15.07.2015

Transportbarometer: Tre månaders fraktöverskott under andra kvartalet

Andelen frakter på transportmarknaden på högsta nivån sedan 2012

(1)

Erkrath, Tyskland, 15.07.2015 – Under andra kvartalet 2015 nådde TimoComs Transportbarometer länge efterlängtade höjder. Med ett frakt-lastrumsförhållande på 54:46 bekräftades siffrorna för den utmärkta årsstarten med eftertryck. Orsakerna till denna positiva utveckling är många.

Redan april månad lade grunden till ett fraktrikt andra kvartal. Under den därpå följande månaden steg andelen frakter på den europeiska transportmarknaden med nästan 13 procentenheter till 53 % jämfört med föregående månad. Ökningen var väntad i många europeiska länder på grund av påskhelgen och de 4-dagarsveckor som denna orsakar. Ökningens storlek var dock anmärkningsvärd. Precis som utvecklingen för TimoComs Transportbarometer under den därpå följande tiden.

 

Tågstrejk ger fulla orderböcker

Maj ökade sedan ytterligare på fraktområdet. Med ett frakt-lastrumsförhållande på 59:41 låg TimoComs Transportbarometer långt över värdet för föregående år (48:52). Hela 10,6 % fler fraktuppdrag gav glädjestämning bland de som hade lastrum att erbjuda.  Glädjemånaden maj är tack vare sina många helgdagar alltid en garant för (över)fulla orderböcker i hela Europa, men i år har Marcel Frings, Chief Representative på TimoCom, ytterligare en möjlig förklaring till den katapultartade ökningen: "I maj inträffade i Tyskland kort efter varandra två stora tågstrejker. Detta ledde till att nödvändig tågkapacitet låg nere och att lastbilarna behövde hjälpa till. För inrikestransporter i Tyskland stod TimoComs Transportbarometer under flera dagar på ett frakt-lastrumsförhållande på 85:15. Transportleverantörer från hela Europa profiterade på denna tågstrejk när de fick hjälpa till att täcka upp behovet i Tyskland."

 

I juni normaliserades läget sedan igen. Liksom under de senaste fyra åren stabiliseras kvartalets sista månad till slut på en balanserad nivå. I slutet av kvartalet stod TimoComs Transportbarometer på ett frakt-lastrumsförhållande på 50:50, och på denna nivå inleddes så sommaren.

 

Även för nästa kvartal räknar Marcel Frings med ett förlopp utan stora överraskningar: "Vi utgår från att juli, augusti och september kommer att förhålla sig på samma sätt som under de senaste åren. I början av tredje kvartalet kommer fraktandelen på transportmarknaden att falla något. I augusti faller den ytterligare ett steg – jag räknar med att minimum kommer att ligga på 45 % frakt. Från och med september ökar sedan aktiviteten igen och frakten överstiger marknadens kapacitet."

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan