06.10.2017

Transportbarometern: TimoCom uppvisar toppnoteringar för frakter

Frakter över genomsnittet under kvartal Q3

(1)

Erkrath, Tyskland, 06.10.2017 – Att frakterna fortfarande överstiger den lediga lastrumskapaciteten visar TimoComs transportbarometer för årets tredje kvartal. Frakt-/lastrumsförhållandet uppgick till 71:29. Fraktnivån ökade totalt under sommarmånaderna juli, augusti och september. Men hur förklaras detta fenomen på den europeiska transportmarknaden?

Efter att redan andra kvartalet avslutats med högst fraktandel så fortsatte denna trend hos TimoCom, leverantören av Europas största transportplattform, för tredje kvartalet 2017 med en frakttopp. Enligt tyska Statistisches Bundesamt exporterade Tyskland enbart i juli åtta procent mer än under motsvarande period föregående år. Båda indikatorer pekar på allt starkare och växande ekonomi, något som transporbranschen också drar nytta av. Som en konsekvens behövs alltmer fri lastrumskapacitet, men denna är för närvarande otillräcklig.

 

Sommar ger fler frakter

Juli noterade jämfört med juni en minimal nedåttrend från 76 procent fraktandel till 71 procent. Om man utgår från ett optimalt balanserat frakt- lastrumsförhållande på 50:50 så övervägde frakterna ändå tydligt denna månad. Jämfört med tidigare år så låg fraktandelen i år på en betydligt högre nivå (2015: 51 % och 2016: 54 %). De fina sommarmånaderna ger ofta en ökad efterfrågan. Men även totalt sett sökte, på grund av det ekonomiska uppsvinget, enormt många uppdragsgivare i Europa efter passande lastutrymme.

 

Augusti hade ett frakt-/lastrumsförhållande på 65:35. Frakterna föll därmed med 6 procentpunkter jämfört med föregående månad, men fraktandelen var fortfarande betydligt högre än tillgängligt lastutrymme. Även jämfört med tidigare år så stod det betydligt mer frakt till förfogande (2015: 45 % och 2016: 51 %). Enligt konjunkturbarometern hos Deutsches Institut der Wirtschaft låg index med 106 punkter i augusti återigen markant över 100-punktsnivån. Konjunkturbarometern signalerar därmed en kraftig tillväxt för den tyska ekonomin och en ännu högre nivå än under andra kvartalet.

 

Precis som i maj överraskade september med en ny toppnotering för frakter på 78 procent och gav startskottet för en lysande höst. Således låg även fraktandelen betydligt högre jämfört med tidigare år (2015: 52 % och 2016: 61 %). TimoComs talesperson Gunnar Gburek förklarar möjliga orsaker: "Konjunkturtalen på många platser i Europa var positiva. Det var semestertider, människor reste mycket och konsumerade mer. Detta stimulerade transportbranschen, men konfronterade dock samtidigt branschen ännu mer med den redan rådande förarbristen."

 

Lysande utsikter för fraktvolymen fram till årets slut

Gburek ser positivt på årets sista kvartal, men ser dock även en utveckling på transportmarknaden som måste tas på allvar: "För transportföretagen är det stora antalet frakter en fördel. De har nu större spelrum för att uppnå bra priser: Allt tyder just nu på en stark ekonomisk tillväxt, å andra sidan måste den resulterande arbetsvolymen bemästras eftersom tempot annars kommer att dämpas." 

På TimoCom utgår man alltså ifrån att det kommer fortsätta att vara en obalans mellan frakter och tillgängligt lastrum.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan