15.11.2022
3

Dieselprischock: Effekter på den europeiska logistiken Underrubrik: Transportpriserna kommer stiga i hela Europa

A discussion of solutions for dealing with increased diesel prices as a result of the war in Ukraine.


Sanktioner världen över och ett möjligt importstopp för rysk olja har drivit upp de internationella bränslepriserna till den högsta nivån på 15 år. Krigsutbrottet i Ukraina drabbar framför allt människorna, men även näringslivet. I vår artikel betraktar vi följderna för den europeiska logistiken samt de lösningar man provat hittills för att motverka dessa följder.


Den aktuella situationen

Bensin- och framför allt dieselpriset har ökat något enormt. Över 50 procent av Europas logistik sker via godstransport på väg , och vad gäller inrikestrafiken är det till och med över 70 procent. Det höga bränslepriset sätter ett enormt tryck på de många små företagen.

Priserna på europeiska bensinstationer har stigit från 1,17 euro till 2,30 euro för diesel, i Tyskland till och med mer än så. Här och i andra europeiska länder med en hög momssats och oljeskatt på bränslepriset har transportpriserna redan stigit med samma differens. Endast på detta sätt kan branschen fortsätta sitt arbete och få kostnaderna täckta. Transportörerna och speditionsfirmorna från andra europeiska länder kommer att följa efter. För även de måste kompensera för de ökade kostnaderna.

Trots tecken på en återhämtning kommer prisspiralen enligt experter att fortsätta stiga. I andra europeiska länder är situationen redan ännu mer dramatisk:

Ungern hade exempelvis redan ett pristak för bensin , så just nu ligger inköpspriset för grossister betydligt högre än det maximala försäljningspriset. Som en följd av detta köpte man in betydligt mindre och vissa bensinstationer har behövt stänga. För utländska kunder och lastbilar över 3,5 ton ligger priset nu på tysk nivå.

IT-logistik-lösningar stödjer kortsiktig kapacitetsplanering

På kort sikt är digitala verktyg för optimering av tillgänglig transportkapacitet en lösning för att möta den aktuella ekonomiska situationen i logistikbranschen.

Långsiktiga transportupphandlingar med transportavtal  som gäller flera månader eller år är svåra att beräkna i den aktuella situationen eller kan endast förhandlas med avsevärda riskpåslag. För speditionsfirmor är det för närvarande mer ekonomiskt att – även kortsiktigt – söka fraktrum på spotmarknaden. TIMOCOM erbjuder här den perfekta lösningen med sin fraktbörs.

Med applikationen Rutter & kostnader kan du planera dina aktuella uppdrag på optimalt sätt. Kolla också in vår lagerbörs avseende närmare eller bättre positionerade lager som besparar dig extra omvägar.

Subventionerad diesel som räddare i nöden?

En möjlighet för staten att ingripa vore införandet av en subventionerad diesel för näringsverksamheter så som man på olika sätt redan gjort i Polen, Belgien, Frankrike, Italien, Kroatien, Slovenien och Spanien. Då ersätts transportföretag för exempelvis oljeskatten. Nederländerna kommer att följa detta exempel och sänka skatten fr.o.m. 1 april med ca 21 % (motsvarar ca 11 cent per liter diesel).

En sänkning av momsen diskuteras också. Den är dock snarare ett instrument för den slutliga  konsumenten och inte för företag och näringsidkare där momsen i regel är en tillfällig post.

Tyska BGL (Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung) samt lastbilschaufförer och transportföretag uppmanar den tyska regeringen att fortast möjligt vidta politiska åtgärder. Annars hotar en försörjningskollaps. Vilken lösning som slutligen får effekt återstår att se. Till dess kommer trycket på ett statligt ingripande att fortsätta öka.

Till toppen av sidan