19.02.2024

Hitta transportuppdrag – Undvik tomkörningar med 5 tips från TIMOCOM

Med 5 tips från TIMOCOM

 

153,7 miljoner av de 408,8 miljoner lastbilskörningar som genomfördes inom Tyskland 2021 var tomkörningar. Det är nästan 38 procent. Sifforna från det tyska transportdepartementet (Kraftfahrt-Bundesamt)  visar på en sak: Att hitta passande frakt för att undvika tomkörningar kan vara svårt, trots det aktuella läget med många erbjudanden. Det är här TIMOCOM kommer in i bilden med deras marknadsplats. Företaget står för optimalt kapacitetsutnyttjande och för effektiv användning av resurser.

”Jag vill hitta transportuppdrag” – Kanske har du som många andra tänkt på detta idag.

Nedan presenterar vi 5 tips på hur du undviker tomkörningar och ökar omsättningen.

Låt oss arbeta tillsammans för att minska antalet kostnadsintensiva och miljöskadliga tomkörningar. Nu kan du själv testa marknadsplatsen från TIMOCOM och uppleva systemets mångsidighet utan köpkrav:

Låt oss arbeta tillsammans för att minska antalet kostnadsintensiva och miljöskadliga tomkörningar. Nu kan du själv testa marknadsplatsen från TIMOCOM och uppleva systemets mångsidighet utan köpkrav:

Testa nu!

1. Sök frakt

Varan är levererad och du vill inte köra tillbaka med tom lastbil. Ett avtalat transportuppdrag går i stöpet, din lastbil står outnyttjad men ger ändå upphov till löpande kostnader..

I applikationen Frakter, som är en viktig del av TIMOCOMs fraktbörs, kan du söka efter de frakter som du kan transportera. Utöver olika möjligheter att genomföra förfrågningar, har du flera olika filtreringsalternativ i det utökade sökfiltret. Har du hittat ett intressant frakterbjudande? Kontakta din potentiella uppdragsgivare direkt från frakterbjudandet och beräkna kostnaderna för transporten direkt i systemet.

 

2. Erbjud lastrum

De flesta transportföretag letar visserligen efter frakt men annonserar konstigt nog inte alltid sitt tillgängliga lastutrymme. Kostnad? Lika låg som i fraktsökningen.

Särskilt i tider då antalet frakter överstiger tillgängligt lastutrymme kan ditt lastbilserbjudande dra uppmärksamhet till sig – och därmed till dig som kvalificerad transportleverantör. Var kan du lasta, var kan du köra, vad kan du transportera och så vidare – annonsera ut det. Kom ihåg: Även speditörer använder fraktbörsen för att förmedla sina varor till transportörer och på så sätt kompensera för förarbristen. De är säkert på jakt efter ett lämpligt fordon. Varför inte ditt?

 

3. Hitta extralast

”Jag är egentligen redan mätt, men lite efterrätt får ändå plats” – så kan man beskriva begreppet delparti. Du har redan lastat en huvudtransport men har fortfarande lite plats kvar på lastytan.

Oavsett om det är en engångsföreteelse eller något återkommande – under frakterbjudanden i TIMOCOM-systemet hittar du inte bara kompletta laster utan även dellaster som du kan ta med som extralast. Här går du tillväga på samma sätt som i den vanliga fraktsökningen. Skillnaden är att rutten redan är fördefinierad på grund av huvudtransporten. Dra nytta av den växande efterfrågan på varumängder i partistorlek 1. Till följd av förändrade kundbehov och kraftigt varierande konsumtionsvanor blir små varumängder allt populärare. Dra nytta av detta – fyll upp ditt lastutrymme och öka omsättningen.

 

4. Marknadsför tjänster

Nätverket i TIMOCOM-systemet består av mer än 50 000 kontrollerade företag. Bygg upp ett eget nätverk med dessa företag. Hur? Med några få klick i TIMOCOM-systemet.

Om du får bra omdömen från dina uppdragsgivare kommer det i sig att locka nya kunder. Du kan dock gå steget längre och presentera dina tjänster i din företagsprofil. Förutom kontaktuppgifter kan du ladda upp nödvändiga dokument, så att du slipper skicka dom igen vid varje nytt transportuppdrag.  Här finns även plats för information om din fordonsflotta, vart du kör och vilket typ av gods du kan transportera.  Visa vad just ni är specialister på så att företag hittar er när de söker efter en ny samarbetspartner. Visa vad du kan – marknadsför din verksamhet direkt på vår marknadsplats!

 

5. Utnyttja transportupphandlingar

Trött på tomkörningar och ständig jakt efter uppdrag? Då rekommenderar vi att du kör regelbundna turer från fasta uppdragsgivare. I TIMOCOM-systemet finns funktioner även för detta.

I applikationen Transportupphandlingar har du möjlighet att ingå tidsbestämda avtal. Såväl speditörer som transportföretag och transportörer letar efter transporleverantörer för regelbundna körningar här. Även transportörer? Ja, eftersom det av olika skäl kan uppstå bristande fraktkapacitet. Du filtrerar transportupphandlingarna på ungefär samma sätt som frakterbjudandena och lägger sedan ditt bud. Det upphandlande företaget väljer till slut önskad tjänsteleverantör. Vem vet, kanske har du också snart en fast uppdragsgivare som du kan kompensera en del av dina tomkörningar med.

 

Ändra vanor, ta initiativ, utnyttja lastutrymme

Som du ser kan tomkörningar undvikas på många sätt och det är därför alltid bra att ha TIMOCOM-systemet som ett ess i ärmen. Det viktiga är att inte sitta och vänta på uppdrag – tjänsteleverantörerna är nämligen många.

Om du

  • inte bara söker utan även annonserar ut,
  • är tillförlitlig och samlar positiva omdömen,
  • presenterar ditt företag på ett bra sätt i TIMOCOM-nätverket och
  • i idealfallet garanterar maximal transparens, t.ex. med hjälp av GPS-spårning eller sändningsspårning,

är du på god väg mot optimalt utnyttjande av din lastkapacitet.

Låt oss arbeta tillsammans på att minska antalet kostnadsintensiva och miljöskadliga tomkörningar. Nu kan du själv testa marknadsplatsen från TIMOCOM och uppleva systemets mångsidighet utan köpkrav:

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan