Logistik-trippel: Samarbete för implementering av intelligenta gränssnitt

TIMOCOM och translogica stöttar Quehenberger Logistics vid automatiseringen av deras transportprocesser

Till dessa kunder hör även Quehenberger Logistics GmbH som använder TDMS-systemet (Transport-Document-Management-System) translogica från TRANSLOGICA GmbH för hantering av de interna logistikprocesserna och de båda företagen har redan samarbetat under en längre tid. För att kunna arbeta med hela den europeiska marknaden använder sig Quehenberger även av ett annat familjelett innovativt företag: TIMOCOM. För Quehenberger Logistics ligger fokus på att effektivt och vinstbringande utnyttja de 250 egna fordonen och 520 000 m² lager- och logistikytor samt önskan att göra detta med smidiga, automatiserade och transparenta processer.

Quehenberger Logistics GmbH

Lyckad digitalisering av transportprocesser tack vare gränssnitt

”TIMOCOM har ett stort värde i vårt företag”, berättar Christian Fürstaller, CEO & Managing Partner på Quehenberger Freight GmbH. ”Vårt företag har ambitionen att vara en föregångare beträffande digitalisering. Det stärkte vårt beslut markant att använda oss av TIMOCOM för att bygga in gränssnitt.”

Steven van Cauteren, TIMOCOM Head of Key Account & Partner Management, tillägger: ”Vårt kund har visionen att vara det bästa medelstora logistikföretaget i central- och östeuropa. TIMOCOM har visionen att skapa en värld utan logistiska utmaningar. Med vår expertis och våra lösningar i form av de tre gränssnitten tar båda visionerna ett steg närmare realitet.”
Dagliga hinder som uppstår genom parallell användning av flera system övervinner Quehenberger Logistics genom att använda alla dessa tre gränssnitt.

Förberedelser och uppdragstilldelning: Förenklat, digitaliserat, sammankopplat

Implementeringen av gränssnittet Fraktbörs i translogica gör det möjligt för Quehenberger att föra över frakt- och lastrumserbjudanden med endast ett klick från TDMS till marknadsplatsen. Resultatet: Man undviker dubbelinmatningar och överföringsfel samt ökar tids-, kostnads- och arbetseffektiviteten. Räckvidden ökar omedelbart till över 45 000 potentiella affärspartners.
”Genom båda parters smidiga processer har det skapats en perfekt symbios som i korta utvecklingsintervaller redan genererat utmärkta resultat”, är Hansjörg Hallers, CEO på TRANSLOGICA GmbH, beskrivning av samarbetet. ”Samarbetet med TIMOCOM och translogica ger användaren ett gränssnitt som är intuitivt att använda. Användarvänligheten kan man bäst beskriva med en reseportal i stil med Trivago, eftersom man bara behöver några få klick fram till ett bindande avtal.”

Gränssnitt som nyckel till automatisering

Hittills har man varit hänvisad till ett omständligt e-post-maraton mellan Quehenberger Logistics som uppdragsgivare och deras respektive uppdragstagare. Nu tar gränssnittet Transportuppdrag, tillika integrerat i translogica, över uppdragstilldelningen. Helt digitalt och juridiskt bindande sköter detta även överföringen av nödvändiga dokument, t.ex. för transport av farligt gods, och gör det möjligt att omedelbart acceptera uppdraget. Gränssnittet dokumenterar automatiskt samtliga statusändringar i systemet. Utöver detta arkiveras även relevanta (bas-)data.
Quehenberger Logistics tar här ett viktigt steg närmare sina uppdragstagare: Tidigare var uppdragstagaren tvungen att manuellt överföra uppgifter från e-postbilagor till respektive TMS. Genom automatiseringen med hjälp av gränssnittet unviket man detta steg och Quehenberger Logistics avlastar affärspartnerns interna arbetsprocesser markant.
”Särskilt vad gäller effektivitet har vi sett många förbättringar av att använda systemet. Tack vare gränssnittet Transportuppdrag är det nu möjligt att tilldela uppdrag utan flera olika program. Den smarta integrationen i translogica sköter detta med några få klick”, säger Christian Fürstaller entusiastiskt. ”Och även vi som uppdragsgivare drar nytta av denna fördel.”

Ända ner till underleverantörerna: real-time-visibility i transportkedjan

Var är varan? När levereras den? Även för Quehenberger Logistics och deras uppdragspartners är detta två av de viktigaste frågorna när man genomför avtalade transporter. Här hjälper gränssnittet Tracking till. Det skickar i realtid aktuella GPS-data för de fordon som godkänts för spårning till uppdragsgivaren.
”Quehenberger Logistics vill även ge spårningsnumret till underleverantörer, för att få så stor transparens som möjligt”, säger Steven van Cauteren.
I praktiken får kunden inte bara själv automatiskt dessa GPS-data till sitt TMS för de godkända fordonen, utan kan även dela dem vidare. TIMOCOM rekommenderar därför att man godkänner trackingdata för samarbetspartners generellt, eftersom det bidrar till ett ömsesidigt förtroende. Som IT- och dataspecialist fungerar TIMOCOM här dessutom som informationsleverantör. Den samlade informationen från 265 vanliga telematikleverantörer visas för användarna i deras eget arbetsgränssnitt. I planeringsprogrammet kan användarna dessutom jämföra de GPS-data som levererats från translogica med den överenskomna leveranstiden. I nästa steg har man via detta program möjlighet att faställa ETA. Ett stort mervärde när det handlar om planeringssäkerhet.

Resultat: Tre gränssnitt, en smidig transportprocess

TIMOCOM, translogica och Quehenberger Logistics är överens: Digitalisering och logistik hör samman och har ännu inte uttömt alla sina möjligheter.
”När användningen av våra gränssnitt Fraktbörs, Transportuppdrag och Tracking redan ser till att transportprocessen flyter på smidigt och inte stannar upp i kritiska lägen, så har branschen säkerligen mer att vänta”, spår Van Cauteren. Corona-pandemin 2020 har visat vilken potential digitalisering och automatisering har för logistikbranschen. TIMOCOM kommer att fortsätta ha en bärande roll i digitaliseringen av logistiken och bistå kunderna med både marknadsplatsen som bas och även med logiska förbättringar av programmen, t.ex. i form av gränssnitt, och dessutom bereda väg och ledsaga.

Till toppen av sidan