Mega Pol Trans

Mega Pol Trans satsar på TIMOCOMs Inkasso International

Avslutade transporter, obetalda räkningar

Eliza Wyrwich arbetar på ekonomiavdelningen och tar hand om fakturor och inkasso på Mega Pol Trans i Pila. ”När det handlar om pengar blir det aldrig långtråkigt. I stället är det rena rama känslostormen. När vi levererar en transporttjänst utgår vi i regel ifrån att vi också får betalt i tid efter att vi har lämnat av varorna. Och betalningsfristen är dessutom ofta väldigt lång. Men det fungerar tyvärr inte alltid”, säger Eliza. Uteblivna betalningar utgör ett stort problem för transportföretaget: De löpande kostnaderna för verksamheten är väldigt höga och om sådana utestående skulder hopar sig kan det i värsta fall leda till ekonomiska förluster och i slutändan till att företaget går i konkurs. ”Man måste alltid noga överväga om det lönar sig att driva in skulden på juridisk väg: Det kostar en hel del och tar ofta väldigt lång tid. Vi vårdar kontakterna med kunderna, men ingen jobbar gratis och alla förväntar sig att få betalt för det arbete de lägger ner. Vi börjar alltid med att ringa och skicka e-post för att be dem reglera skulden. Om det inte hjälper och fordran är obestridlig kontaktar vi TIMOCOMs Inkasso International. Vi har stor erfarenhet av samarbete med TIMOCOM, eftersom vi vissa månader faktiskt överlämnar flera inkassouppdrag till TIMOCOM. Vi uppskattar verkligen den här tjänsten, eftersom de lyckas driva in upp till 86 procent av skulderna. Dessutom är detta en fråga om att väga kostnader mot varandra: Om beloppet är stort och det går att lösa ärendet utanför domstol, så lönar det sig att utnyttja den här möjligheten. På så sätt sparar vi både tid och pengar. Om beloppet är litet ligger det ännu mer i vårt intresse att inte generera några ytterligare kostnader. Och eftersom TIMOCOMs Inkasso International inte är dyra är det verkligen ett optimalt sätt att driva in skulden eller få information om huruvida det övertaget finns någon möjlighet att få in de pengar som kunderna är skyldiga”, säger Eliza.

Lyckat samarbete med TIMOCOM

TIMOCOMs Inkasso International, under ledning av TIMOCOMs bolagsjurist Alexander Oebel, träder in när följande två krav uppfylls: För det första att betalningsfristen har löpt ut och för det andra när kundens alla försök inte gett önskat resultat. Alexander och hans team har nära kontakt med fordringsägaren, så att denne kan följa framstegen i ärendet. Snabb hantering, tillgång till en stor informationspool och erfarenheterna inom TIMOCOMs Inkasso International gör det möjligt att antingen genast driva in fordran eller fastställa mest lämpliga sätt att gå vidare om det inte går att få in betalningen på detta sätt. ”Det är väldigt viktigt, eftersom hanteringen av fordringar är en av de mest betydelsefulla delarna av ett företags verksamhet. Det är inte värt det att försöka lösa problemen själv. Priset för den sortens vårdslöshet kan vara väldigt högt”, säger Eliza.

Följderna av sena betalningar

Effektiviteten inom TIMOCOMs Inkasso International vilar på en enkel mekanism: Om den betalningsskyldige, trots uppmaningar från motparten och TIMOCOMs ansträngningar, inte är beredd att reglera fordran, förlorar han tillgången till TIMOCOMs plattform. Det är ett sätt att ta tillvara affärsintressena för över 135 000 TIMOCOM-användare. TIMOCOM lägger stor vikt vid att affärerna ska gå rätt och riktigt till. För ett oärligt företag kan det vara väldigt smärtsamt, men det är en disciplinär åtgärd för att tvinga alla som använder transportplattformen att göra rätt för sig. I slutändan bidrar den här åtgärden till att upprätthålla den höga standarden på TIMOCOM-plattformen.

Transportplattformen har internationell prägel. För Eliza Wyrwich är det väldigt viktigt, eftersom alla otrevliga ärenden sköts av experter – på hennes modersmål och utan att behöva blanda in utländska advokater. TIMOCOMs Inkasso International fungerar som en extra avdelning inom Mega Trans Pol, som ser till att alla ärenden fungerar som de borde”, förklarar hon. Eliza går hem från jobbet ungefär klockan fyra, men har huvudet fullt med saker som fortfarande behöver göras och schemat för nästa dag – för man kan säga att transportbranschen aldrig sover. Tack vare Inkasso International från TIMOCOM har hon dock ett problem mindre att oroa sig över.

Till toppen av sidan