TIMOCOM Logo

JavaScript är inte aktiverad för denna webbläsare.

Alla funktioner från sidan kommer inte att fungera fullt ut. För att optimera användandet och komforten, vänligen aktivera JavaScript i dina Internet-inställningar.

TIMOCOM Friskrivningsklausul

TIMOCOMs erbjudanden riktar sig uteslutande till registrerade företag med momsregistreringsnummer.

(1) Ansvarsbegränsning

Innehållet i denna webbplats
Denna webbplats innehåll utarbetas med största noggrannhet. TIMOCOM GmbH (i det följande “TIMOCOM“) garanterar ej att de upplysningar som ges på denna webbplats i varje enskilt fall är fullständiga, riktiga och aktuella. Utnyttjandet av det till uppfordring erbjudna innehållet sker på användarens eget ansvar. Särskilt erbjudanden som är undertecknade med namn återger respektive upphovsmans åsikt vilken inte alltid är den som TIMOCOM företräder. Uppgifter på denna webbplats utgör aldrig någon försäkran eller några garantier, inte heller underförstått, avseende TIMOCOMs tjänster eller produkter.

Tillgänglighet till webbplatsen
TIMOCOM kommer att anstränga sig att i stor utsträckning erbjuda denna tjänst utan avbrott. Hur noggranna vi än försöker vara kan det förekomma att det uppstår avbrott i verksamheten. TIMOCOM förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ställa in ett lämnat erbjudande.

Externa länkar
Denna webbplats innehåller anknytningar till tredje mans webbplatser ("externa länkar").

Det åligger respektive företagare att ansvara för dessa webbplatser. Första gången som TIMOCOM uppsatte dem på listan över externa länkar gick man noga igenom det främmande innehållet i dem för att se om de innehöll något som kunde betecknas som laglig överträdelse. Vid den tidpunkten kom inga lagliga överträdelser till synes. Över aktuell och framtida utformning har TIMOCOM inget inflytande och ej heller på innehållet i länkarna. Att TIMOCOM tar upp externa länkar på sin webbplats betyder inte att man tillägnar sig hänvisningen eller innehållet i länken. En ständig kontroll av dessa externa länkar är inte möjlig för offertgivaren om det inte ges konkreta anvisningar på att lagöverträdelse har skett. Får vi emellertid kännedom om dylika överträdelser kommer vi genast att låta ta bort motsvarande länkar.

Reklamannonser
För reklamannonsernas innehåll ansvarar respektive upphovsman, liksom för innehållet i motsvarande webbplats. Att en reklamannons sätts in innebär inte att TIMOCOM accepterar innehållet.

Inget fördragsförhållande
Utom det nödvändiga accepterandet av användarvillkoren tecknas inget fördrag mellan användaren och TIMOCOM gällande användandet av webbplatsen. Detta betyder att inga fördragsmässiga eller kvasifördragsmässiga anspråk kan ställas mot TIMOCOM.(2) Rättigheter för upphovsman

Det på denna webbplats offentliggjorda innehållet och olika verk är skydda genom lagen om upphovsmans rättigheter. Om en sådant icke lagenligt användning sker måste vid varje tillfälle först författaren eller upphovsmannen i fråga tillfrågas. Detta gäller särskilt för kopiering, bearbetning, översättning, inmatning, förberedelse eller överlämnande av innehållet till databanker eller till andra elektroniska medier och system. Det bör anges att innehållet i tredje mans inlämnade bidrag utgör dylika bidrag. Det otillåtna kopierandet eller vidarebefordrandet av särskilt innehåll eller hela sidor till yrkesmässiga eller kommersiella ändamål är inte tillåtet och bestraffas.

Att länka till TIMOCOMs webbplats är välkommet och kräver ingen tillåtelse av webbmanagern. Att sätta införa denna webbplats i främmande webbplatser kan bara ske om TIMOCOM ger sin tillåtelse.(3) Vilken rättsordning som tillämpas

I samtliga fall bör man rätta sig efter Förbundsrepubliken Tysklands rättsordning.(4) Särskilda användarvillkor

I de fall särskilda villkor för enskilda användningar av denna webbplats avviker från ovan nämnda punkter 1 till 3, kommer detta att särskilt anges på motsvarande plats. Därvid gäller i varje enskilt fall de särskilda villkoren för utnyttjande av våra tjänster.

Transportlexikon – svar och information omkring temat: „transport“

Jag godkänner att cookies från den här sidan används till analys, personifierat innehåll och reklam.