12.06.2015

Utmärkelse till TimoComs fraktbörs

TC Truck&Cargo® får BME:s kvalitetsmärke

(1)

Erkrath, Tyskland, 12.06.2015 – Europas marknadsledande frakt- och lastrumsbörs TC Truck&Cargo® från TimoCom har fått BME-kvalitetsmärket för "Transportinköp". Det är den andra produkten från TimoCom som certifierats av BMEnet GmbH, ett dotterbolag till Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME).

"Vi är extra glada över utmärkelsen från BME eftersom den visar att TimoComs frakt- och lastrumsbörs TC Truck&Cargo® inte bara plockar poäng med sitt stora utbud, utan framför allt med kvaliteten. En kombination som är unik på marknaden för transportplattformar", säger Marcel Frings, Chief Representative på TimoCom. Då spotmarknadsplattformen sedan en tid även kan användas av produktions- och handelsföretag från hela Europa har BMEnet GmbH TC, som ansvarar för kvalitetsmärket, bedömt Truck&Cargo® utifrån objektiva och standardiserade kriterier.
Resultatet: "Frakt- och lastrumsbörsen TC Truck&Cargo® ger transportleverantörer eller uppdragsgivare ytterligare affärsmöjligheter och hjälper till att optimera kapacitetsutnyttjandet genom transportinköp. Så undviks dyra tomkörningar, något som är bra även för miljön. Därutöver erbjuder TC Truck&Cargo® fler smarta extra- och tilläggsfunktioner som underlättar TimoCom-kundernas dagliga arbete", enligt motiveringen från BMEnet GmbH.
I klartext: Om transportföretag söker ett effektivt programvarusystem för sin logistik, så hittar de en kvalitetskontrollerad och marknadstransparent leverantör i TimoCom.

TimoCom dubbelt certifierade
Med kvalitetsmärket för TC Truck&Cargo® är TimoCom Soft- und Hardware GmbH nu ett företag med två utmärkelser inom "Programvara och plattform". Tidigare har nämligen TC eBid®, onlineplattformen för transportupphandlingar inom hela Europa, bedömts. Sedan 2010 bär den BME-kvalitetsmärket "Fraktinköp". Även här pekar BME på omfattande effektivitet, användarvänlighet och förbättrad marknadstransparens.

BMEnet kvalitetsmärke Kontrollerade kvalitetsstandarder
Kvalitetsmärket från BMEnet GmbH delas ut till integrativa programvaru- och plattformslösningar för optimering av inköp och logistik. Provet grundar sig på standardiserade och neutrala kriterier med klart definierade krav. På så sätt blir marknaden mer transparent och underlättar valet av programvarusystem. Användaren kan vara säker på att den köpta programvaran uppfyller de fastlagda kvalitetsstandarderna. Omvänt kan godkända leverantörer intyga kvaliteten på sina produkter.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan