fraktstölder tillsammans

Kontrollera leveranskedjorna och åtgärda svaga punkter

Fem organisationer har samlat sina kunskaper och erbjuder företag och chaufförer aktivt stöd under hela transportkedjan.

Vårt mål: Information och medvetenhet om risken för godsstölder, utvecklingen av praktiska motåtgärder samt ett aktivt stöd vid tillämpning av sä

I hela Europa orsakar godsstölder varje år en total kostnad på över åtta miljarder euro. För företagen leder försenade respektive uteblivna varuförsändelser ofta till stopp i produktionen och inställda uppdrag. Och lastbilschaufförerna utsätts för en ökad risk, för i vart femte fall blir de angipna och hotade till livet.

Utan aktiva motåtgärder riskerar vi att stölderna ökar ytterligare med organiserade kriminella grupper. Följande organisationer har gått samman på olika ställen i leveranskedjan för att stötta de berörda företagen:

 • Rikskriminalpolisen i Niedersachsen
 • VSWN (Förbund för näringslivssäkerhet i Nordtyskland)
 • Teleroute och TIMOCOM, leverantörer av marknadsledande fraktbörser
 • HDI-Gerling Industrie, försäkringsbolag för industri- och transport med lång erfarenhet

Riskminimerande motåtgärder kan tillämpas inom olika områden som t.ex.:

 • Beroende på lastens typ och sträcka ska fordonet utrustas med motsvarande säkerhetssystem. Generellt måste man säkerställa att fordonet är säkert och redo att köras.
 • Transportinformation ska inte utbytas i närvaro av obehörig tredje part. Ju färre personer som känner till information, är delaktiga i transporten och ju färre gränssnitten är i leveranskedjan, desto lägre är risken att uppgifter missbrukas.
 • Chaufförer ska använda sig av inhägnade och upplysta rast- och parkeringsplatser, särskilt för längre pauser och övernattningar. Lämpliga parkeringsplatser bör tas med redan vid ruttplaneringen.
 • Under transporten får ingen obekannt utomstående tredje part tas med. Transporterna ska spåras genomgående så att ett ständigt kommunikationsflöde mellan ledningscentral och förare säkerställs.
Till toppen av sidan