Karzol Trans

Karzol-Trans grundades år 1997 och ledningen har över 20 års yrkeserfarenhet inom internationella och inrikes transporter. Ägarna är inhemska privatpersoner. Företaget har sitt huvudkontor i Monor där det finns en omfattande fordonsreparationsbas som lämpar sig för underhåll och reparation av personbilar och nyttofordon, inklusive en tvättanläggning och en verkstad för karossreparationer. På denna ort står dessutom en AS24-bensinmack till förfogande. Företaget sysslar med internationell transport med fokus på transport av livsmedel och djupfrysta produkter, och har inom högkvalitativ spedition även specialiserat sig på transport av känsliga tekniska artiklar. Uppdragen omfattar framför allt transporter till Väst- och Sydeuropa, men man åtar sig transportuppdrag i alla EU-medlemsstater.

I vår artikel har vi pratat med Zoltán Joós, Jr., en av ägarna till Karzol-Trans.

TC: Skulle du kunna berätta för oss om ett fall där ett affärsproblem kunde få en bra lösning framför allt tack vare TIMOCOMs Inkasso International?

IJZ: En av våra partners betalade inte sina skulder till oss under förevändningen att vi inte hade gjort ett pallbyte vid transportuppdraget. Vår medarbetare som ansvarar för transporter lyckades inte ens efter lång korrespondens nå en överenskommelse med dem. Enligt avtalet var vi inte förpliktigade att leverera pallar. Efter TIMOCOMs medling var de beredda att betala hela summan för transporten.

TC: Vad tycker du om vår tjänst? Vad har du för åsikt om vår tjänst?

IJZ: För vårt företag finns det en särskild kontaktperson. Denna person hjälper oss att fullfölja gamla ärenden och att genomföra våra nya uppdrag. Vi har ett utmärkt samarbete. Våra meddelanden besvaras inom 1-2 dagar. Vid svåra inkassouppdrag får vi även förslag på hur de enskilda fallen ska kunna lösas så snabbt som möjligt.

TC: Skulle du rekommendera TIMOCOMs Inkasso International till andra företag?

IJZ: Ja, eftersom vi genom denna tjänst slipper en massa extraarbete och rättsliga procedurer. De av våra fordringar som tar mer än 30 dagar har minskat markant i antal.

Vår inkassotjänst lönar sig!

Kunder som inte betalar innebär en risk för alla företag. I fall där problem uppstår på grund av försumliga betalare kliver TIMOCOM-advokaten Alexander Oebel och hans team in. De står till alla TIMOCOM-kunders förfogande vid indrivning av utestående fordringar (i godo), och dessa drevs under föregående år in till 89 %.

Vår indrivningsavdelning har även en annan speciell effekt: vi försöker avskräcka problematiska företag från att alls använda vår programvara, och på så sätt vågar vissa svarta får inte ansöka om medlemskap hos oss.

Ta hjälp av vår inkassotjänst! Utöver en expeditionsavgift på 20,00 € tar vi endast ut en premie när vi lyckats driva in den utestående fordringen, en premie som följer gällande tysk lagstiftning.

Till toppen av sidan