13.03.2014

"Vi räknar med en ytterligare ökning av transportvolymerna"

Intervju med Marcel Frings från TimoCom: Återblick 2013 / Framåtblick 2014

(4)

Düsseldorf 13.03.2014. Inom logistik- och transportbranschen förutspås en transportvolymökning under 2014. Men branschen kommer ändå att stöta på utmaningar även detta år. På grund av förändrade marknadsstrukturer kan innovationsprocesser frambringa avgörande konkurrensfördelar i framtiden. Men vad lärde vi oss under 2013, vilka trender framträder 2014 och hur tycks stämningen vara i transportbranschen just nu? Vi har bett Marcel Frings, Chief Representative på TimoCom, att göra en bedömning.

Vad ser du i kristallkulan inför 2014? Kan vi avläsa framtiden för den europeiska transportmarknaden med hjälp av händelserna under 2013?

Jag tror att 2014 blir superbra. Konjunkturprognoserna för Tyskland ligger mellan 1 och 2,5 procent. Det gör att Europas exportmotor kommer att starta igen, och detta i sin tur leder till många nya möjligheter för transportbranschen. Villkoren för att skaffa nytt kapital har inte varit så fördelaktiga på ett halvt sekel. Från 2012 till 2013 ökade våra frakt- och lastrumserbjudanden med totalt 16,5 % – det är nästan 7,7 miljoner erbjudanden – och 2013 noterade vi hela 54,7 miljoner erbjudanden totalt, även om konjunkturen låg på en lägre nivå.

 

Verksamhetsåret 2013 var mycket framgångsrikt för TimoCom som leverantör av online-baserade logistiklösningar. Finns det planer på att utvidga till nya områden i framtiden?

Vi letar ständigt efter partners för att utvidga vårt nätverk och erbjuda våra kunder mervärde. Det kan sträcka sig från inköpsallianser och meningsfulla utvidningar av vår produktportfolio till strategiska samarbeten. Här kan vi t.ex. nämna samarbetet med 70 telematikleverantörer som sedan införandet av produkten TC eMap® med integrerad spårningsfunktion anslutits till vår telematikplattform. Här utforskar vi just nu gemensamma åtgärder för att ge telematiken ett större genomslag.

 

Som programvaruleverantör har TimoCom även blivit expert på informationsteknologi. Hur ställer sig TimoCom till mobil kommunikation – en barnlek eller en utmaning för 2014?

Under 2014 läggs fokus på kommunikation hos TimoCom. Det innebär konkret att TimoCom blir mobilt! Genom en mobil åtkomst kan våra kunder i framtiden alltid och överallt få tillgång till våra produkter. Här erbjuder vi genom vår IT-avdelning samma säkerhetsstandard som i datorversionen. Tjänsterna kommer att kunna nås via transportbarometer-appen. Sammanfattningsvis är det viktigt för oss att kommunicera med kunderna utifrån deras situation och på så sätt skärpa blicken för det väsentliga, nämligen kundfördelarna. Inte minst genom den mobila kommunikationsformen fixar vi förhoppningsvis denna utmaning galant ännu en gång.

 

Så fort funktionsomfattningen utökas ökar även kraven på säkerheten. Hur kan vi uppnå en hög säkerhetsnivå?

Vi har under de senaste 16 åren fäst stor vikt vid säkerheten, och arbetet med denna ingår alltid i våra produktstrategier. Ett genomtänkt säkerhetssystem som bygger på vår långa erfarenhet säkerställer att allt fungerar friktionsfritt. Dessa krav kommer vi naturligtvis att klara även i framtiden. Starka partners från säkerhetsbranschen ser dessutom till att vi alltid kan erbjuda våra kunder högsta standard.

 

Branschen uppskattar individuella lösningar. Vilka höjdpunkter kan TimoComs kunder se fram emot under 2014?

Utöver den mobila åtkomsten antydde jag redan tidigare ytterligare en kommunikationskomponent. Vi har just nu ett kommunikationsverktyg i startgroparna som kommer att bli standard för ett snabbt och okomplicerat utbyte inom branschen. Utöver detta kommer vi att överraska våra kunder med en modern och nydanande design. Dessutom kommer lagerbörsen i framtiden att kunna öppnas externt för att lagererbjudandena ska få större räckvidd. Och naturligtvis kan vi även glädjas åt fler höjdpunkter – för TimoCom står ju aldrig still och söker ständigt efter mervärde för kunderna.

 

Den tyska kommunikationsministern Alexander Dobrindts vägtullsplaner är en verklig långkörare. Vilka ämnen vill du se mer av på den politiska agendan?

Jag anser att utbyggnaden av infrastrukturen i Tyskland kommer att ha en betydande roll för att vi även i framtiden ska klara de ökande kraven. Vi räknar med en ytterligare ökning av transportvolymerna för nästan alla transportgrenar och även för alla relationer, och detta behov måste inte minst täckas ekonomiskt. Det är även avgörande att varaktigt förbättra branschens image och hitta nya, unga förmågor. Utbyggnaden av infrastrukturen, både digitalt som programvara eller med betong som hårdvara, är en viktig fråga för TimoCom.

 

Av alla lastbilstransporter i EU går fortfarande ca en fjärdedel tillbaka som tomkörning. Hur kan dessa reduceras i framtiden och hur kan TimoCom bidra?

TimoCom arbetar för att undvika tomkörningar. Med vårt mål att förenkla användarens arbetsvardag skapas fria tider så att användaren kan koncentrera sig ännu mer på att undvika tomkörningar. Här satsar vi på en positiv spiral.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan