09.08.2023

Transportbarometern: Sviktande konjunktur möter lågsäsong

Freight offers Europe Q2 2023

Antalet frakterbjudanden i Europa steg under andra kvartalet totalt med 57 % jämfört med föregående kvartal. Fraktvolymen ligger totalt kvar under siffrorna för föregående år och nivån före corona.

Antalet frakterbjudanden i Europa under andra kvartalet 2023 © TIMOCOM

Erkrath, den 14 juli 2023 – den europeiska transportmarknaden rörde sig under första halvåret 2023 på en lägre nivå jämfört med föregående år och ligger under siffrorna för 2019, före corona. Efter de senaste två extraordinära åren, som präglats av pandemin och återhämtningseffekter, har godstrafiken på väg lugnat sig betydligt. Under andra kvartalet 2023 fanns det i Europa i genomsnitt 46,3 % färre frakterbjudanden på spotmarknaden jämfört med samma kvartal föregående år. Inom Tyskland fanns det till och med i genomsnitt 59 % färre erbjudanden. Det europeiska genomsnittet för fraktpriset per kilometer låg under andra kvartalet 14,1 % lägre än under samma kvartal föregående år.


Transportmarknad trots negativ ekonomisk trend i början av kvartalet

Efter en svag start på första kvartalet noterades en ökad transportefterfrågan under andra kvartalet. Tvärtemot det enligt ifo-index sjunkande ekonomiska klimatet lades det i april i Europa in 40 % fler frakterbjudanden och i Tyskland 61 % fler frakter på spotmarknaden än i mars 2023. I maj tillkom i Tyskland ytterligare 18 % frakterbjudanden jämfört med föregående månad. I hela Europa var det ett plus på 8 %. Totalt fanns det på grund av denna ökning i början av andra kvartalet 57 % fler frakterbjudanden på TIMOCOMs marknadsplats än under föregående kvartal.

Den tydliga ökningen av frakterbjudanden under andra kvartalet berodde bland annat på säsongshandeln. "Månaderna april och maj var tack vare de särskilda utmaningarna med de förkortade högtidsveckorna i år de hittills starkaste månaderna avseende frakterbjudanden“, säger Gunnar Gburek, Head of Business Affairs hos TIMOCOM.

This is an embedded image

Sviktande relationer på grund av tillbakagående exporter

Totalt minskar in- och utförseln av varor i euro-zonen och Tysklands import och export minskade enligt Statistischem Bundesamt, tyska motsvarigheten till SCB. Konjunkturen sviktar i Europa, vilket syns tydligt på TIMOCOMs transportbarometer. Stora tillbakagångar uppmättes jämfört med samma kvartal föregående år avseende relationerna Tyskland-Frankrike (DE-FR -53 %) och Frankrike-Tyskland (FR-DE -64 %). Även från Belgien till Tyskland fanns det 56 % färre erbjudanden. Från Nederländerna fanns det 40 % färre frakterbjudanden med mål i Tyskland (NL-DE -40 %). Dessutom var det ett minus på transporter från Tyskland till Belgien, Nederländerna, Italien och Tjeckien.

Förvisso utgår Kiel Institute for the World Economy(IfW) i Tyskland från, ett minus på 0,3 procent vid jämförelse med föregående år istället för det plus på 0,5 procent som förutspåddes under våren, men man förväntar sig ändå efter det svaga vinterhalvåret en måttlig tillväxt i den tyska ekonomin under resten av året. Och man kan faktiskt under andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2023 notera tydliga ökningar i frakterbjudanden för flera landsrelationer, bl.a. från och till Belgien samt från och till Nederländerna och till Italien.

This is an embedded image


Motstridig trend vid utveckling av inrikes transporter

Medan Storbritannien och Polen såg en markant ökning i efterfrågan på inrikes transporter så gick utvecklingen i bland annat Tyskland och Frankrike samt i Österrike och Ungern tillbaka jämfört med andra kvartalet 2022. Jämfört med första kvartalet 2023 noterades dock tydliga ökningar avseende frakterbjudanden. En anledning: Medan Frankrike och Tyskland under andra kvartalet 2022 hade en extraordinär ökning av frakterbjudanden på grund av återhämtningseffekten efter corona så var dessa inte lika starka i Storbritannien och Polen. Därför kunde man nu uppnå dessa ökningar på 66 % resp. 25 % jämfört med samma kvartal föregående år. För inrikes transporter i Österrike (AT-AT -54 %) och Tyskland (DE-DE -49 %) samt i Frankrike (FR-FR -35 %) och Ungern (HU-HU -35 %) kunde man trots ökningarna under andra kvartalet 2023 jämfört med första kvartalet inte uppnå de extraordinära siffror som noterades under föregående år.

This is an embedded image


Lågsäsong i sikte: Nedåtgående trend sedan juni

Sedan juni kan man på grund av de traditionellt svaga sommarmånaderna notera en nedåtgående trend vad gäller antalet frakterbjudanden, vilken även kolliderar med en avmattad konjunktur. I juni minskade antalet frakterbjudanden i Europa med 15 % jämfört med föregående månad.

Förvånande faktum: Lastrumserbjudandena ökade inte under denna period, utan minskade med 10 % jämfört med antalet för föregående år och med 29 % jämfört med föregående kvartal. Den nedåtgående konjunkturen har effekter på spotmarknaden på båda sidor, alltså både på frakterbjudanden och på lastrumserbjudanden. "Åkerier erbjöd sina tjänster via klassiska distributionsvägar eller ställde mindre kapacitet till marknadens förfogande på grund av dåliga utsikter till goda resultat", berättar Gunnar Gburek efter åtskilliga samtal med speditörer. Leverantörernas deltagande i upphandlingar minskade under andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2023: 45 % färre anbud vid ett nästan konstant utbud av upphandlingar för regelbundna transporter skulle kunna förklaras med den större kapacitetsefterfrågan på spotmarknaden.

Förhoppningen kvarstår att konjunkturen tar fart igen under årets andra hälft. Transportbranschen har erfarenhet av att hantera även utmanande situationer. "Yrkesförarna och disponenterna hade ett tufft jobb under se senaste åren och gick ständigt på högvarv. Därför kan de koppla ner under de mindre turbulenta sommarmånaderna", säger Gunnar Gburek. "Senast från och med i höst kommer efterfrågan på transportkapacitet sannolikt att öka och lastbilar åter att fyllas."

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan