Ta emot och lämna betyg efter genomfört uppdrag

Tack vare betygsfunktionen kan du betygsätta dina uppdragstagare och uppdragsgivare efter genomförda transporter på TIMOCOM:s marknadsplats. På detta sätt stödjer du som användare själv transparensen i systemet – uppdrag för uppdrag.

För alla som lägger in frakter i systemet

Dina fördelar:

 • Högre säkerhet: Positiva betyg på kommunikation, hantering av varan samt punktlig lastning och lossning ger dig en övertygelse om att din frakt är i goda händer.
 • Förstahandsval: Med en positiv företagspoäng har du större chans att bli vald som uppdragsgivare av transportföretag.
 • Tidsbesparning: Baserat på betygen från andra systemanvändare blir det ännu lättare för dig att fatta rätt beslut när du väljer en ny affärspartner.

För alla som genomför transporter

Dina fördelar:

 • Högre säkerhet: Betyg på om fakturan betalats i tid, avtalets rimlighet och kommunikation hjälper dig att välja affärspartner.
 • Öka marknadsvärdet: Positiva betyg påverkar din företagspoäng och därmed även din konkurrensfördel.
 • Effektivitet: Tack vare transparenta betyg hittar du representativa åsikter om potentiella affärspartners på ett centralt ställe.

 

Så här fungerar det:

Lämna betyg för genomförda transportuppdrag

Så snart lossningsdatum nåtts får respektive affärspartner ett meddelande om att de nu kan betygsätta varandra – enligt den välbekanta 5-stjärnsprincipen. För att kunna sammanställas måste dessa ges via Applikationen transportuppdrag. I detaljerna för transportuppdraget kan du lämna betyg och se dina egna.

en-timocom-ratings-feature-screenshot-1
en-timocom-ratings-feature-screenshot-2

Betygsätt olika kategorier

En uppdragsgivare kan betygsätta kommunikationen med avtalspartnern, punktlighet vid lastning och lossning samt hanteringen av varorna och dokumenten.

En uppdragstagare betygsätter utöver kommunikationen även avtalets rimlighet samt om fakturan betalats i tid.


Företagspoäng och enskilda betyg i er företagsprofil

I företagsprofilen visas företagets poäng som beräknats på betyg från de senaste 12 månaderna. Dessutom kan man här se det genomsnittliga betyget för de enskilda kategorierna. 

en-timocom-ratings-feature-screenshot-3

Därför är betygsfunktionen så bra:

Har du frågor? Vi hjälper gärna till:

FAQ

Betygsfunktionen hos TIMOCOM bygger på transaktioner.

Uppdragstagare och uppdragsgivare kan betygsätta varandra när det finns ett transportuppdrag på marknadsplatsen som accepterats av båda parter. På så sätt säkerställs att dessa avtalspartners faktiskt genomfört ett uppdrag tillsammans.

När du betygsätter en uppdragstagare kan du göra det i följande kategorier:

 • Kommunikation med affärspartner
 • Punktlighet vid lastning och lossning
 • Hantering av varan
 • Hantering av dokument

När du betygsätter en uppdragsgivare kan du göra det i följande kategorier:

 • Kommunikation
 • Rättvisa överenskommelser
 • Betalning

Varje kategori räknas in i det totala betyget. Ej betygsatta underkategorier räknas inte in i det totala betyget.

Nej, man kan inte lämna kommentarer till det betyg man ger. Uppdelningen i underkategorier möjliggör en differentierad betygsättning och på så sätt kan kommentarer undvikas. Kommentarer kan inte kontrolleras av TIMOCOM, och därmed föreligger det risk att förolämpningar eller osanna påståenden publiceras som i värsta fall skadar företaget.

Det ska säkerställas att uppdragstagare och uppdragsgivare faktiskt genomfört ett uppdrag tillsammans och därmed förhindra manipulation av betygsresultatet.

Betygsättningen av företaget avseende respektive transportuppdrag kan ske så snart lossningsdatum uppnåtts.

Nej. Endast transportuppdrag som slutförts efter att betygsfunktionen lanserades kan betygsättas.

Företagspoängen beräknas på genomsnittet av betyget som uppdragstagare och betyget som uppdragsgivare.

I uppdragsgivar- resp. uppdragstagarbetyget sammanställs alla betyg via transaktioner (transportuppdrag) från de senaste 12 månaderna.

Företagspoängen visas när det finns totalt fem mottagna betyg.

Så snart ett betyg kan ges så skickas ett meddelande via klockan i systemet samt ett e-postmeddelande till den kontaktperson som står angiven i uppdraget. Om ingen kontaktperson angivits får alla användare hos företaget ett meddelande via klockan samt ett e-postmeddelande (förutsatt att du godkänt detta i dina inställningar). Det kommer även att skickas EN påminnelse via ovan nämnda kanaler.

Ett betyg kan ändras fram till att tidsramen för att lämna betyg gått ut, så länge betyget bara sparats och inte gjorts slutgiltigt.

Man har möjlighet att EN gång begära korrektur från samarbetspartnern. Denna kan skickas direkt på marknadsplatsen via beskrivningen av transportuppdraget (avsnittet "Betygsättning"). Vi rekommenderar att personligen ta kontakt med avtalspartnern för att direkt förklara grunderna till er begäran.

Betyget går direkt in i företagspoängen efter publicering, även om en korrekturbegäran ställts och denna ännu ej besvarats. Så snart en korrektur genomförts beräknas företagspoängen om.

Svaret på en korrekturbegäran måste ges inom 7 dagar.

TIMOCOM kan som neutral plattformsleverantör inte korrigera eller ta bort några betyg. Vänligen kontakta din avtalspartner direkt och använd korrekturmöjligheten som du har tillgång till för varje betygsättning.

I översikten över transportuppdrag kan man filtrera efter uppdrag som ännu inte betygsatts.

Dessutom visas antalet öppna betyg i snabbfunktionen ”Betyg” på startsidan. Genom att klicka på den länken kommer du direkt vidare till de uppdrag som ännu inte betygsatts.

Betygsfunktionen i TIMOCOM är en transaktionsbaserad betygsfunktion. Det innebär att endast företag som faktiskt genomfört ett uppdrag tillsammans kan betygsätta varandra (skapat via TIMOCOM:s applikation Transportuppdrag).

På så sätt försvåras manipulation av betyg avsevärt, eftersom konkurrenter exempelvis inte kan betygsätta utan att ha jobbat med affärspartnern.

När du säger upp avtalet försvinner din företagspoäng. Även om du skulle bli kund igen senare kan företagspoängen inte återskapas.

För spärrade företag finns företagspoängen kvar och visas igen på marknadsplatsen för alla kunder när spärren tagits bort.

Om ni pausar ert avtal (inte uppsägning) ligger alla betyg kvar. I företagspoängen sammanförs alla betyg från de senaste 12 månaderna, så när ett abonnemang återupptas räknas äldre betyg inte med, vilket kan leda till att företagspoängen ändras.

Till toppen av sidan