03.11.2016

Transportbarometern: Fraktöverskott under 3:e kvartalet

TimoCom redovisar ökade fraktvolymer för sommaren

(2)

Erkrath, Tyskland, 03.11.2016 – För 3:e kvartalet 2016 visar TimoComs transportbarometer ett frakt-lastrumsförhållande på 55:45. Europas största transportplattform noterar därmed ett fraktöverskott på den europeiska transportmarknaden – med märkbar medvind under hösten.

Det 3:e kvartalet är årets mest fraktintensiva hittills. Men inte nog med det: Jämfört med samma kvartal förra året ligger samtliga tre månader den här gången över det teoretiska idealet på 50:50. En tydlig, uppåtgående trend som inte bara gäller i jämförelse med tidigare år. För första gången kunde vi 2016 se ett fraktöverskott under var och en av kvartalets tre månader.

 

Positiva resultat under sommaren: Fler frakter

TimoCom redovisade en fraktandel på 54 % för juli månad, som enligt prognosen från företagets talesperson Marcel Frings översteg den tillgängliga lastrumskapaciteten utifrån transportbarometern för föregående kvartal. På grund av de jämförelsevis svaga siffrorna från i fjol kunde man dessutom konstatera något intressant: Fraktandelen i juli ökar konstant år för år. I augusti sjönk fraktvolymen till 51 %, men fraktandelen var fortfarande större än det tillgängliga lastrummet. Det innebär att fraktvärdena i augusti var förhållandevis jämna och inte sjönk under 50%-linjen – vilket var fallet under de två föregående åren. De här siffrorna visar också tydligt att den europeiska transportmarknaden var betydligt mer aktiv den här sommarperioden. 

Höjdpunkterna i års- och kvartalsrapporterna lät dock inte vänta länge på sig, eftersom man redan i september kunde skönja en möjlig början på en gyllene frakthöst: Med 61 % fraktandel jämfört med 39 % ledig lastrumskapacitet landade transportbarometern på sitt högsta värde hittills i år. Årets tidigare toppnotering gjordes i maj månad, då resultatet låg 2 procentenheter lägre. Marcel Frings förklarar hur detta kunde hända: ”Förklaringen ligger i den tydliga ökningen under den långa, fina sommaren, som ledde till ökad rörlighet bland människor och i transportbranschen.”

Dessutom var september månad betydligt fraktrikare än under tidigare år: År 2015 låg fraktandelen avsesvärt lägre, på 52 % – och 2014 var den 53%. Tar man en titt på de absoluta talen ser man dessutom att fler frakt- och lastrumserbjudanden sammanlagt lades in i TimoComs transportplattform under 3:e kvartalet jämfört med samma period förra året.

 

Lysande utsikter för fraktvolymen fram till årets slut

Efter det starka 3:e kvartalet återstår nu den spännande frågan om medvinden kan leda till en gyllene höst som håller i sig ända till nyår. TimoComs talesperson Marcel Frings har stor tillförsikt: ”Tecknen från september pekar på en fraktrik höst. Allt tyder på att den höga nivån kommer att hålla i sig.” Men november månad lämnar utrymme för spekulationer: Kommer den att bli en lika dramatisk störtdykning som under förra året, med minus 11 procentenheter? Marcel Frings förklarar: ”Den tyska ekonomin gynnas av en stabil arbetsmarknad och hög konsumtion och kan fungera som drivmotor för hela Europa.”

På TimoCom utgår man därför ifrån att transportbarometern kommer att visa ett fraktöverskott även vid årets slut.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan