Vad är en varutransportförsäkring?

En varutransportförsäkring skyddar ditt företag mot skador, stöld eller förseningar vid varutransport. Den försäkrar ditt gods utöver det lagstadgade taket för ansvarsskyldighet i den vanliga transportförsäkringen och kan därför spela en avgörande roll.


Varför ska du teckna en varutransportförsäkring?

Gods utsätts för många faror och risker både under själva transporten och under lastning och lossning. Trots noggrann förpackning, ordentlig lastsäkring och en säker transport kan varor skadas eller stjälas. Med en transportförsäkring kan varor och leveranskedjor effektivt säkras, skador hanteras snabbt och okomplicerat och kundrelationerna skadas inte.

2022_0726_MWD_Scnuck_Landing page_5050

Vilka fördelar erbjuder varutransportförsäkringen via SCHUNCK GROUP?

Snabb försäkringsteckning

Uppgifter om företag och frakterbjudande överförs automatiskt. På så sätt försäkrar du din last med bara några klick.

Flexibel försäkringsmodell

Du kan teckna varutransportförsäkringen individuellt för varje enskild last och sparar på så sätt försäkringskostnader för ramavtal.

Schysst skadereglering

Risktagaren ersätter alltid den avtalade försäkringssumman utan avdrag för underförsäkring. På så sätt blir det inga otrevliga överraskningar vid ett skadefall.

Prisvärda transportförsäkringar

TIMOCOM-kunder får en varutransportförsäkring med allrisk utan självrisk redan från 0,5 ‰ – 0,549 ‰ av varuvärdet.

Säker last

Från godsskador till följd av force majeure till rena förmögenhetsskador till följd av överskridande av leveranstid: Njut av ett heltäckande försäkringsskydd.

Enkelt premieval

Spara tid genom att slippa fylla i pris, varans art eller klassificering och välj direkt mellan fyra prisvärda premienivåer.

Premiemodeller för SCHUNCK GROUP: Exklusiva transportförsäkringar endast för TIMOCOM-kunder

MicrosoftTeams-image (16) (1)

Hur tecknar jag en varutransportförsäkring?

Som TIMOCOM-kund kan du registrera dig hos SCHUNCK GROUP med bara några få steg och teckna din transportförsäkring till särskilt förmånliga villkor.

Så här enkelt är det:

 1. Efter att du lagt in frakten på TIMOCOM:s Marknadsplats väljer du frakterbjudandet igen och klickar på knappen ”Försäkra frakt”‘.
 2. Nu skickas du vidare till den externa partnersidan för SCHUNCK där du måste registrera dig som kund. Företags- och fraktuppgifterna kan överföras automatiskt via gränssnitt.
 3. Efter registreringen väljer du utifrån varans värde den modell som passar dig.
 4. Klart! Försäkringsvillkoren kan du ladda ner direkt och vid behov skicka vidare till din uppdragsgivare.
TIMOCOMHow toInsurecargo_2

De vanligaste frågorna från våra kunder om varutransportförsäkring

I princip bör en varutransportförsäkring alltid tecknas när frakten överlämnas till en obekant extern partner och varuvärdet överstiger den lagstadgade ansvarsskyldigheten enligt HGB & CMR på 8,33 eller 40 särskilda dragningsrätter (SDR) per bruttokilogram av varan.

Exempel: En speditör ansvarar med 8,33 SDR, vilket motsvarar ca 10 € per bruttokilogram av varan: 500 kg mobiltelefoner med ett varuvärde på 1 000 000 € har en lagstadgad ansvarsskyldighet enligt CMR på 500 kg * 8,33 SDR * 1,20 €/kg = 5 000 €.

Differensen på 995 000 € skulle den berörda kunden själv vara tvungen att betala.

Kort sammanfattat: Ju lättare och dyrare varan är, desto större är risken.

En varutransportförsäkring skyddar ditt företag mot skador, stöld eller förseningar vid varutransport och försäkrar varor utöver det lagstadgade taket för ansvarsskyldighet i den vanliga trafikförsäkringen. Den maximala försäkringssumman per skadefall följer det försäkrade varuvärdet och inte taket för ansvarsskyldighet per bruttokilogram, vilket är fallet vid trafikförsäkringen. 

Det är inte obligatoriskt att teckna en varutransportförsäkring, men det rekommenderas när...

 • …du som företag skickar och tar emot gods via åkerier eller speditörer.
 • …du beroende på avtal som köpare eller säljare själv bär transportriskerna för varan på vissa transportsträckor.

Teckningen av försäkringen görs vanligtvis av (huvud)speditören när denne uppmanas att göra det, detta ligger i transportörens intresse eller om en presumtionsregel föreligger.

Gods utsätts för många faror och risker både under själva transporten och under lastning och lossning. Trots noggrann förpackning, lastning och transport kan varor skadas eller till och med stjälas. Med en varutransportförsäkring kan varor och leveranskedjor effektivt säkras, skador hanteras snabbt och okomplicerat och kundrelationerna skadas inte. Därför är en varutransportförsäkring väldigt viktig.

Ja, varutransportförsäkringen kan tecknas för varje enskild vara på en transport. Det lönar sig särskilt när du inte så ofta behöver en varutransportförsäkring och när ett ramavtal skulle vara för dyrt.

Premienivån för en normal varutransportförsäkring med allrisk utan självrisk ligger i Tyskland och angränsande länder på 0,6 ‰ – 0,7 ‰ av varuvärdet.

Hos TIMOCOM får du en varutransportförsäkring med allrisk utan självrisk i Tyskland och angränsande länder från 0,5 ‰ – 0,549 ‰ av varuvärdet.

Vi erbjuder olika premienivåer från 5,49 € för varuvärden upp till 10 000 € och upp till 50 € för varuvärden upp till 100 000 €.

Kostnaderna står den som ansvarar för varorna för.

Vid varutransportförsäkringar tecknar man enskilda försäkringar per gods. Varutransportförsäkringens försäkringsskydd börjar så snart godset flyttas från sin tidigare förvaringsplats till transporten. Det omfattar exempelvis även lastningen av lastbilen. Försäkringens skydd upphör så snart godset ankommit till leveransorten.

Följande skador är försäkrade:

 • Godsskador till följd av force majeure eller oförutsedd händelse
 • Godsskador under transporten och vid lagring
 • Följdskador
 • Rena förmögenhetsskador till följd av överskridande av leveranstid
 • Användning av kemiska, biologiska och biokemiska substanser samt elektromagnetiska vågor som vapen
 • Kärnenergi
 • Försenad resa
 • Inneboende fel
 • Vanliga mängd-, mått- och viktdifferenser
 • Normal luftfuktighet eller temperaturväxlingar
 • Ej erforderlig förpackning eller felaktigt lastningssätt

SCHUNCK varutransportförsäkring som erbjuds exklusivt för TIMOCOMs kunder via TIMOCOMs marknadsplats kan tecknas för följande medlemsstater inom EU: Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Ungern och Cypern. Utöver dessa är följande länder möjliga: Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Förenade Kungadömet (UK). Naturligtvis kan SCHUNCK försäkra transporter över hela världen. Detta är dock inte möjligt via den automatiserade processen och prövas som enskilda fall och på begäran. 


SCHUNK erbjuder kunder till TIMOCOM en exklusiv service:

E-post: timocom@schunck.de

Telefonnummer: +49 89 38177 512

Till toppen av sidan