09.06.2023

Utgående logistik – Dessa faktorer har betydelse för optimeringen

Outbound-Logistik - picture trees and road

Liksom inom många andra områden i det moderna livet arbetar man även inom logistiken med många olika begrepp och förkortningar. ERP, ETA, konsolidering och extra last är några av dessa. Den som är ny i branschen behöver ett tag för att hänga med. Och även gamla erfarna rävar snubblar ibland på ett begrepp som är nytt för dem.

Denna artikel ämnar hjälpa till att sprida lite ljus i mörkret och ägnar sig åt begreppet utgående logistik. Vad är det egentligen? Och vilken betydelse har detta delområde inom logistiken för mig och mitt företag? Om du vill få svar på denna och andra frågor ska du läsa vidare här!

Är detta gammal skåpmat för dig och du har full koll på allt kring logistik? Varför har du då inte redan anslutit dig till TIMOCOM?


Vad är Utgående logistik?

Utgående logistik är ett delområde inom logistiken som berör transport, lagring och fördelning av varor till kunder. Den omfattar allt som behövs för att transportera varor säkert, effektivt och punktligt från en plats till en annan. Detta omfattar planering och samordning av varuflödet, styrning av varulager, val av lämpliga transportmedel och kommunikation med andra leverantörer för att säkerställa ett smidigt logistikförlopp.


Vad är skillnaden mellan utgående och ingående logistik?

Vad utgående logistik handlar om exakt blir tydligt när man jämför med dess motsats: ingående logistik. Ingående logistik kallas även inkommande logistik och handlar om allt som rör leverans av varor till företag. Det kan exempelvis handla om råmaterial som levereras till produktionsenheter eller färdiga produkter som måste transporteras inom en monteringslinje. 

Vid utgående logistik, även kallat avgående logistik, handlar det om transport av produkter från företag till kunder respektive slutanvändare.


Optimeringsmöjligheter för utgående logistik

Medan många optimeringsmöjligheter jämförelsevis enkelt kan omsättas vid ingående logistik  så ser det lite mer komplicerat ut vid utgående logistik.

Eftersom det här är den färdiga produkten som transporteras och transportnätverket består av flera handlare, tillverkare och transportörer är processen i sig tämligen komplex. Men den utgående logistiken blir extra oberäknelig på grund av bristande efterfrågan på marknaden, vilket kan försvåra planeringen.

Men dessa utmaningar bör inte avskräcka dig – den som organiserar sig väl kan få ut mer av sin utgående logistik. Särskilt stor betydelse har här transportmanagement – på grund av de många delaktiga aktörerna handlar det här framför allt om transparens. För omständliga och föråldrade kommunikationsvägar kan komma att bli dyrt. 

En ytterligare faktor som har stor betydelse vid optimeringen är tid. Med digitaliseringens frammarsch och e-handelns uppsving förväntas allt snabbare leveranser – vilket ökar trycket på logistiken. Här är effektivitet särskilt viktigt. Man måste planera rutterna optimalt, optimera utnyttjandet av dessa och nyttja resurserna på bästa sätt.  


5 Fördelar genom optimering av din utgående logistik

  • Kostnadsbesparing
  • Effektivitetsökning
  • Resursoptimering
  • Förbättrade nätverk
  • Kundundersökning


Så kan TIMOCOM hjälpa dig att optimera din utgående logistik

När det nu är klart vilka faktorer som har betydelse vid optimeringen av din utgående logistik  återstår endast frågan hur man ska gå tillväga.  Hur förbättrar jag min kommunikation? Hur planerar jag mina rutter så optimalt som möjligt? Hur kan jag förbättra nyttjandet av tomma flakmeter? Det finns många svar på dessa frågor och åtskilliga metoder, hjälpmedel och verktyg som man kan använda sig av.

Även TIMOCOM erbjuder olika produkter som kan hjälpa och avlasta dig vid optimeringen av dina processer. Hit räknas rutt- och kostnadsplaneringen, med vilken du inte bara kan beräkna och hålla koll på dina transportkostnader, utan även behålla trogna kunder. Programmet erbjuder en väg för mer transparent kommunikation – på så sätt kan du informera dina kunder om individuella kostnader, dieselförbrukning eller eventuella tullavgifter. Dessutom möjliggör programmet en detaljerad planering av dina rutter, så att optimalt utnyttjande av dina fordon inte längre är ett hinder.

Ytterligare en produkt från TIMOCOM som kan vara absolut nödvändigt för optimeringen av din utgående logistik är live-tracking. Med detta håller du koll på alla försändelser – i realtid. Detta ger mer transparens och en enklare kommunikation med de andra aktörerna för både uppdragsgivare, transportföretag och speditioner.


 Få ut det bästa av dina transportprocesser!

Särskilt inom områden som utgående logistik, där många aktörer ingår i en komplex process, har faktorer som kommunikation och effektivitet en avgörande betydelse. Det kan hänga på detaljer, och därför är en noggrann planering och en överblick över hela processen absolut nödvändig. Här kan TIMOCOM hjälpa dig.

Är du inte övertygad än? Skapa dig en egen bild och får mer information om TIMOCOM.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan