Mer planeringssäkerhet för dina affärer.

Med hjälp av ruttplaneringen och beräkningsfunktionen kan du direkt från applikationerna Frakter och Lastrum och utifrån ditt transportuppdrag eller en transportupphandling få fram körsträckan för respektive relation och beräkna kör- respektive extrakostnader.

                                       Dina fördelar:


  • Planera rutter som är anpassade särskilt för dina lastbilar
  • Beräkna dina transportkostnader individuellt och visa samtidigt avgiftsbelagda sträckor (km)
  • Lägg in ditt fordons position i ruttplaneringen och ta med körsträckan i beräkningen av ditt transportpris
  • Indikering av vägarbeten och trafikstörningar samt UTA-bensinstationer, verkstäder och DocStops

Planera rutter

Här ser du direkt den optimala rutten för ditt uppdrag grafiskt. Transportsträckan tar hänsyn till möjliga lastbilsbegränsningar för dina fordonstyper och visar dig avgiftsbelagda sträckor.

TIMOCOM-Smart-App-Routes-costs-Planning-calculating-01
TIMOCOM-Smart-App-Routes-costs-Route-settings-02

Beräkna kostnader

Via ruttinställningarna kan du anpassa beräkningarna av din sträcka individuellt efter dina behov. På så sätt är det möjligt för dig att beräkna individuella kostnader och planera exakt hur höga dina körkostnader blir.


Använd applikationen Rutter & Kostnader på vår marknadsplats.

Kostnadsfri testperiod

Har du frågor? Vi hjälper gärna till:

Till toppen av sidan